Conform calendarului, în luna august este preconizată lansarea a două apeluri de proiecte ce vizează dezvoltarea locală. Pentru luna septembrie se pregătește lansarea a 3 noi apeluri de proiecte destinate cercetării, dezvoltării afacerilor și energiei,  iar în noiembrie vor fi lansate 5 apeluri din cadrul educației. Pentru luna decembrie sunt preconizate 6 apeluri de proiecte din ariile cultură, energie și sănătate.

Pe pagina oficială a Granturilor Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene a fost publicat, Calendarul apelurilor pentru următoarele 6 luni. Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

În perioada 2018-2024 este prevăzută finanțarea proiectelor depuse în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
 • energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 • dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 • sănătate publică
 • cercetare
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 • justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 • afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 • educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 • dialog social și muncă decentă
 • cetățenie activă – societate civilă
 • mediu și schimbări climatice

Vezi: Calendar lansari granturi

Pin It on Pinterest

Share This