Obiectivul apelului

Protejarea, promovarea și sensibilizarea cu privire la drepturi prin acordarea de sprijin financiar organizațiilor societății civile active la nivel local, regional și transnațional în promovarea și cultivarea acestor drepturi, consolidând astfel protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la construirea unei UE mai democratice, a dialogului democratic, a transparenței și a bunei guvernări.

Domeniu de aplicare
Aceste subvenții vor finanța costurile de operare ale rețelei, ale organizației sau ale grupului de reflecție și acele activități care au valoare adăugată la nivelul UE și contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor programului, inclusiv: activități analitice, activități de formare și consolidare a capacităților, conferințe, învățare reciprocă, cooperare, sensibilizare activități de creștere, comunicare și diseminare.
Solicitanții trebuie să furnizeze un program de lucru anual detaliat pentru o perioadă de 12 luni.

Impactul așteptat
Se așteaptă ca rețelele europene să contribuie la realizarea a cel puțin unuia dintre următoarele obiective:
1. Consolidarea capacității organizațiilor naționale sau regionale care lucrează în domeniile acoperite de subvenție;
2. Construirea și creșterea capacității partenerilor de rețea de a dezvolta activități coerente și coordonate pentru a promova obiectivele politice relevante;
3. Extinderea acoperirii rețelei, inclusiv a noilor parteneri;
4. O creștere măsurabilă a impactului activităților rețelei în domeniile politice respective.

Se așteaptă ca organizațiile societății civile active la nivelul UE în domeniul memoriei europene și al implicării și participării cetățenilor să contribuie la realizarea cel puțin a unuia dintre următoarele obiective:
5. Construirea și creșterea capacității acestora de a dezvolta activități transnaționale coerente și coordonate pentru a promova obiectivele politice relevante la nivelul UE;
6. O contribuție tangibilă adusă de activitățile transnaționale permanente, obișnuite și regulate ale organizației la obiectivele politice relevante la nivelul UE și arată o creștere măsurabilă a impactului în domeniile politice respective.

Grupurile de reflecție europene active în zona memoriei europene și implicarea și participarea cetățenilor sunt de așteptat să contribuie la realizarea a cel puțin unuia dintre următoarele obiective:
7. Furnizarea unei legături între cercetare și elaborarea politicilor la nivel european, care ajută la identificarea soluțiilor;
8. Facilitarea interacțiunii dintre oamenii de știință, mediul academic și factorii de decizie.

⏰ Termen limită pentru depunere aplicații: 29 iunie 2021

Mai multe detalii

Pin It on Pinterest

Share This