Conform proiectului Bugetului de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vor fi prevăzute 676,7 milioane de lei – credite bugetare pentru o serie de programe de finanțare adresate debutanților sau firmelor cu vechime. 

Aceste alocări pot suferi modificări în forma finală a bugetului. Alocări cel puțin la fel de mari vor fi disponibile anual pentru aceste programe în perioada 2018-2020.

Astfel, programele finanțate și sumele alocate conform proiectului de buget pentru 2017 sunt următoarele:

Programe

Buget (mii lei)

Credite bugetare

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – ROMANIA”

1.713.798

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

1.000

Programul național multianual de microindustrializare

74.359

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață

49.949

Stimularea exporturilor

42.010

Internaționalizarea firmelor

18.000

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii

5.000

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor si artizanatului

890

Programul UNCTAD/EMPRETEC – Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

504

Guvernul a aprobat în cadrul ședinţei de guvern din 27 ianuarie 2017 Ordonanța de urgență pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (“Start-up Nation – România”). Prin acest program se asigură finanțarea IMM-urilor noi înființate și facilitarea accesului acestora la creditare. Prin “Start-up Nation – România” se acordă ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii anual.

Programul nu este încă operationalizat. În termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență adoptate vineri, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și supune aprobării Guvernului o hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis. Programul ar urma sa pornească de la 1 mai 2017. 

Nici pentru celelalte programe nu s-au publicat normelor de implementare până în prezent.

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii finanțează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Finanțările nerambursabile acordate anterior în cadrul acestui program s-au limitat la 50.000 lei/ proiect.

Programul național multianual de microindustrializare acordă ajutoare de minimis în vederea facilitării accesului la achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control si reglare, tehnica IT, mașini transport marfă.

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață finanțează achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control si reglare, tehnica IT, mașini transport marfă. Prin acest program, IMM-urile au putut accesa în anul 2016 maxim 135.000 lei/ proiect.

Programul de Stimulare a exporturilor finanțează măsuri ca:

  • Acordarea de consultanță pentru operatorii economici cu activitate de export în scopul elaborării și implementării strategiilor de export și prezentării celor mai bune practici în domeniul promovării ofertei de export în vederea identificării de oportunități de export;
  • Dezvoltarea portalului de comerț exterior;
  • Consultanță pentru elaborarea unei strategii de susținere a formării și dezvoltării de clustere în sectoare cu potențial de creștere a exporturilor;
  • Realizarea de programe și campanii de promovare a brandurilor/mărcilor romanești pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare și operatorii economici cu potențial de export.

Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români finanțează următoarele tipuri de activități în vederea internaționalizării operatorilor economici români:

  • participări individuale la târguri si expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
  • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identității vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan);
  • realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului si a produselor promovate, în limba română si cel puțin într-o limbă de circulație internațională;
  • participări la cursuri de pregătire, în țară si/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;
  • documentare de piață si alte tipuri de activități de promovare si susținere a internaționalizării.

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2016, pe durata a 3 zile.

Programul UNCTAD/EMPRETEC – Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii finanțează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri.

 

Instituția responsabilă pentru viitoarele programe enumerate este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Informații suplimentare pot fi obținute de la reprezentanții acestei instituții. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul: http://www.aippimm.ro/categorie/animmc/date-de-contact/   

Pin It on Pinterest

Share This