Începând cu 11 ianuarie 2015, victimele violenței – în special cele care au fost afectate de violența domestică sau de hărțuire – își vor putea asigura o protecție mai bună în orice stat membru al UE. Datorită noilor norme, ordinele de restricție, de protecție și de interdicție emise într-un stat membru pot fi de acum recunoscute rapid și ușor în UE, prin simpla certificare.

Se estimează că, în UE, o femeie din trei se confruntă cu violența într-un anumit moment al vieții sale și cel mai adesea această violență fizică provine de la o persoană apropiată, cum ar fi partenerul acesteia. Un cetățean care a suferit de pe urma violenței în familie va putea de acum să se simtă în siguranță atunci când călătorește în afara țării sale de origine, prin simpla transferare a ordinului care îl protejează împotriva autorului infracțiunii. Anterior, pentru a obține recunoașterea în alte state membre ale UE protecției, victimele erau nevoite să treacă prin proceduri complexe și să inițieze o procedură de certificare separată în fiecare țară. În prezent, aceste ordine de protecție vor fi recunoscute cu ușurință în orice stat membru al UE, ceea ce înseamnă că un cetățean care a fost victima violenței poate călători fără a fi nevoit să parcurgă proceduri împovărătoare.

„Datorită noii proceduri, femeile sau bărbații care sunt victime ale violenței vor putea beneficia de protecția pe care o merită și își vor putea continua viața. Aceștia vor putea alege să trăiască într-un alt stat membru sau să călătorească în vacanță fără a se teme pentru siguranța lor”, a declarat Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Noul mecanism este alcătuit din două instrumente distincte: Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și Directiva privind ordinul european de protecție. Ambele instrumente intră în vigoare la 11 ianuarie 2015. Împreună, cele două instrumente vor garanta că toate victimele violenței au posibilitatea de obține recunoașterea în orice stat membru al UE a ordinelor de protecție de care beneficiază. Normele vor asigura, împreună, libera circulație a celor mai comune tipuri de măsuri de protecție din UE.

Comisia Europeană se angajează să îmbunătățească drepturile celor 75 de milioane de persoane care cad victimă infracțiunilor în fiecare an. În 2012 a fost adoptată o directivă a UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității în întreaga UE (IP/12/1066) care va deveni obligatorie pentru statele membre până la 16 noiembrie 2015. Prin măsuri precum ordinele de protecție la nivelul întregii UE, care se aplică începând de duminică, precum și prin drepturile minime pentru victime, Comisia Europeană acționează în vederea consolidării drepturilor persoanelor care cad victimă infracțiunilor, indiferent de unde ar proveni acestea și de locul din UE în care ar fi săvârșită infracțiunea.

Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă este disponibil la adresa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:ro:PDF 

Directiva privind ordinul european de protecție este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/directive_2011_99_on_epo_en.pdf

Informare privind actul legislativ european care consolidează drepturile victimelor infracționalității:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_ro.htm

 

 Este nevoie de mai mult sprijin pentru victime

Necesitatea de a sprijini și proteja victimele este argumentată de un raport publicat în 9 ianuarie 2015 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), care concluzionează că în UE sunt necesare servicii de sprijinire a victimelor cu orientare mai precisă. În pofida progreselor înregistrate, în multe state membre serviciile de sprijinire a victimelor continuă să se confrunte cu provocări. Printre propunerile concrete de îmbunătățire se numără asigurarea accesului victimelor la servicii de sprijin precis orientate – inclusiv sprijin și consiliere în cazul traumelor, eliminarea obstacolelor birocratice din calea obținerii de asistență juridică pentru victime și asigurarea faptului că persoanele au informații despre drepturile de care beneficiază și serviciile aflate la dispoziția lor.

 

Mai multe informații:

• Raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE: https://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support

• Europa – drepturile victimelor:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm 

• Fișă informativă – „Măsuri întreprinse de Comisia Europeană în vederea combaterii violenței împotriva femeilor”: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_vaw_en.pdf

• Fișă informativă – „Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE” realizată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) – martie 2014: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-factsheet

 

    Pin It on Pinterest

    Share This