DISCUȚII PENTRU ÎMBUNĂȚIREA 

COMUNICĂRII COMISIEI EUROPENE CU CETĂȚENII

Prin două întâlniri ce au avut loc în perioada 14-20 octombrie la București si la Madrid, Centrele de Informare Europe Direct din România finanțate de către Reprezentanța Co-misiei Europene, alături de Centrele Europe Direct din statele membre ale Uniuni Europene,

au discutat despre cum se poate îmbunătății comunicarea dintre Comisia Europeană și cetățenii din fiecare oraș, regiune și țară. ADR Centru, prezent la ambele întâlniri prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, a transmis opiniile cetățenilor referitoare la prioritățile Comisiei Europene și a propus măsuri de îmbunătățire a activităților de comunicare.

Prima întâlnire a avut loc la București, între reprezentanții celor 31 de Centre Europe Di-rect din România, fiind mediată de către doamna Ioana Marchiș, coordonatorul rețelei din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România. Această reuniune a avut ca scop evaluarea activității Centrelor Europe Direct, discuții privind Planurile de acțiuni pentru anul 2017, dezbateri privind Discursul despre Starea Națiunii susținut de președintele Comisiei Europene, vizionarea unor muzee și a unei expoziție de fotografii realizate de către 4 Centre Europe Direct în cadrul unei tabere ce a avut loc la Muzeul Satului ”Astra” din Sibiu, pe parcursul acestui an. La întâlnire au mai participat doamna Mariyana Nacheva, reprezentant al DG Communication, precum și doamna Carmen Mărcuș, consilier în cadrul Reprezentanței UE ce a prezentat Semestrul European ca și instrument de coordonare european al politicilor economice naționale.

A doua întâlnire ce a avut loc la Madrid a reunit cele peste 500 de Centre Europe Direct de la nivelul UE. Pe parcursul întâlnirilor dintre membrii rețelei pan-europene, discuțiile s-au axat pe modalitățile de îmbunătățire a activităților de comunicare ale CE, pe preluarea opiniilor cetățenilor, modalități de a comunica prioritățile CE, rolul Centrelor de până acum și pe viitor, cum poate fi îmbunătățită comunicarea între diferitele birouri/centre locale, naționale și europene ale CE, dar și Planul de Investiții al UE.
În urma discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru și a celor plenare, a rezultat că opiniile cetățeniilor sunt deseori similare la nivel european și se axează pe obținerea de informații privind drepturile și beneficiile lor, iar principalele probleme sunt locurile de muncă și creșterea economică. Din aceste motive nu toate prioritățile Comisiei Europene sunt relevante ca subiecte de abordat. A rezultat, de asemenea, că există un sentiment de teamă în privința emigranților, că materialele informative ale CE sunt deseori prea tehnice și neinteresante pentru publicul general care are nevoie de materiale cu mai multe imagini. De asemenea, a fost unanimă solicitarea că este necesară suplimentarea bugetului pus la dispoziția Centrelor și că este necesară realizarea unei campanii media de informare europeană și națională pentru promovarea existenței centrelor și a activității lor.

[widgetkit id=”130″ name=”PESTE 500 DE CENTRE EUROPE DIRECT DIN EUROPA S-AU REUNIT LA AGM 2016″]

Pin It on Pinterest

Share This