Conexiunea dintre politici și programe pentru tranziții ecologice și digitale de succes este acum posibilă prin Platforma ”KEP 2.0 Workshop”. Inițiativa reînnoită KEP 2.0 vizează schimbul de noi soluții de cercetare și inovare și de bune practici realizate în cadrul programului ”Orizont Europa”, prin organizarea de seminarii orizontale la Bruxelles și prin promovarea așa-numitelor evenimente peer-to-peer și de prezentare. Aceasta permite un dialog eficient și un transfer de expertiză în materie de cercetare și inovare cu orașele și regiunile europene, întreprinderile, universitățile și cetățenii.

Evenimentul de lansare a Knowledge Exchange Platforme KEP 2.0 a avut loc la sediul Comitetului European al Regiunilor și a fost co-organizat de Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor.

Acest eveniment s-a axat pe noi modalități de creare și consolidare a sinergiilor dintre politici și programe pentru a permite tranziții ecologice și digitale de succes și implementarea misiunilor Orizont Europa.

Au fost prezentate strategii și inițiative actuale și viitoare din perspectiva factorilor de decizie politică, precum și exemple concrete de practici inovatoare ale orașelor și regiunilor în domeniu.

Prima sesiune, moderată de Pirida Lindhom, Director ERRIN, s-a concentrat pe strategii curente și viitoare cu intervenții din partea:

▶ András Inotai, Head of Unit, Unit for Innovation Policy and Access to Finance, DG Research and Innovation: Trebuie să avem în vedere consolidarea ecosistemelor locale de R&I – parteneriate pentru inovare regională, o mai bună conectare a ecosistemelor de R&I, mobilizarea instrumentelor de finanțare și asigurarea sinergiilor.

▶ Daniel Szmytkowski, Unit for Common Knowledge and Data Management Service, DG Research and Innovation: Trecerea de la investiții la rezultate este pur și simplu o necesitate. Este, de asemenea, important să înțelegem că în monitorizarea banilor publici, a cheltuielilor publice, trebuie să avem aceste informații la nivel micro, cunoașterea beneficiarilor, în special în context regional, informații care să vizeze ce a fost finanțate, stadiul actual al acțiunilor și cât de utile sunt aceste rezultate.

▶ Neville Reeve, DG Research and Innovation, European Commission: EU Missions – furnizarea de răspunsuri sistemice transformaționale concrete la provocările urgente ale UE, bazate pe scopuri, obiecte și termene clare, pentru a obține un impact social tangibil și pentru a apropia EU de cetățenii săi, demonstrând ceea ce face UE pentru ei, pentru a sparge barierele și pentru a crea un sentiment de apartenență la nivelul întregii Comisii și celelalte instituții, misiunile vizează și mobilizarea tuturor instrumentelor și politicilor relevante din cadrul financiar multianual și căutarea de sinergii cu alte programe este esențială.

▶ Guia Bianchi, Unit for Knowledge for Finance, Innovation and Growth, Joint Research Centre, Brussels: Partnership for Regional Innovation: o nouă abordare strategică a transformării teritoriale bazate pe inovare, care să coreleze prioritățile UE cu planurile naționale și cu oportunitățile și provocările la nivel local. Nu este doar pentru regiuni, pentru state, ci și pentru orașe.

▶ Karolina Tilman, Unit for Smart and Sustainable Growth, DG Regional and Urban Policy: Din perspectiva politicii de coeziune, sinergiile sunt necesare pentru a adresa provocările actuale în sistemul de inovare. Chiar dacă s-a menționat anterior că performanța inovării este cu îmbunătățită, raportul privind coeziunea arată că regiunile mai puțin dezvoltate au rămas și mai în urmă.

A doua sesiune, moderată de Bogdan Chelariu, din partea ADR Nord-Est, a vizat exemple concrete de practici inovatoare din partea orașelor și regiunilor, cu următoarele intervenții:

▶Kieran McCarthy, Committee of the Regions member and Cork City Council member: Orașele și regiunile vor juca un rol cheie în New European Bauhaus (NEB). NEB 4 EU proposal – program de finanțare menit să aducă oamenii la aceeași masă și să discute cu privire la NEB prin conferințe, discuții, etc. pentru a da startul programului în comunitățile locale.

▶ Emil Boc, Committee of the Regions member and Mayor of Cluj-Napoca: Orașele neutre din punct de vedere climatic înseamnă locuri de muncă mai bune pentru cetățeni, o mai bună calitate a vieții, păstrarea talentelor și a resurselor umane acasă, chiar și inversarea exodului de creiere în favoarea câștigului de creiere, o sănătate mai bună.

▶ Tanya Hristova, Committee of the Regions member and Mayor of Gabrovo: Regiunea a participat la “RIS3 in lagging regions” a JRC în cadrul căruia au primit sprijin au construit Centrul Regional de Inovare „Ambitious Gabrovo”: incubatoare de talente, dispozitive de automatizare, materiale și tehnologii noi, economie circulară.

▶Viorika Dishnica, Research and Innovation Agency of the Emilia-Romagna Region: Regiunea a pregătit un nou pact pentru muncă și climă 2021-2027 care a fost semnat de 55 de reprezentanți regionali ai asociațiilor sociale, economice și profesionale; bazat pe provocări sociale si trans-sectoriale (inovare deschisă, RRI, lanțuri valorice globale, creativitate și design, integrare cu programe regionale, naționale și europene, etc.)

▶ János Ádám Karácsony, Committee of the Regions and Pest County Council member: Prezentare regiunii Monor a oferit exemple importante de digitalizare și mesaj important privind simplificarea și conectarea la obiectivele de dezvoltare durabilă.

Pin It on Pinterest

Share This