Deoarece este din ce în ce mai probabil ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord la 12 aprilie, Comisia Europeană și-a încheiat în 25 martie 2019, pregătirile în vederea scenariului fără niciun acord. 

În același timp, Comisia furnizează în continuare sprijin administrațiilor publice pentru propriile lor acțiuni de pregătire și îndeamnă toți cetățenii și toate întreprinderile din UE să se informeze în continuare cu privire la consecințele unui posibil scenariu fără acord și să își ducă la capăt activitățile de pregătire pentru această eventualitate. În felul acesta, Comisia răspunde concluziilor Consiliului European de săptămâna trecută, în care se solicită continuarea eforturilor pentru asigurarea pregătirii și a contingenței.

 

Acțiunile întreprinse de UE în vederea asigurării pregătirii pentru scenariul fără niciun acord și a contingenței

Comisia Europeană se pregătește încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun acord. Astfel, Comisia a publicat 90 de avize de pregătire și 3 comunicări și a prezentat 19 propuneri legislative. 

De asemenea, Comisia a purtat discuții tehnice de anvergură cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce privește chestiunile generale legate de asigurarea pregătirii și a contingenței, cât și pe marginea unor aspecte specifice legate de asigurarea pregătirii sectoriale, juridice și administrative. De asemenea, Comisia a efectuat un tur al capitalelor celor 27 de state membre ale UE, care tocmai a fost finalizat. Prin aceste vizite s-a urmărit să se furnizeze toate clarificările necesare privind măsurile de asigurare a pregătirii și a contingenței luate de Comisie și să se discute pregătirile și planurile de contingență de la nivel național. Vizitele au evidențiat un nivel ridicat de pregătire a statelor membre pentru toate scenariile.

La rândul lor, statele membre au întreprins măsuri de pregătire intense la nivel național. Acestea sunt prezentate pe site-urile internet naționale dedicate măsurilor de asigurare a pregătirii:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/national-brexit-information-member-states_en

Mai multe detalii privind măsurile legislative de asigurare a contingenței și pregătirii se găsesc în comunicatul Reprezentanței Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/romania/news/20190325_asigurare_pregatire_brexit_no_deal_ro

Pin It on Pinterest

Share This