Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică două noi Ghiduri pentru POR 2014-2020. Este vorba despre:

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

Masurile de crestere a eficientei energetice a cladirilor publice

Beneficiari: Autoritatile publice centrale, precum si autoritatile si institutiile publice locale.

Vor fi eligibile pentru finantare toate tipurile de cladiri publice detinute si ocupate de autoritatile si institutiile centrale si locale, inclusiv spatii anexa de pastrare si stocare cum ar fi: spitalele, cladiri de invatamant, cladiri administrative, policlinici, penitenciare etc.

Se vor finanta:

 • Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a acesteia;
 • Reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic, apei calde menajere si a sistemelor de ventilare si climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum;
 • Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc).
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Masurile de crestere a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale

Beneficiari: Autoritatile publice locale din mediul urban in parteneriat cu asociatiile de proprietari

Se vor finanta:

 • Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare;
 • Reabilitarea si modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – incalzire şi apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • Modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/ scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc);
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat si de servicii

Beneficiari: Autoritatile publice locale

Se vor finanta:

 • Inlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi, retele etc.;
 • Achizitionarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • Extinderea/ reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului;
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Zona de acţiune: Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 3: 2.214,68 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Ghid specific pentru prioritatea de investitii 3.1

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii  5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati

Se vor finanta:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotari interioare (instalaţii, echipamente şi dotari pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţa la foc, antiefracţie);
 • Dotari pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

 Zona de acţiune:

POR va finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu Unesco, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

 Alocare financiara pentru Axa 5: 438,52 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Ghid specific pentru prioritatea de investitii 5.1

Eventualele observații sau comentarii la aceste Ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 24 septembrie 2015, ora 16.00.

Versiunea finală pentru aceste ghiduri va fi publicata la finalizarea procesului de consultare publică.

În utilizarea Ghidurilor specifice, prevederile lor se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020″.

Sursa http://regio-adrcentru.ro/ampor-a-lansat-spre-consultare-publica-conditiile-specifice-de-accesare-a-fondurilor-in-cadrul-prioritatii-de-investitii-3-1-operatiunea-a-cladiri-rezidentiale-si-in-cadrul-prioritatii-de-investitii/

Pin It on Pinterest

Share This