ESTE VORBA DESPRE NOI, CETĂȚENI EUROPENI

”Este vorba despre noi și modul în care acțiunile Uniunii Europene ne influențează și ne sprijină în calitate de cetățeni europeni”, este mesajul susținut din 2013 în acțiunile de informare derulate la nivelul județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu de către Centrul Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru.

Peste 7.000 de cetățeni au fost direct informați, prin proiectul finanțat de către Reprezentanța Comisiei Europene în România și găzduit de ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultările publice lansate, tarifele reduse aplicate unitar la nivelul statelor membre UE, respectarea drepturilor cetățenilor, dar și despre alte inițiative și programe susținute de Comisia Europeană.

Activitățile Centrului se modifică anual și sunt adaptate nevoilor identificate în rândul cetățenilor Regiunii Centru, fiind aprobate prin depunerea unui plan anual de acțiuni.

”Dacă activitatea principală a ADR Centru vizează informarea și susținerea în mod preponderent a autorităților publice locale, a ONG-urilor, mediului universitar și cel de afaceri, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, activitățile se focalizează pe populația din Regiunea Centru, fie ei tineri elevi, studenți, angajați, șomeri. Această activitate de informare a fost derulată mereu de ADR Centru, dar odată cu anul 2013, toate acțiunile au fost promovate distinct, cu evenimente și acțiuni individuale care ne susțin în maximizarea efectului de informare. Această activitate este complementară activității ADR Centru ce a vizat, începând cu anul 1998, gestionarea fondurilor europene, elaborarea documentelor de planificare regională, promovarea regiunii și susținerea actorilor locali în demersurile întreprinse pentru dezvoltarea Regiunii Centru” a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Pe parcursul anilor 2013 – 2016, experții desemnați ca membri în echipa Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, au contribuit la îmbunătăţirea nivelului de informare al cetăţenilor Regiunii Centru, în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, legislaţia europeană, programele de finanţare și activităţile instituţiilor europene, prin evenimente, concursuri, publicații, mijloace de comunicare social media, produse audio-video și evenimente pentru public larg, toate abordate dintr-un punct de vedere mai puțin formal, cu accent pe noi canale de informare dinamice și interactive. În anul 2017 tematicile activităților CIED se vor concentra pe transmiterea către cetățeni a priorităților Comisiei Europene, dar și pe tematici complementare cum sunt: 10 ani de aderare a României la Uniunea Europeană, pregătirea României pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019, 30 de ani de la lansarea programului Erasmus. Prin mijloacele de comunicare publică deținute de Centru se va continua în același timp promovarea acțiunilor, activităților și a demersurilor realizate de către CE. Se va acorda în mod deosebit atenție acțiunilor și activităților care generează noi locuri de muncă și creșterea economică a regiunii, măsurile Planului de investiții al CE, activități întreprinse pentru creșterea gradului de siguranță și protecție socială a cetățenilor. În același timp activitățile Centrului se vor axa și pe prioritatea ”Educație” și pe pe cooptarea cetățenilor în dialoguri. Alăturat aveți o prezentare a evenimentelor și rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect. https://youtu.be/1QDvpcXf13U

Alba Iulia, 28.12.2016

Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, sunt informaţi asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activităților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la europedirect@adrcentru.ro, sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

 

Pin It on Pinterest

Share This