Tineri / Studenți

EURES

este o reţea de cooperare între Comisia Europeană şi serviciile publice de ocupare din statele membre ale SEE (ţările din UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere. De asemenea, Elveţia face parte din reţeaua EURES. La nivel european, reţeaua cuprinde peste 850 de specialişti pregătiţi, cunoscuţi sub denumirea de consilieri EURES.
În România, reţeaua EURES cuprinde 43 consilieri EURES şi un manager EURES. Reţeaua EURES din România funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile sale judeţene pentru ocupare.
Web:http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro / http://eures.anofm.ro/

Date de contact din Regiunea Centru
Alba: Iosep Simona
Tel: +40258 831 137
+40258 811 470 int.108
E-mail: ab_eures@ajofm.anofm.ro
Braşov: Drăghici Ioana
Tel:+40268 416 879
E-mail: bv_eures@ajofm.anofm.ro
elena.muceanu@ct.anofm.ro
Covasna: Gocz Camelia
Tel: +40267 312 157 +40267 312 012
E-mail: cv_eures@ajofm.anofm.ro
Harghita: Viragh Zsuzsanna
Tel: +40266 313 423
E-mail: hr_eures@ajofm.anofm.ro

Mureş: Chirilă Luminiţa
Tel: +40265 266 553
E-mail: ms_eures@ajofm.anofm.ro
luminita.chirila@ms.anofm.ro
Sibiu: Babă Lucia Adriana
E-mail: sb_eures@sb.anofm.ro

EUROPASS

este un portofoliu personal de documente pe care cetăţenii îl pot folosi pentru a-şi face cunoscute calificările şi competenţele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii sau a accesului la programe de educaţie şi formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoaştere oficială a competenţelor şi calificărilor, ci de o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoaşterea lor la nivel european.

Date de contact
Centrul Naţional Europass
Persoana de contact: Angelica Radu, Responsabil
Calea Şerban Vodă nr. 133, Sector 4, cod 040205, Bucureşti
Tel: +4021 201 07 67
E-mail: europass@anpcdefp.ro
Web: http://www.europass-ro.ro/

NATIONAL ACADEMIC RECOGNITION AND INFORMATION CENTRES (NARIC)

reprezintă platforma creată la iniţiativa Comisiei Europene, în anul 1984, pentru recunoaşterea calificărilor academice în Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia.
În România, Centrul NARIC este reprezentat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Your Europe Advice (YEA) este un serviciu de consiliere în slujba cetăţenilor Uniunii Europene furnizat de către experţii juridici din cadrul Serviciului European de Acţiune Cetăţenească (ECAS), în colaborare cu Comisia Europeană.
Principalele subiecte de interes acoperite de acest serviciu sunt emigrarea în altă ţară a Uniunii Europene, găsirea unui job sau înscrierea în cadrul unei Universităţi în altă ţară a UE, achiziţionarea de bunuri şi servicii de pe piaţa unică, călătoria în alte ţări din cadrul UE, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi, nu în ultimul rând, protecţia datelor.

Date de contact
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas)
Web: http://www.cnred.edu.ro/
Persoana de contact: Gianina Chirazi – Director Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, cod 010168, Bucureşti, România Tel: +4021 313 26 77, +4021 405 63 12,
+4021 405 62 44 Fax: +4021 313 10 13

YOUR EUROPE ADVICE (YEA)

este un serviciu de consiliere în slujba cetăţenilor Uniunii Europene furnizat de către experţii juridici din cadrul Serviciului European de Acţiune Cetăţenească (ECAS), în colaborare cu Comisia Europeană.
Principalele subiecte de interes acoperite de acest serviciu sunt emigrarea în altă ţară a Uniunii Europene, găsirea unui job sau înscrierea în cadrul unei Universităţi în altă ţară a UE, achiziţionarea de bunuri şi servicii de pe piaţa unică, călătoria în alte ţări din cadrul UE, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi, nu în ultimul rând, protecţia datelor.
Echipa YEA este formată din aproximativ 50 de avocaţi ce gestionează peste 12.000 de întrebări în fiecare an.
În cazul aplicării defectuoase a legislaţiei europene, serviciul YEA colaborează îndeaproape cu SOLVIT, reţeaua ce îşi propune soluţionarea tuturor problemelor întâmpinate de cetăţeni sau companii în relaţiile cu diferite autorităţi din cadrul UE.

Date de contact:
Tel: 00800 6789 1011 – gratuit
Web: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_ro.htm
Pot fi contactaţi prin formular online accesând următorul link: https://ec.europa.eu/citizensrights/

CENTRELE DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ (CDE)

funcţionează în cadrul universităţilor şi al institutelor de cercetare şi pun la dispoziţia studenţilor şi a specialiştilor informaţii aprofundate în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii Europene. În cadrul CDE găsiţi publicaţii în toate domeniile care ţin de construcţia europeană precum şi sprijin pentru accesarea online a informaţiei europene specializate.
Cele 20 de Centre de Documentare Europeană promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene.

CENTRE DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ DIN REGIUNEA CENTRU

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
Centrul de Documentare Europeană
Coordonator: Sorina Blejan
Punct de informare Europe Direct Braşov
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, parter,
cod 500173, Braşov
Tel: +40268 547 073
Fax: +40268 547 077
E-mail: sorina.blejan@ccibv.ro
Web: www.ccibv.ro
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Biblioteca Centrală Universitară Centrul de Documentare Europeană „CDE-ULBS”
Coordonator: Prof. univ. dr. Dan-Alexandru Popescu
Str. Lucian Blaga, nr. 2A, et. 4, cod 550024, Sibiu.
Tel: +40269 446 077 Fax: +40269 441 010
E-mail: dalex.popescu@gmail.com cde.sibiu@gail.com
Web: www.ulbsibiu.ro
http://bcu.ulbsibiu.ro

REȚELE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ALE UNIUNII EUROPENE

Tineri

Piața muncii

Cetățeni

Consumatori

Întreprinderi

Cercetători

Cultură

Pin It on Pinterest

Share This