Comisia Europeană a transmis în data de 25 februarie 2015 un semnal puternic statelor membre pentru aplicarea de reforme structurale și continuarea consolidării finanțelor lor publice. Acest semnal este în conformitate cu abordarea subliniată de noul colegiu al comisarilor în luna noiembrie și se află în centrul analizei anuale a creșterii 2015: din nou un accent sporit pe investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală.

 

Recomandările făcute României

România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de politică și monitorizare. În cursul celor trei programe consecutive UE-FMI, dezechilibrele interne și externe au fost reduse în mod semnificativ. Cu toate acestea, o atenție deosebită trebuie acordată riscurilor care decurg din poziția investițională internațională netă negativă relativ importantă și o capacitate de export redusă pe termen mediu. În plus, stabilitatea sectorului financiar a fost menținută până în prezent, însă persistă vulnerabilitățile interne și externe din sectorul bancar.

Raportul Comisiei Europene referitor la România poate fi vizualizat accesând linkul:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_en.pdf

 

Alte decizii ale colegiului

Dintre cele 16 țări care se confruntă cu dezechilibre macroeconomice, identificate în luna noiembrie, Comisia a intensificat procedura în cazul a trei țări: Franța (etapa 5), Germania (etapa 3) și Bulgaria (etapa 5). În cazul a două țări (Portugalia și România), Comisia a inițiat procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM); în cazul Sloveniei, Comisia a redus procedura. Pentru celelalte 10 țări statutul va rămâne neschimbat.

În ceea ce privește eforturile fiscale, Comisia recomandă să nu se inițieze procedura aplicabilă deficitelor excesive pentru Belgia, Italia și Finlanda, chiar dacă eforturile acestor țări nu corespund valorii de referință a datoriei. Această recomandare este urmarea luării în considerare de către Comisie a factorilor-cheie relevanți în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

De asemenea, Comisia recomandă ca Franței să i se permită corectarea deficitului său excesiv până în 2017. Recomandarea include obiective stricte cu privire la traiectoria de ajustare fiscală, care va fi evaluată periodic începând cu luna mai. Scopul acestei recomandări este acordarea unui timp suficient Franței pentru a pune în aplicare reforme structurale ambițioase.

Comisarul european pentru moneda euro și dialog social,Valdis Dombrovskis, a declarat: „Pachetul discutat astăzi de colegiu constituie următoarea etapă a procesului semestrului european după adoptarea analizei anuale a creșterii în luna noiembrie a anului trecut. În mod evident, deciziile noastre țin seama de situația economică la nivel global și național, precum și de interacțiunea intensă cu Belgia, Franța și Italia din ultimele săptămâni cu privire la planurile lor fiscale și de reformă structurală.”

Referitor la acelaşi aspect, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Acesta reprezintă un set de decizii importante și echilibrate, care reflectă pe deplin situația economică actuală. Comisia demonstrează atât importanța reformelor structurale, cât și respectarea normelor noastre fiscale. Majoritatea statelor membre depun eforturile necesare. Celelalte state membre trebuie să-și accelereze și să-și intensifice eforturile de reformă și de reducere a deficitului și a datoriei. Vom continua să le încurajăm în această direcție și vom utiliza toate instrumentele juridice aflate la dispoziția noastră, dacă este necesar”.

 

Următorii pași

Comisia va prezenta Consiliului aceste recomandări, preconizându-se discutarea lor în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din luna martie. Tot în această lună, Comisia va organiza o nouă rundă de întâlniri bilaterale cu statele membre pentru a oferi posibilitatea discutării rapoartelor de țară. Până la jumătatea lunii aprilie, se așteaptă ca statele membre să își prezinte programele naționale de reformă (PNR) și programele de stabilitate și de convergență (PSC). Pe baza tuturor acestor surse, Comisia va prezenta în luna mai un set nou și bine orientat de recomandări specifice fiecărei țări pentru perioada 2015-2016, cu accent pe cele mai importante priorități care trebuie abordate.

 

Context

Toate statele membre s-au angajat să atingă obiectivele Strategiei Europa 2020 și să le transpună în obiective naționale. Dar, pentru a obține impactul dorit asupra creșterii, este necesar ca eforturile individuale ale tuturor țărilor să fie coordonate și concertate.
Prin urmare, Uniunea Europeană a creat semestrul european, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice. În fiecare an, Comisia analizează în detaliu planurile statelor membre în materie de reforme bugetare, macroeconomice și structurale și le oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

Pentru informaţii suplimentare privind semestrul european, accesaţi linkul:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm

 

Pin It on Pinterest

Share This