Comisia Europeană a lansat în 26 mai 2015 Platforma de specializare inteligentă în energie. Platforma va ajuta regiunile să-și împărtășească experiența rezultată în urma investițiilor în energia regenerabilă, în special în tehnologiile inovatoare de reducere a amprentei de carbon.

Cu ocazia lansării platformei, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu a declarat: “În perioada 2014 – 2020, mai mult de 38 de miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune vor fi investite în realizarea Uniunii Energetice și pentru favorizarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această sumă reprezintă dublul investițiilor realizate în perioada anterioară. Finanțarea politicii de coeziune oferă multe oportunități, însă ridică provocări importante regiunilor în ceea ce privește implementarea proiectelor co-finanțate de UE în domeniul energiei. Acesta este motivul pentru care salut noua platformă, care va reuni cunoștințele comune în domeniul energiei regenerabile și va ajuta regiunile să utilizeze eficient fondurile disponibile pentru soluții inovatoare.”

Noua platformă pentru energie va oferi informații, cunoștințe și expertiză în proiectele energetice, în conformitate cu nevoile factorilor de decizie, a autorităților și părților interesate responsabile de energie și de cercetare.

 Informații detaliate despre această platformă sunt disponibile la adresa de internet:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

 

 

Ce presupune specializarea inteligentă?

Noul proiect se bazează pe o platformă de specializare inteligentă realizată în cooperare de Comisia Europeană și Centrul Comun de Cercetare. 172 de regiuni sau state membre din întreaga Europă participă la această platformă, printre care se află și Regiunea Centru. Multe dintre acestea (peste 100) au ales energia ca domeniu de specializare inteligentă.

Specializarea inteligentă este o abordare inovatoare, dezvoltată de Comisia Europeană pentru a stimula creșterea economică și prosperitatea la nivel regional. Aceasta încurajează utilizarea eficientă și orientată a investițiilor publice în cercetare-inovare pentru a crea avantaje competitive și a permite regiunilor să se specializeze în domenii considerate a fi punctele lor forte.

 Strategie de specializare inteligentă a Regiunii Centru poate fi consultată la adresa de internet:

http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=StrategiaSpecializareInteligenta

 

Pin It on Pinterest

Share This