În cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, în principiu, poate fi eligibil(ă) orice persoană pentru sprijin în căutarea unui loc de muncă, stagiu sau ucenicie care se conformează legislației naționale, indiferent de sectorul economic sau de cadrul național de reglementare. Cu toate acestea, stagiile și uceniciile care fac parte din cerințele obligatorii de certificare profesională (o practică normală în cazul unor profesii reglementate precum dreptul, medicina și arhitectura) nu fac obiectul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. În momentul în care acceptă un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie, candidații nu trebuie să fie încadrați în muncă – cu alte cuvinte, nu trebuie să aibă o relație contractuală cu un angajator în țara de reședință sau în orice altă parte. În toate situațiile, plasamentele profesionale eligibile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

➔ să se desfășoare într-o țară din UE sau din AELS/ SEE, alta decât țara de reședință a tânărului solicitant de loc de muncă, stagiar sau ucenic;
➔ să facă obiectul unor informații deschise și transparente cu privire la drepturile și obligațiile stagiarului/ucenicului, angajatorului, altor părți implicate de pe piața muncii și, după caz, ale organizației de formare educațională/vocațională;
➔ să se conformeze legislației naționale în domeniul muncii și al protecției sociale și să asigure protecție și prestații adecvate (de exemplu, asigurări sociale, asigurare de sănătate sau accident) pentru lucrătorii, stagiarii și ucenicii mobili;
➔ să ofere o remunerație și un contract scris;
➔ contractul de muncă trebuie să specifice obiectivele profesionale (sau vocaționale), durata relației contractuale, programul de lucru, drepturile și obligațiile, remunerația și dispozițiile privind asigurările sociale;
➔ să dureze cel puțin șase luni;
➔ să fie un plasament profesional cu normă întreagă sau cu normă parțială (nu mai puțin de 50 % din echivalentul cu normă întreagă sau ENI).

Listă de verificare pentru candidați

➔ Cetățean și rezident legal al unei țări din UE-28 sau din AELS/SEE (Islanda și Norvegia)
➔ Vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la momentul depunerii unei candidaturi
➔ În căutarea unui loc de muncă, a unui stagiu sau a unei ucenicii într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE
➔ Solicitant de loc de muncă sau solicitant de alt loc de muncă, însă nu neapărat pentru prima dată candidat mobil
➔ Cu o calificare înaltă sau slabă la momentul candidaturii
➔ Experiența profesională este utilă, dar nu este un criteriu esențial

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului Termenul „interviu” se referă la dialogul față în față cu unul sau mai mulți angajatori. Acesta poate implica și concursuri de selecție. Călătoria în străinătate pentru susținerea interviului nu este obligatorie – este doar una dintre numeroasele proceduri de selecție. De asemenea, călătoria pentru susținerea interviului nu este un drept, dat fiind că invitațiile sunt formulate numai în urma unui acord între angajatorii participanți la „Primul tău loc de muncă EURES” și serviciile relevante de ocupare a forței de muncă. De preferință, invitația este formulată numai în cazurile în care există o probabilitate ridicată de angajare a candidatului și se ține seama de distanța călătoriei și de costurile care urmează să fie suportate de solicitantul de loc de muncă.

Solicitantul este liber să accepte sau să refuze călătoria pentru susținerea interviului sau să propună o altă opțiune, cum ar fi un interviu prin telefon sau videoconferință. Indemnizația pentru o călătorie în vederea susținerii unui interviu într-o altă țară a UE poate fi autorizată numai după ce serviciul de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES” a analizat nevoile efective de recrutare cu angajatorul (angajatorii) și potențialele costuri-beneficii ale acțiunii.

În cazul în care călătoria (călătoriile) pentru susținerea interviului în străinătate primește (primesc) undă verde, candidatul are dreptul la o sumă fixă, în funcție de distanța parcursă de la locul de reședință la locul de susținere a interviului, precum și la o indemnizație zilnică de subzistență pentru cel mult trei zile. Această indemnizație reprezintă o contribuție atât la costurile de deplasare, cât și la costurile de subzistență (mese, transport local, telecomunicații și alte asemenea cheltuieli), inclusiv asigurarea de călătorie și cazarea (a se vedea tabelul de mai jos).

    Foto 1

Indemnizația de relocare în alt stat membru Dacă tânărul candidat este recrutat pentru un plasament profesional în alt stat membru, acesta are dreptul la o indemnizație (forfetară) înainte de a părăsi țara de reședință, însă numai după ce primește o confirmare scrisă din partea angajatorului referitoare la ofertă și detaliile contractului de muncă. Acest proces este derulat și aprobat de serviciile de ocupare a forței de muncă ale programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Indemnizația variază în funcție de țara de destinație, da la 635 EUR la 1 270 EUR. Aceasta acoperă o parte din costurile de călătorie și de subzistență, inclusiv asigurarea de călătorie și cheltuielile de cazare suportate în perioada de instalare în țara de destinație (nu se aplică în cazul navetiștilor transfrontalieri sau al candidaților care locuiesc temporar și își caută un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară din UE sau AELS/SEE).

Foto 2

Filmulet 1

Sursa:
Ghidul PRIMUL TĂU LOC DE MUNCĂ EURES — PROGRAM SPECIFIC DE MOBILITATE https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16225/Primul%20t%C4%83u%20loc%20de%20munc%C4%83%20EURES%20-%20Ghid.pdf

Site EURES https://ec.europa.eu/eures/public/ro/jobseekers-dashboard

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.

Telefonic sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080 (numai de pe o linie fixă). Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit de la postul dumneavoastră telefonic, puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul

Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Pin It on Pinterest

Share This