Reprezentanți politici din județele Harghita (CJ Harghita), Brașov (Codlea), Mureș (CJ Mureș) și Alba (Zlatna, Cugir) au fost nominalizați și vor participa în următorii cinci ani la Bruxelles pentru a face cunoscute punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaţia UE. Ei fac parte din grupul de 30 de politicieni de nivel local din România care au fost numiți în mod oficial membri ai Comitetului European al Regiunilor (CoR) – adunarea politică a autorităţilor locale şi regionale din UE. Delegația – propusă de guvernul român și aprobată în 26 ianuarie 2015 de către Consiliul European – va reprezenta, la nivelul Comitetului, interesele judeţelor, municipiilor, orașelor și comunelor din România în UE în următorii cinci ani.

CoR există din 1994, ca urmare a semnării Tratatului de la Maastricht, și a fost înființat pentru ca administrațiile locale și regionale să poată fi reprezentate la nivelul Uniunii Europene. Politicienii de la nivel local și regional se reunesc la Bruxelles de până la șase ori pe an, în sesiune plenară, pentru a dezbate prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE. În baza Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană are obligaţia de a se consulta cu autorităţile locale şi regionale şi cu asociaţiile acestora cât mai devreme posibil în etapele prelegislative. Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de portavoce a autorităţilor locale şi regionale, este profund implicat în această procedură și adoptă rezoluţii cu privire la diverse aspecte politice. După ce înaintează o propunere legislativă, Comisia trebuie să se consulte din nou cu Comitetul Regiunilor, dacă propunerea respectivă vizează unul dintre domeniile politice cu impact direct asupra autorităţilor locale şi regionale.

Delegația română – formată din 15 membri titulari și 15 supleanți propuşi de către structurile asociative şi numiți de către guvern – va face parte din noua adunare a CoR, formată din 350 de politicieni de la nivel local și regional, care își vor începe de luna viitoare mandatul de cinci ani. Structura delegaţiei reflectă un anumit echilibru politic, geografic si administrativ teritorial al României. Totuși, proportional cu populația, dar și cu interesul arătat față de problematica europeană, Regiunea Centru este mai bine reprezentată în fața CoR decât alte regiuni din România. Decizia (UE) 2015/116 A Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 poate fi consultată aici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:020:FULL&from=RO 

Delegația română se va reuni prima dată la 11 februarie la Bruxelles, în cadrul primei sesiuni plenare din noul mandat al CoR. Pentru a consulta agenda sesiunii plenare și documentele aflate în dezbatere vă invităm să accesați site-ul Comitetului Regiunilor:
https://toad.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=PLEN 

Membrii nominalizați din România

MEMBRI TITULARI

 

NUMELE

AUTORITATEA LOCALĂ/REGIONALĂ

POZIȚIA

 

Cristian ADOMNIŢEI

Consiliul Judeţean Iaşi

Preşedinte

EPP

Csaba BORBOLY

Consiliul Judeţean Harghita

Preşedinte

EPP

Ovidiu Ion BRĂILOIU

Primăria oraşului Eforie, Judeţul Constanţa

Primar

PES

VasileSilvian CIUPERCĂ

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Preşedinte

PES

Emil DRĂGHICI

Primăria comunei Vulcana-Băi, Judeţul Dâmbovița

Primar

EA

Gheorghe FALCĂ

Primăria Municipiului Arad

Primar

EPP

Răducu George FILIPESCU

Consiliul Judeţean Călăraşi

Preşedinte

EPP

Mariana GÂJU

Primăria comunei Cumpăna, Judeţul Constanţa

Primar

PES

Victor MORARU

Primăria oraşului Amara, Judeţul Ialomiţa

Primar

PES

Cătălin George MUNTEANU

Primăria Municipiului Codlea, Judeţul Braşov

Primar

EPP

Alin-Adrian NICA

Primăria comunei Dudeştii Noi, Judeţul Timiş

Primar

EPP

Emilian OPREA

Primăria oraşului Chitila, Judeţul Ilfov

Primar

EPP

Ion PRIOTEASA

Consiliul Judeţean Dolj

Preşedinte

PES

Mihai STEPANESCU

Primăria oraşului Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

Primar

PES

Adrian ŢUŢUIANU

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Preşedinte

PES

       

MEMBRI Supleanţi

NUMELE

AUTORITATEA LOCALĂ/REGIONALĂ

POZIȚIA

 

Gheorghe CATRINOIU

Primăria Municipiului Feteşti, Judeţul Ialomiţa

Primar

EPP

Ciprian DOBRE

Consiliul Judeţean Mureş

Preşedinte

EPP

Alexandru DRĂGAN

Primăria comunei Taşca, Judeţul Neamţ

Primar

EPP

Ștefan ILIE

Primăria comunei Luncavița, Judeţul Tulcea

Primar

 

Cornel NANU

Primăria comunei Cornu, Judeţul Prahova

Primar

PES

Robert Sorin NEGOIŢĂ

Primăria sectorului 3, Bucureşti

Primar

PES

Marian PETRACHE

Consiliul Judeţean Ilfov

Preşedinte

EPP

Silviu PONORAN

Primăria oraşului Zlatna, Judeţul Alba

Primar

EPP

Emil PROŞCAN

Primăria oraşului Mizil, Judeţul Prahova

Primar

PES

Mihai Adrian ŞTEF

Consiliul Judeţean Satu Mare

Preşedinte

 

Adrian Ovidiu TEBAN

Primăria oraşului Cugir, Judeţul Alba

Primar

EPP

Florin Grigore TECĂU

Consiliul Judeţean Argeş

Preşedinte

PES

Horia TEODORESCU

Consiliul Judeţean Tulcea

Preşedinte

PES

Istvan VAKAR

Consiliul Judeţean Cluj

Vicepreşedinte

EPP

Ion Marcel VELA

Primăria Municipiului Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin

Primar

EPP

Pin It on Pinterest

Share This