Proiectul de Inițiativă Regională CHARTS urmărește promovarea rolului culturii și al patrimoniului în formularea și oferirea de valoare adăugată strategiilor regionale pentru dezvoltarea durabilă a turismului și integrarea acestora în politicile locale, regionale, naționale şi europene. Depunerea de aplicații pentru premiile CHARTS este deschisă tuturor destinațiilor turistice din Europa, ce pot deveni un exemplu de bună practică pentru alte orașe.

Cei ce aplică pentru premii trebuie să atingă rezultatele a cel puțin 3 teme din cele 12 prezentate în cadrul documentației. Temele reprezintă activități și acțiuni puse în aplicare de către cei ce administrează o destinație turistică, cu rezultate semnificative în domeniul turismului cultural. Premiul acordat va recunoaște destinația turistică selectată ca un exemplu de excelență în domeniu. Toate aplicațiile înscrise vor contribui la sporirea vizibilității destinațiilor europene de turism cultural, vor susține crearea unei platforme comune de experiență și cunostințe la nivel european și vor contribui la crearea unei rețele între destinațiile premiate și partenerii de proiect.

Detalii suplimentare și formularul de înscriere se găsesc pe site-ul proiectului: http://www.charts-interreg4c.eu/.

Toate secțiunile din formular vor fi completate în limba engleză. Formularul va fi semnat, scanat și trimis prin e-mail, cu toate materialele suplimentare necesare la: charts.mcu.ieva@gmail.com și charts_mcu@ymail.com.

Pin It on Pinterest

Share This