Marca patrimoniului european este una dintre cele mai valoroase inițiative ale UE pentru a consolida sentimentul de apartenență la Uniune al cetățenilor europeni. Accentul pus pe dimensiunea europeană a siturilor de patrimoniu cultural și pe valorile comune pe care le reprezintă este o trăsătură distinctivă a acestei etichete. Numărul actual de locații EHL (48) este de așteptat să crească în următorii ani. Prin urmare, este necesar să se pună în aplicare măsuri care au ca scop creșterea capacităților site-urilor EHL, precum și să sporească vizibilitatea și impactul EHL în general.

Acest apel de finanțare va sprijini o singură organizație sau un singur consorțiu de organizații, cu un accent special pe patrimoniul cultural și consolidarea capacităților, care sunt active în sectoarele creative și culturale sau care desfășoară activități de consolidare a capacităților și de promovare.

Obiectivul general al apelului este de a sprijini dezvoltarea unei organizații umbrelă a Etichetei patrimoniului european, care să asigure crearea de rețele, colaborarea, formarea și oportunitățile în rândul părților interesate EHL. Această organizație-umbrelă EHL va fi esențială pentru asigurarea durabilității etichetei patrimoniului european. Această cerere de propuneri va contribui la punerea în aplicare a obiectivelor generale ale LSE de „întărirea sentimentului de apartenență al cetățenilor europeni la Uniune, în special al tinerilor, pe baza valorilor și elementelor comune ale istoriei și moștenirii culturale europene, precum și o apreciere a diversității naționale și regionale și consolidarea dialogului intercultural”.

Această organizație umbrelă va sprijini gama de părți interesate EHL și sinergiile acestora cu actori activi din domeniul patrimoniului, sectoarelor culturale și creative, împreună cu sectoarele educaționale. Acesta va viza următorii factori interesați din inițiativa EHL: site-urile EHL și coordonatorii naționali EHL.

Obiectivul general al apelului va fi urmărit prin următoarele obiective specifice:

Obiectivul 1 – Dezvoltarea sinergiilor între siturile EHL, coordonatorii naționali și actorii activi din sectorul patrimoniului cultural.

Obiectivul 2 – Dezvoltarea capacității site-urilor EHL și a coordonatorilor naționali EHL

Obiectivul 3 – Sprijin pentru activitățile de comunicare și promovare ale site-urilor EHL și EHL în general

Participanți eligibili (țări eligibile)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-o țară participantă Europa Creativă (state membre ale UE și țări din afara UE care participă la Programul Europa Creativă – vezi lista participanților ţări).

Activități care pot fi finanțate (sfera de aplicare)

Acest apel urmărește să sprijine o gamă largă de activități implementate în statele membre UE care participă la EHL. Activitățile care se desfășoară în afara celor 27 de state membre UE (care beneficiază sau nu de un site EHL) nu vor fi susținute.

Aplicațiile trebuie să includă activități în conformitate cu obiectivele apelului. Activitățile propuse trebuie grupate în pachete de lucru coerente legate de rezultate specifice.

Impactul și bugetul așteptat

Acest apel va finanța un singur proiect propus de o singură organizație sau un consorțiu de organizații care lucrează pentru a implementa toate cele trei obiective ale prezentului apel.

Bugetul disponibil al apelului este de 3 000 000 EUR. Grantul va fi bazat pe buget (costuri reale, cu costuri unitare și elemente forfetare). Rata de finanțare este de maximum 90% din costurile eligibile.

Data limită:  05 octombrie 2022 17:00:00 ora Bruxelles-ului

Pentru mai multe detalii apăsați aici.

Pin It on Pinterest

Share This