Despre UE

Reprezentanța Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România îndeplinește următoarele sarcini, în baza mandatului încredințat:

 

  • Acordă sprijin Președintei/Președintelui și întregii Comisii în cadrul interacțiunii acestora cu România;
  • Promovează un dialog politic permanent cu autoritățile naționale, regionale și locale, precum și cu structurile parlamentare, cu partenerii sociali, cu alte părți interesate, cu mediul universitar și cu reprezentanți ai societății civile. Pregătește vizitele membrilor Colegiului și ale oficialităților de rang superior din cadrul Comisiei, precum și, după caz, din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, și acordă asistență pe parcursul acestor vizite;
  • Acționează ca voce a Comisiei în România și comunică în legătură cu aspectele legate de Uniunea Europeană cu presa, pe rețelele sociale, păstrând un contact direct cu presa națională, regională și locală și oferind presei scrise și audiovizuale diverse servicii specifice;
  • Se implică în dialoguri cu cetățenii, mediul universitar, societatea civilă, partenerii sociali și cu alte părți interesante și organizează comunicarea, dialogul și alte interacțiuni în legătură cu diverse priorități și politici ale UE, inclusiv în contextul Conferinței privind viitorul Europei;
  • Furnizează Președintelui și Comisiei informații cu privire la țara respectivă, analize și îndrumare cu privire la evoluția unor evenimente politice, economice și sociale în România, pentru a fundamenta politicile și pentru a documenta comunicarea politică.

UE pe scurt

Pentru informații sintetice despre UE, vă invităm să accesați secțiunea specifică din cadrul site-ului oficial la Uniunii Europene.

UE și România

Vă invităm să accesați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Publicațiile UE

Pentru a consulta publicațiile instituțiilor europene vă invităm să accesați UE Bookshop.

Pin It on Pinterest

Share This