Comisia Europeană a lansat în 18 februarie un proiect crucial vizând deblocarea finanţărilor pentru întreprinderile europene şi stimularea creşterii în cele 28 de state membre ale UE prin crearea pieţei unice de capital. 

CE așteaptă opinii din partea Parlamentului European și a Consiliului, a altor instituții ale UE, a parlamentelor naționale, firmelor, sectorului financiar și a tuturor celor interesați până, cel târziu, la data de 13 mai 2015. Vă invităm să vizitați pagina dedicată consultării:

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm 

Prin crearea unei veritabile piețe unice de capital, CE va eficientiza lanțul investițional, prin facilitarea accesului firmelor la sursele de finanțare, și înlăturarea obstacolelor care blochează investițiile transfrontaliere în cadrul UE.

Contextul actual este dificil pentru marile companiile private dar şi IMM-uri, acestea depinzând puternic de bănci și bazându-se relativ puțin pe piețele de capital. În alte părți ale lumii, situația este diferită. O piață unică de capital pe deplin funcțională trebuie să ofere o multitudine de oportunități. Iată un exemplu: dacă piețele de capital de risc din UE ar fi fost la fel de dezvoltate precum cele din SUA, între 2008 și 2013 firmele ar fi beneficiat de fonduri suplimentare în valoare de 90 de miliarde de euro. Din păcate, pe perioada crizei în UE nu s-a întâmplat acest lucru, şi din acest motiv provenind milioanele de şomeri europeni (circa 25 de milioane).

Tot pe 18 februarie s-au lansat, de asemenea, alte două consultări complementare cu privire la Directiva privind Prospectul și la Securizarea de înaltă calitate.

 

Revizuirea Directivei privind prospectul

Prospectele sunt documente juridice utilizate de firme pentru a atrage investiții. Acestea conțin date care îi ajută pe investitori să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză. Pentru firmele care le elaborează, acestea sunt însă costisitoare și împovărătoare din punct de vedere administrativ, necesitând adesea producerea a sute de pagini cu informații detaliate. Iar pentru investitori, poate fi dificil să parcurgă informații excesiv de detaliate. CE lansează o consultare cu privire la directiva privind prospectul, cu scopul de a facilita mobilizarea de capital pentru firme (inclusiv IMM-uri) în întreaga UE, asigurând în același timp o protecție eficientă a investitorilor. Un element esenţial va fi reducerea procedurilor administrative pe care firmele trebuie să le parcurgă. Consultarea va permite, printre altele, să se examineze modalitățile de simplificare a informațiilor incluse în prospecte, să se studieze când este sau nu este necesar un prospect și cum se poate simplifica procesul de aprobare.

 

Securizarea de înaltă calitate

Securizarea este procesul prin care un instrument financiar este creat prin gruparea de active: astfel, mai mulți investitori pot să achiziționeze părți din activele în cauză, crescând în acest fel lichiditatea și eliberând capital pentru creșterea economică. O inițiativă la nivelul UE privind „securizarea de înaltă calitate” ar trebui să asigure standarde ridicate privind procesele, securitatea juridică și comparabilitatea între instrumentele de securitizare, printr-un grad mai ridicat de standardizare a produselor. Aceasta ar crește în special transparența, coerența și disponibilitatea informațiilor esențiale pentru investitori, inclusiv în materie de împrumuturi acordate IMM-urilor, și ar promova sporirea lichidităților. Acest lucru ar trebui să faciliteze emiterea de produse securitizate și să le permită investitorilor instituționali să efectueze procedurile de diligență în ceea ce privește produsele care le satisfac nevoile privind diversificarea activelor, randamentul și durata.

În urma consultării publice, CE va adopta în vara aceasta un Plan de acțiune prin care va stabili foaia de parcurs și calendarul pentru implementarea principalelor elemente ale uniunii piețelor de capital, până în 2019.

Pin It on Pinterest

Share This