Printre priorităţile Comisiei Europene pentru următorii cinci ani se numără combaterea schimbărilor climatice.

Referitor la acest subiect, Ursula von der Leyen a precizat, în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019: “Transformarea în primul continent neutru din punct de vedere climatic este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. (…) Pentru a ne realiza această ambiție, voi propune un Pact ecologic european în primele 100 de zile ale mandatului meu. Pactul va include primul act legislativ european privind clima care va înscrie în legislație obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050. “

“În prezent, obiectivul nostru este să reducem emisiile cu 40 % până în 2030. Trebuie să ne fixăm obiective și mai ambițioase pentru 2030. Vreau să reducem emisiile cu cel puțin 50 % până în 2030. Pentru a obține însă un impact veritabil, lumea trebuie să avanseze împreună. UE va conduce negocierile internaționale menite să asigure creșterea nivelului de ambiție al altor țări cu emisii importante până în 2021. Până la acea dată, mă angajez să prezint un plan cuprinzător care să prevadă mărirea obiectivului Uniunii Europene pentru 2030 la 55 %, într-un mod responsabil. “

Cum se va realiza acest obiectiv ambițios? Ursula von der Leyen a precizat pașii de urmat:

  • “Voi propune un Pact climatic european, care să reunească regiunile, comunitățile locale, societatea civilă, sectorul industrial și școlile. Împreună, acestea vor concepe și se vor angaja să respecte un set de angajamente menite să determine o schimbare de comportament, de la nivel de individ până la cea mai mare multinațională.”
  • “Vom fi liderul mondial în domeniul economiei circulare și al tehnologiilor curate. Vom depune eforturi pentru decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie. Voi propune un nou Plan de acțiune pentru economia circulară, axat pe utilizarea durabilă a resurselor, în special în sectoarele care sunt mari consumatoare de resurse și care au un impact ridicat, cum ar fi sectorul textil și cel al construcțiilor. “
  • “Intenționez să prezint o strategie privind finanțarea verde și un Plan de investiții pentru o Europă durabilă. (…) Planul de investiții pentru o Europă durabilă va sprijini investiții în valoare de o mie de miliarde EUR în următorii zece ani în fiecare colț al UE. “

Totodată, în cadrul Pactului ecologic european, Comisia Europeană va prezenta o Strategie în domeniul biodiversității pentru 2030. Europa va colabora cu partenerii săi internaționali pentru a reduce declinul biodiversității în următorii cinci ani.

 

Cum se stabilesc prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani?

La începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene în cadrul Summit-ului Consiliului European din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles. Ursula von der Leyen a prezentat prioritățile insitituției pentru următorii 5 ani în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019.

În discursul său, Ursula von der Leyen a arătat că, dacă initial Europa a însemnat aspirația la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme, aceasta a devenit treptat o aspirație la prosperitate și unitate, transpusă în realitate prin moneda unică, libertatea de circulație și extinderile succesive. În prezent, Europa “este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen a prezentat totodată politicile pe care intenționează să le aplice pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru Europa. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:

  • Un Pact ecologic european
  • O economie în serviciul cetățenilor
  • O Europă pregătită pentru era digitală
  • Protejarea modului nostru de viață european
  • O Europă mai puternică pe plan internațional
  • Un nou elan pentru democrația europeană

Prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf

 Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 decembrie 2019.

 

Ce urmează în continuare?

În programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor. Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, în fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Pin It on Pinterest

Share This