UPDATE! Atelierul de scriere proiecte va avea loc în perioada 11-13 ianuarie 2019. Timp de trei zile la Alba Iulia, Centrul Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru va organiza un atelier de scriere proiecte Erasmus+ susținut de către experții lectori de la ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Participarea este GRATUITĂ.

Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde euro, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câștiga experiență și avea acces la studii, formare și voluntariat în străinătate. Atelierul va avea loc începând cu ora 9.30 în Alba Iulia, Europe Direct Regiunea Centru urmând să transmită participanților locul desfășurării. Pentru atelier nu se percepe taxă de participare, iar costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de  ANPCDEFP.

Tema acestui atelier practic de scriere proiecte vizează ”ParteneriatE+, domeniile Tineret, Educația Adulților și Formare Profesională (VET)”. Atelierul durează 3 zile și fiecare zi de atelier are 6 ore de lucru efectiv, împărțite în 4 sesiuni a câte 90 de minute. Costurile pentru masă și eventualul transport sau cazare reprezintă cofinanțarea participantului. La selecție vom urmări prezența unui număr cât mai mare de organizații/instituții. Astfel participarea celei de a doua persoane din aceeași organizație/instituție este posibilă doar în cazul în care la termenul limită nu s-au înscris suficiente organizații/instituții reprezentate, regula generală fiind aceea de a selecta o singură persoană dintr-o organizație/instituție. Pentru ca obiectivele de învăţare să fie atinse, este recomandabil ca participantul  să parcurgă secțiunile relevante din Ghidul Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte (disponibile AICI) și să urmeze instrucțiunile primite prin email de la formatori după selecția sa ca participant la atelier. Totodată, este necesar să vină la atelier cu o bună înțelegere a nevoilor organizației/instituției sale și să reflecte aceste nevoi în formularul de încriere la atelier. Este foarte important ca aceste nevoi să fie discutate în etapa pregătirii înscrierii la atelier cu persoanele autorizate din organizație/instituție pentru a stabili prioritățile instituționale cărora li se adresează proiectul de parteneriat strategic Erasmus+.

Dacă doriți SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI, aveți AICI link-ul cu datele solicitate. Rezultatele selecției vor fi publicate după finalizarea termenului limită în pagina evenimentului.

Atelierul ParteneriatE+ face parte din oferta de formare a ANPCDEFP pentru organizaţiile sau instituțiile eligibile și este susținut de membrii reţelei de formatori Erasmus+. Atelierul este dedicat dezvoltării de proiecte de parteneriat strategic în cadrul programului European pentru educaţie, formare profesională şi tineret Erasmus+, domeniile Tineret, Educația Adulților și Formare Profesională (VET).

 Cui i se adresează acest atelier?

Acest atelier se adresează managerilor sau personalului unor organizaţii sau instituţii eligibile care nu au mai coordonat proiecte de parteneriat strategic aprobate în România prin programul Erasmus+, domeniile Tineret, Educația Adulților și Formare Profesională (VET). Pentru a vedea tipurile de beneficiari eligibili accesati link-ul: detalii potențiali solicitanți.

!!!Pentru acest curs sunt eligible persoane care lucrează în organizaţii sau instituţii eligibile care nu au mai coordonat proiecte de parteneriat strategic aprobate în România prin programul Erasmus+, domeniile Tineret, Educația Adulților și Formare Profesională (VET). Acest curs nu se adresează proiectelor ce sunt pe domeniul școlar.

Atelierul ParteneriatE+ este pentru cei care:

 • sunt interesați să depună candidaturi pentru proiecte de parteneriat strategicERASMUS+ cu impact la nivel organizațional și comunitar.
 • au identificat în organizație/instituție nevoi de dezvoltare a capacităţii instituţionale prin dezvoltarea personală şi profesională a personalului şi/sau dezvoltarea personală a tinerilor, beneficiari ai serviciilor oferite de organizație/instituție.
 • au autoritatea și capacitatea de a valorifica în organizație/instituție competențele dobândite în cadrul atelierului prin finalizarea scrierii, depunerea unei candidaturi și implementarea unui proiect Erasmus+.
 • pot să își asume participarea la toate cele 3 zile de atelier și sunt dispuși să completeze integral formularele de candidatură şi de evaluare acordând seriozitate și timp fiecărui câmp în parte.

 De ce acest atelier?

Scopul atelierului este să ofere un cadru adecvat de interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de proiectare și completării unui formular de candidatură pentru un proiect de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+. În cadrul atelierului alternează etapele de lucru individual pe formularul de candidatură cu etapele de discuții de grup și clarificare a întrebărilor specifice ale participanților.

La finalul cursului participanții:

 • vor avea un grad crescut de înțelegere a programului Erasmus+ și a acțiunii cheie 2 – parteneriate strategice pentru inovare și schimb de bune practici și a domeniilor vizate.
 • vor avea capacități crescute de a completa corect și complet formularul de candidatură pentru proiecte de parteneriat strategic Erasmus+.
 • vor avea o motivație crescută de a depune proiecte de parteneriat strategic Erasmus+.

 Ce teme se abordează în cadrul atelierului?

Tematicile abordate pentru completarea formularului de candidatură sunt următoarele:

 • Identificarea nevoilor instituționale și ale grupului țintă
 • Arborele problemelor şi matricea logică a unui proiect
 • Obiectivele unui proiect Erasmus+
 • Activitățile unui proiect Erasmus+
 • Rezultatele și impactul unui proiect Erasmus+
 • Activitățile de învățare în cadrul unui proiect Erasmus+
 • Produsele intelectuale în cadrul unui proiect Erasmus+
 • Evenimentele de multiplicare din cadrul unui proiect Erasmus+

 Mai multe despre criterii de selecție și alte condiții găsiți pe pagina partenerilor noștri.

Pin It on Pinterest

Share This