Comisia Europeană a publicat în 12 octombrie 2017 orientări care să ajute statele membre să își protejeze terenurile agricole împotriva unor amenințări precum specularea excesivă a prețurilor și concentrarea drepturilor de proprietate.

Statele membre ale UE au dreptul de a restricționa vânzările de terenuri agricole, în scopul de a conserva comunitățile agricole și de a promova agricultura durabilă. Atunci când impun astfel de restricții trebuie însă să respecte dreptul Uniunii, în special normele privind libera circulație a capitalului. În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care discriminează investitorii din alte țări ale UE și creează restricții disproporționate în ceea ce privește investițiile transfrontaliere. În comunicarea din 12 octombrie 2017, Comisia furnizează statelor membre orientări cu privire la măsurile pe care le pot adopta pentru a reglementa vânzarea de terenuri agricole, pe baza jurisprudenței Curții de justiție a Uniunii Europene.

 

Elementele esențiale din orientările Comisiei

Comunicarea clarifică faptul că statele membre au competența de a decide cu privire la măsurile de control al vânzărilor de terenuri agricole. Conform clarificărilor aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, anumite restricții pot fi acceptabile, în anumite condiții:

  • autorizații prealabile emise de autoritățile naționale pentru achiziționarea de terenuri;
  • limite privind dimensiunea terenului ce urmează să fie achiziționat;
  • drepturi de preempțiune care permit anumitor categorii de cumpărători să achiziționeze terenuri agricole înainte ca acesta să fie vândut altor persoane interesate. Din categoria cumpărătorilor care beneficiază de aceste drepturi fac parte agricultorii, vecinii, coproprietarii și statul;
  • intervenția statului asupra prețurilor.

Cu toate acestea, legislația UE nu permite impunerea de restricții discriminatorii, cum ar fi cerințele generale privind reședința ca precondiție pentru achiziționarea de terenuri.

De asemenea, restricțiile disproporționate privind investițiile transfrontaliere sunt ilegale. Pe baza jurisprudenței, se consideră ca fiind disproporționat, în special:

  • să se impună, de către cumpărător, obligații de exploatare a terenurilor;
  • să se interzică cumpărarea de terenuri de către societăți;
  • să se solicite calificări necesare pentru desfășurarea activităților agricole drept condiție prealabilă pentru cumpărarea de terenuri.

Comunicarea din 12 octombrie 2017 răspunde unei solicitări din luna martie a Parlamentului European, în care Comisia era invitată să stabilească un set de criterii clare și cuprinzătoare privind reglementarea pieței funciare, astfel încât să se asigure condiții de concurență echitabile, în conformitate cu legislația UE.

Context
Terenul agricol reprezintă un capital limitat și special, care merită o protecție specială. Prin urmare, unele state membre impun restricții la achiziționarea de terenuri agricole. În același timp, investițiile străine sunt o sursă importantă de capital, de tehnologie și de cunoștințe. Acestea pot stimula productivitatea și pot îmbunătăți accesul întreprinderilor locale la finanțare. Normele UE privind libera circulație a capitalurilor sunt esențiale pentru a se asigura investițiile transfrontaliere.

În mai 2016, Comisia Europeană a solicitat Bulgariei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei și Slovaciei să respecte normele UE privind vânzările de terenuri agricole (IP/16/1827). Anumite dispoziții din legislația acestor state membre îngrădesc achiziționarea de terenuri agricole de către cetățenii și societățile din UE, fiind considerate discriminatorii sau excesiv de restrictive. Aceste legi au fost introduse ca urmare a expirării derogărilor tranzitorii din domeniul de aplicare al libertății de achiziționare de terenuri agricole, de care unele state membre au beneficiat atunci când au aderat la UE.

Parlamentul European a efectuat o analiză aprofundată cu privire la provocările cu care se confruntă statele membre ale UE pe piața terenurilor agricole. Aceste provocări vizează, în special, creșterea gradului de concentrare funciară sau specularea excesivă a prețurilor la terenurile agricole.

 

Pentru informații suplimentare:

Comunicare privind vânzarea de terenuri agricole
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/capital-movements_en#legalframework 

 

Sursa: Comisia Europeană

Pin It on Pinterest

Share This