Printre priorităţile pentru următorii cinci ani ale Comisiei Europene se numără consolidarea rolului de lider global al Europei. Referitor la acest subiect, Ursula von der Leyen a precizat în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019: “Acțiunea noastră la nivel mondial trebuie să fie ambițioasă, strategică și categorică. Trebuie să ne valorificăm punctele forte, să ne recunoaștem vulnerabilitățile și să le remediem și să ne consolidăm legitimitatea.”

 

Un program solid în favoarea comerțului deschis și echitabil

UE este cel mai mare exportator de bunuri prelucrate și servicii și cea mai mare piață de export pentru 80 de țări. Acest lucru arată cât de amplă este raza sa de acțiune și cât de atractivă este Europa pentru mediul de afaceri.

Viitoarea Comisie Europeană are în vedere încheierea negocierilor în curs cu Australia și cu Noua și consolidarea unui parteneriat comercial echilibrat și reciproc avantajos cu Statele Unite.

Ursula von der Leyen a menționat: “Comerțul nu este un scop în sine, ci un mijloc de a asigura prosperitatea pe plan intern și de a ne exporta valorile în întreaga lume. Mă voi asigura că fiecare nou acord încheiat va include un capitol dedicat dezvoltării durabile și va respecta cele mai înalte standarde în materie de protecție a climei, a mediului și a forței de muncă, inclusiv o politică de toleranță zero față de munca copiilor.”

 

Uniunea Europeană – cel mai important donator de asistență pentru dezvoltare

Uniunea Europeană este cel mai important donator de asistență pentru dezvoltare din întreaga lume. Ursula von der Leyen a precizat pe această temă: “Pentru ca UE să rămână un actor puternic pe plan mondial, doresc ca aceasta să investească cu 30 % mai mult decât în prezent în acțiunile externe, în cadrul următorului său buget pe termen lung, ajungându-se astfel la o sumă totală de 120 de miliarde EUR. “

 

Un parteneriat mai strâns cu Africa

Ursula von der Leyen a precizat în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019: “Europa ar trebui să joace în vecinătatea sa un rol deplin și activ la nivel mondial în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în special prin intermediul unui parteneriat mai strâns cu Africa. Europa trebuie să ajute Africa să conceapă și să pună în aplicare propriile soluții la provocări precum instabilitatea, terorismul transfrontalier și criminalitatea organizată. “

 

Perspectiva Extinderii Uniunii Europene

Referitor la extinderea UE, Ursula von der Leyen a declarat:

“Doresc să reafirm perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și consider că un rol major în acest sens îl deține continuarea procesului de reformă în întreaga regiune. Împărțim același continent, avem aceeași istorie, aceeași cultură și aceleași provocări. Vom construi același viitor împreună.

Susțin pe deplin propunerea Comisiei Europene de a deschide negocierile cu Macedonia de Nord și cu Albania. Procesul de aderare oferă o oportunitate unică de a promova și de a împărtăși valorile și interesele noastre fundamentale.”

 

Cum se stabilesc prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani?

La începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene în cadrul Summit-ului Consiliului European din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles. Ursula von der Leyen a prezentat prioritățile insitituției pentru următorii 5 ani în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019.

În discursul său, Ursula von der Leyen a arătat că, dacă initial Europa a însemnat aspirația la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme, aceasta a devenit treptat o aspirație la prosperitate și unitate, transpusă în realitate prin moneda unică, libertatea de circulație și extinderile succesive. În prezent, Europa “este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen a prezentat totodată politicile pe care intenționează să le aplice pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru Europa. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:

  • Un Pact ecologic european
  • O economie în serviciul cetățenilor
  • O Europă pregătită pentru era digitală
  • Protejarea modului nostru de viață european
  • O Europă mai puternică pe plan internațional
  • Un nou elan pentru democrația europeană

Prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf

Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 decembrie 2019.

 

Ce urmează în continuare?

În programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor. Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, în fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Pin It on Pinterest

Share This