Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană. 

Tema concursului:
‘Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni’ se acordă proiectelor care:
• promovează înţelegerea europeană şi internaţională,
• favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,
• reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.
Criterii de participare:
• participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;
• să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE;
• participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;
• proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să fie în curs de desfăşurare.
Premii:
• Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.
• Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data de 3 mai 2016.
• Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului European şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen.
• Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).
Procedura de selecţie:
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape:
Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state membre, până pe 15 martie 2017.
Etapa a doua: juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2017.
Data limită: 30 ianuarie 2017
Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al Parlamentului European.
Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu

Pin It on Pinterest

Share This