În 27 februarie 2019, în evaluarea sa anuală a situației economice și sociale din statele membre, Comisia Europeană a subliniat necesitatea de a promova investițiile, de a urma politici fiscal-bugetare responsabile și de a pune în aplicare reforme bine concepute. Provocările variază în mod semnificativ de la o țară la alta și necesită măsuri de politică adecvate și hotărâte. 

În 2019, economia europeană ar urma să crească pentru al șaptelea an consecutiv, dar într-un ritm mai moderat. Rata de ocupare a forței de muncă a crescut până la un nivel record, iar rata șomajului a înregistrat un minim istoric. Finanțele publice s-au îmbunătățit, de asemenea, sub toate aspectele, deși unele țări se confruntă în continuare cu niveluri ridicate ale datoriei. Cu toate acestea, există în continuare provocări: nivelurile de productivitate rămân scăzute, îmbătrânirea populației se intensifică, iar schimbările tehnologice rapide au un impact semnificativ asupra piețelor forței de muncă. În unele state membre, veniturile reale ale gospodăriilor rămân sub nivelurile din perioada anterioară crizei. Șomajul în rândul tinerilor s-a redus în mod semnificativ, dar este în continuare inacceptabil de ridicat în unele state membre. Într-o perioadă de incertitudine mondială mai accentuată, este esențial ca statele membre ale UE să își intensifice măsurile menite să stimuleze productivitatea, să îmbunătățească reziliența economiilor lor și să se asigure că toți cetățenii beneficiază de creșterea economică.

În urma publicării, în luna noiembrie, a analizei anuale a creșterii și a recomandării privind politica economică a zonei euro, care au stabilit prioritățile la nivel european, cele 28 de rapoarte de țară publicate în 27 februarie pun accentul pe dimensiunea națională a semestrului european. Rapoartele furnizează o analiză detaliată a provocărilor economice și sociale specifice fiecărei țări. Rapoartele vor sta la baza discuțiilor cu statele membre privind opțiunile lor de politică națională, în perspectiva adoptării în luna aprilie a programelor lor naționale, și vor conduce la formularea, la sfârșitul primăverii, a recomandărilor anuale specifice fiecărei țări.

Creşterea investiţiilor – prioritate pentru dezvoltarea UE

Ca element de noutate, Comisia lansează o discuție privind provocările și prioritățile în materie de investiții în statele membre și prezintă primele idei cu privire la modul în care fondurile UE, în special fondurile politicii de coeziune a UE, pot fi de ajutor în viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Acest element de noutate va contribui, de asemenea, la asigurarea unei coerențe sporite între coordonarea politicilor economice și utilizarea fondurilor UE, care reprezintă o parte semnificativă a investițiilor publice în mai multe state membre. Noua orientare se reflectă în rapoartele de țară, la fiecare dintre acestea fiind atașată o nouă anexă privind posibila utilizare a viitoarelor fonduri ale politicii de coeziune a UE.

Progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări

Rapoartele de țară evaluează progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, formulate de Comisie în iulie 2018. În ansamblu, statele membre au realizat unele progrese sau mai multe progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a peste două treimi dintre recomandările formulate de la introducerea semestrului european în 2011. Statele membre au înregistrat cele mai importante progrese în ceea ce privește recomandările referitoare la serviciile financiare, ceea ce reflectă prioritatea acordată stabilizării și solidității sectorului financiar în urma crizei financiare. Progrese solide s-au înregistrat, de asemenea, în ceea ce privește reformele care facilitează crearea de locuri de muncă prin recurgerea la contracte pe durată nedeterminată și abordează segmentarea pieței forței de muncă.

În ultimii ani, unul dintre mijloacele prin care Comisia urmărește să ajute statele membre să își intensifice eforturile de reformă este Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), care vizează să ofere asistență tehnică tuturor statelor membre ale UE, la cererea acestora, pentru a le ajuta să conceapă și să pună în aplicare reforme care să favorizeze creșterea economică. Această asistență tehnică este acordată inclusiv pentru reformele evidențiate în recomandările specifice fiecărei țări.

Abordarea dezechilibrelor macroeconomice

În luna noiembrie, Comisia a lansat bilanțuri aprofundate pentru 13 state membre, în scopul de a analiza dacă acestea se confruntă cu dezechilibre macroeconomice și, în caz afirmativ, de a evalua nivelul de gravitate al respectivelor dezechilibre. În prezent, Comisia a ajuns la concluzia că există dezechilibre sau dezechilibre excesive în toate aceste 13 state membre, însă gravitatea dezechilibrelor s-a diminuat în unele cazuri. Pe scurt, constatările bilanțurilor aprofundate sunt următoarele:

– Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România și Suedia se confruntă cu dezechilibre economice;

– Cipru, Grecia și Italia se confruntă cu dezechilibre economice excesive.

În cadrul unei monitorizări specifice în contextul semestrului european, Comisia va continua să analizeze evoluțiile și măsurile de politică luate de toate statele membre care prezintă dezechilibre sau dezechilibre excesive.

Care sunt etapele următoare?

Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară și a rezultatelor bilanțurilor aprofundate. În lunile următoare, Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre în lumina analizei acestor rapoarte. Vicepreședinții, comisarii și serviciile Comisiei vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate și pentru a discuta constatările rapoartelor. Aceste vizite vor include, de asemenea, discuții specifice privind anexele referitoare la modul în care viitoarele fonduri ale politicii de coeziune a UE ar putea contribui la abordarea nevoilor specifice în materie de investiții în statele membre.

În luna aprilie, statele membre trebuie să își prezinte programele naționale de reformă, care detaliază prioritățile naționale de reformă, și programele de stabilitate (pentru țările din zona euro) sau programele de convergență (pentru țările din afara zonei euro), care prevăd strategiile lor bugetare multianuale.

Pe baza tuturor acestor programe, Comisia va prezenta în primăvară propunerile sale privind un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, care vor viza principalele provocări care trebuie abordate în perioada 2019-2020.

Informații suplimentare

Raportul de ţară pentru România este disponibil la următorul link:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This