Comisia a prezentat, în 14 ianuarie 2020, o comunicare privind construirea unei Europe sociale puternice pentru tranziții juste. Astfel, Comisia lansează prima etapă a consultării cu partenerii sociali – întreprinderile și sindicatele – cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE.

Numărul persoanelor încadrate în muncă în UE este la un nivel record. Cu toate acestea, mulți oameni care lucrează continuă să se confrunte cu dificultatea de a face față cheltuielilor de zi cu zi. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat dorința ca fiecare lucrător din Uniunea noastră să aibă un salariu minim echitabil care să îi permită un trai decent, indiferent de locul în care lucrează.

Comisia lansează în prezent o primă etapă a consultării cu partenerii sociali – întreprinderile și sindicatele – cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE. Comisia adoptă astfel o postură de ascultare: vrem să știm dacă partenerii sociali sunt de părere că este necesară acțiunea la nivelul UE și, în caz afirmativ, dacă doresc să o negocieze între ei.

Nu va exista un salariu minim universal. Orice potențială propunere va reflecta tradițiile naționale, indiferent dacă acestea constau în contracte colective de muncă sau în dispoziții juridice. Unele țări au deja în vigoare sisteme excelente. Comisia dorește să se asigure că toate sistemele sunt adecvate, acoperă suficiente persoane, prevăd o consultare aprofundată a partenerilor sociali și dispun de un mecanism de actualizare corespunzător.

 

Context

Textele publicate astăzi se bazează pe Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de instituțiile și liderii UE în noiembrie 2017. Comisia invită toate țările, regiunile și partenerii din UE să își prezinte opiniile cu privire la calea de urmat, precum și planurile lor pentru realizarea obiectivelor pilonului. Aceste opinii și planuri vor fi luate în considerare la pregătirea unui Plan de acțiune în 2021 care va reflecta toate contribuțiile și care va fi prezentat spre aprobare la cel mai înalt nivel politic.

Comisia a prezentat inițiativele planificate care vor contribui la punerea în aplicare a Pilonului UE. În 2020, printre acțiunile-cheie se vor număra:

  • Salarii minime echitabile pentru lucrătorii din UE
  • O strategie europeană privind egalitatea de gen și măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale
  • O agendă actualizată pentru competențe în Europa
  • O garanție pentru tineret actualizată
  • Un summit privind lucrul pe platforme online
  • O carte verde privind îmbătrânirea
  • O strategie pentru persoanele cu handicap
  • Un raport demografic
  • Sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj

Aceste acțiuni se bazează pe activitatea realizată deja de UE de la proclamarea Pilonului în 2017. Însă acțiunea doar la nivelul UE nu este suficientă. Cheia succesului este în mâinile autorităților naționale, regionale și locale, precum și ale partenerilor sociali și ale părților interesate relevante de la toate nivelurile.

 

Pentru mai multe informații:

Întrebări și răspunsuri: o Europă socială puternică pentru tranziții juste

Fișă informativă: o Europă socială puternică pentru tranziții juste

Comunicare: o Europă socială puternică pentru tranziții juste

Prima etapă a consultării cu partenerii sociali privind salariile minime echitabile în UE

Pagina web pentru feedbackul din partea părților interesate privind punerea în aplicare a pilonului

Pin It on Pinterest

Share This