Un Eurobarometru flash publicat în luna martie a acestui an evidențiază faptul că îmbunătățirea sănătății mintale și fizice și a bunăstării este considerată o prioritate importantă de către tinerii din Uniunea Europeană. Tinerii consideră ca domenii de interes pentru anul 2022: sănătatea mintală și fizică și bunăstarea (34 %), protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice (34 %), precum și educația și formarea, inclusiv libera circulație a cursanților (33 %). Concluziile Conferinței privind viitorul Europei propun îmbunătățirea înțelegerii problemelor de sănătate mintală și a modalităților de abordare a acestora, inclusiv de la copilărie timpurie și diagnosticarea timpurie precum și crearea unui plan de acțiune al UE și a unei strategii de sănătate mintală.

Comisia Europeană consideră că, pentru ca evaluarea propunerilor să fie credibilă, este esențial să se respecte spiritul și litera propunerilor, fără nicio reinterpretare sau selecție. Acest lucru este prezentat în anexa la comunicare. Cele 49 de propuneri sunt împărțite conform acelorași domenii tematice alese în cadrul conferinței, evaluarea Comisiei fiind stabilită pentru fiecare domeniu.
Anexa stabilește patru categorii de răspunsuri: inițiativele existente care abordează propunerile (de exemplu, Legea europeană a climei); cele deja propuse de Comisie, cu privire la care Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să adopte acte legislative (de exemplu, noul Pact privind migrația); acțiuni planificate care vor pune în practică ideile prezentate, pe baza unor noi reflecții din cadrul conferinței (de exemplu, Legea privind libertatea mass-mediei); și noi inițiative sau domenii de activitate inspirate de propuneri, care intră în sfera de competență a Comisiei (de exemplu, aspecte legate de sănătatea mintală).

În luna septembrie a fiecărui an, președintele Comisiei Europene rostește, în fața Parlamentului, discursul privind starea Uniunii. Cu această ocazie, trece în revistă realizările anului precedent și prezintă prioritățile pentru anul următor. De asemenea, expune soluțiile Comisiei la cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și idei pentru conturarea viitorului UE.

Ursula von der Leyen a anunțat în cadrul discursului o nouă inițiativă privind sănătatea mintală, astfel încât mulți care se simt anxioși și pierduți să poată primi sprijin adecvat și accesibil:

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor, care s-au aflat în centrul conferinței, vor deveni acum un element obișnuit al vieții noastre democratice. Iar în scrisoarea de intenție pe care am trimis-o astăzi președintei Metsola și prim-ministrului Fiala, am prezentat o serie de propuneri pentru anul următor care dau curs concluziilor conferinței.

Printre acestea se numără, de exemplu, o nouă inițiativă privind sănătatea mintală. Ar trebui să avem mai multă grijă unii de alții. Iar pentru cei mulți dintre noi care se confruntă cu anxietatea și cu lipsa de repere, un sprijin adecvat, accesibil și la prețuri abordabile poate fi hotărâtor.”

Pin It on Pinterest

Share This