Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat apelul aferent anului 2018 al proiectelor de cooperare din cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultura. Propunerile de proiecte pot fi depuse online la EACEA până în data de 11 decembrie 2018,ora 13:00 a României. Rezultatele selecției vor fi disponibile în luna iunie 2019, iar proiectele câștigătoare vor putea începe în intervalul 1 septembrie-15 decembrie 2019. 

Prin intermediul acestui apel se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice, etc., din cele 41 de țări participante la program.

Față de apelul anterior, au fost introduse două noi priorități: dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților, respectiv moștenirea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. De asemenea, a fost introdus un prag de 75 din 100 de puncte pentru a asigura selecția proiectelor de o anumită calitate.

Solicitanți eligibili sunt operatorii care desfășoară activitate în sectoarele culturale și creative: organizații neguvernamentale, instituții publice, companii private. Se finanțează domenii precum arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale.

Pentru a fi eligibili spre finanțare, solicitanții care vor fi lideri de proiect trebuie să aibă cel puțin doi ani de existență juridică. Prevederea nu se aplică și partenerilor din consorțiu.

 

Tipul de proiecte

În cadrul acestui apel, un operator poate depune un singur proiect la una dintre cele două categorii:

  • proiecte de mai mică amploare – consorțiu cu minimum 3 țări și grant UE de cel mult 200.000 €, reprezentând 60% din bugetul total eligibil;
  • proiecte de mai mare amploare – consorțiu cu minimum 6 țări și grant UE de cel mult 2.000.000 €, reprezentând 50% din buget din bugetul total eligibil.

Astfel, apelul are alocat un buget de 44,66 mil. euro, din care pentru proiectele mai mici sunt disponibile 17,80 mil. euro.

În acord cu politicile și prioritățile Comisiei Europene, a fost stabilit un procent de 25% din bugetul total al proiectelor de mai mici dimensiuni pentru proiecte care vizează integrarea socială a migranților și a refugiaților.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune online, printr-un sistem electronic. Propunerile de proiecte trebuie depuse utilizând formularul electronic de cerere de grant. Informații privind modul de depunere al proiectelor sunt disponibile la următorul link: https://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_20_depunerea-proiectelor_pg_0.htm.

 

Identificarea unor parteneri pentru proiecte

Identificarea partenerilor este o parte esențială în dezvoltarea unor proiecte cu dimensiune europeană, cu o valoare inovatoare ridicată și care stimulează creativitatea și performanța. Programul Europa Creativă încurajează schimbul de expertiză și colaborarea între statele participante la program, parteneriatul reprezentând de cele mai multe ori fundamentul proiectelor de succes.

Bazele de date cu potențiale organizații partenere care ar putea fi implicate în proiect sunt disponibile la link-ul: https://www.europa-creativa.eu/resurse_doc_26_cautare-de-parteneri_pg_0.htm.

 

Informații suplimentare privind acest apel de proiecte sunt disponibile la link-ul: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_34_2018_coop_2019_0.pdf

 

Ghidul liniei de finanțare poate fi accesat la link-ul:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._guidelines_coop2019_eacea_34_2018_en_0.pdf

 

Pentru informații suplimentare, feedback și consultanță gratuită în procesul de elaborare a propunerilor de proiect, vă invităm să contactați reprezentanții Biroului Europa Creativă România, la adresa de e-mail: cultura@europa-creativa.eu sau la telefon: 0213166061 (L-J între 9:00-17:00, V între 9:00-14:30).

Pin It on Pinterest

Share This