Vă reamintim că aplicațiile sunt încă deschise pentru primul apel al Pathways2Resilience. Acest prim apel urmărește să ofere sprijin financiar pentru 40 de regiuni/comunități prin acorduri de subgrant, până la o sumă maximă de 210.000 EUR, împreună cu servicii de sprijin și activități de consolidare a capacității pentru subgranturi cu o durată de până la 18 luni. Procesul de selecție va acorda prioritate regiunilor/comunităților cu vulnerabilitate sporită și capacitate de adaptare scăzută la impactul schimbărilor climatice. Acest apel urmărește să alcătuiască un portofoliu divers și incluziv de regiuni, asigurând o validare cuprinzătoare a cadrului Pathways2Resilience.

Cum puteți aplica?

Comunitățile interesate sunt încurajate să aplice până la data limită de 22 februarie 2024.

Detalii despre criteriile de eligibilitate și procesul de aplicare sunt disponibile pe site-ul oficial al Pathways2Resilience: https://www.pathways2resilience.eu/first-open-call/.

Despre Pathways2Resilience

Pathways2Resilience este o inițiativă dedicată accelerării eforturilor comunităților pentru a deveni reziliente la schimbările climatice.

Misiunea noastră este să sprijinim și să încurajăm inițiative locale, consolidând resursele și capacitatea comunităților de a face față provocărilor climatice.

Pin It on Pinterest

Share This