În data de 7 ianuarie 2016 s-a lansat spre dezbatere publică proiectul de procedură pentru Programul național multianual de microindustrializare 2016. Pentru observații, propuneri si sugestii aveți la dispoziție adresa de email: directia.imm@imm.gov.ro

Programul național multianual de microindustrializare este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înființării şi dezvoltării IMM. Obiectivul Programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 60.890.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.

Prin Program se acordă o finanţare de maxim 250.000 lei/beneficiar, contribuţia proprie a solicitantului fiind de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului, codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului, care reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile și care angajează până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Procedura pentru acest program poate fi consultată la adresa de internet:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/ 

De asemenea, în anul 2016 antreprenorii români vor putea beneficia de fonduri nerambursabilă de la Guvernul României atât pentru investiții în start-up-uri cât și pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii existente. Pentru a fi operaționalizate, Guvernul trebuie să aprobe, în 2016, procedurile de derulare a programelor, în care vor fi prevăzute toate detaliile tehnice, condițiile și sumele care vor fi acordate. 

De asemenea, OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 impune structurii de specialitate pași suplimentari de parcurs în lansarea programelor față de anii precedenți.

Astfel, se estimează că programele menționate vor fi lansate cel mai devreme în luna aprilie 2016.

Proiectele de proceduri pot fi consultate la adresele de internet:

1. Programul START
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016  

2. Programul Comerț
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016

3. Programul SRL-D
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-stimularea-nfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan-355-i-n-afaceri 

4. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în mediul rural
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-national-multianual-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural 

5. Programul pentru organizarea Târgului IMM-urilor

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-de-implementare-a-programului-pentru-organizarea-targului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii—timm-2016 

Pin It on Pinterest

Share This