Comisia Europeană și-a prezentat în 23 octombrie, programul de lucru pentru anul 2019, prilej cu care președintele Jean-Claude Juncker a declarat: 

De astăzi în șapte luni, Europa va avea, cu ocazia alegerilor europene, cea mai importantă întâlnire cu alegătorii din această generație. Fac apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte propunerile prezentate de Comisie în ultimii patru ani. Pe cetățeni nu îi interesează propunerile, pentru ei contează legile în vigoare care le conferă drepturi. Nu există un mesaj mai bun pentru alegătorii care vor participa la alegerile de anul viitor decât să le demonstrăm că această Uniune produce rezultate concrete și tangibile pentru ei.”

Comisia a prezentat deja toate propunerile legislative necesare pentru îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Juncker. Împreună cu Parlamentul European și Consiliul, s-a ajuns până în prezent la un acord cu privire la circa jumătate dintre aceste propuneri, iar alte 20% dintre acestea se află într-un stadiu avansat al procesului legislativ. Prioritatea pentru anul următor este aprobarea a cât mai multe cu putință dintre propunerile rămase în discuție.

Programul de lucru pentru 2019 se concentrează asupra a 15 noi initiative. Comisia Europeană:

  • Va analiza Planul de investiții pentru Europa și vom prezenta un document de reflecție privind modul de asigurare a unei Europe durabile pentru generațiile viitoare
  • Va prezenta un plan coordonat privind dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa
  • Va propune un plan de acțiune privind dezinformarea
  • Va face o recomandare privind instituirea unui registru electronic european de dosare medicale
  • Va evalua obstacolele rămase în calea pieței unice și vom prezenta idei pentru a le aborda
  • Va prezenta o strategie privind perturbatorii endocrini
  • Va prezenta o strategie pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și rapoarte privind starea uniunii energetice și privind Planul de acțiune privind bateriile
  • Va pleda pentru utilizarea în mai mare măsură a votului cu majoritate calificată în domeniile energiei și climei, fiscalității și politicii sociale
  • Va consolida în continuare cadrul privind statul de drept și rolul internațional al monedei euro
  • Va prezenta rapoarte referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește reciprocitatea în materie de vize și vom prezenta idei pentru „Comunicarea privind Europa”.

În fine, vor fi necesare anumite măsuri de adaptare a acquis-ului UE în contextul Brexitului. Comisia Europeană își va adapta obiectivele în materie de eficiență energetică la UE formată din 27 de state membre, va face propunerile necesare privind statutul vizelor pentru cetățenii Regatului Unit după Brexit și va prezenta, înainte de sfârșitul anului 2018, un număr de acte delegate și de punere în aplicare necesare.

De asemenea, programul de lucru are în vedere 10 evaluări REFIT noi de revizuire a legislației existente. De asemenea, Comisia sugerează retragerea sau abrogarea a 17 propuneri sau legi existente aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor.

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE.

Comisia Junker a fost aleasă de Parlamentul European pe baza unor orientări politice clare. Aceste 10 priorități reprezintă cadrul pentru planificarea anuală a Comisiei. De la începutul mandatului Comisiei Juncker, programele anuale de lucru s-au axat pe un număr limitat de inițiative-cheie, în care valoarea adăugată a UE este clară și care sunt necesare pentru a pune în aplicare prioritățile convenite.

Puteți consulta fișe informative pe această temă și programul de lucru integral la adresa de internet:

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en 

Pin It on Pinterest

Share This