În cadrul Programului URBACT III, în perioada 7 ianuarie – 17 aprilie 2019, este deschis apelul pentru Rețelele de Planificare. Rețelele de Planificare reprezintă unul dintre cele trei tipuri de proiecte dezvoltate ale programului, alături de Rețelele de Implementare și Rețelele de Transfer. 

Punctul National URBACT organizează un eveniment de informare pentru promovarea Apelului pentru Reţele de Planificare. Evenimentul va avea loc în data de 12 februarie 2019, la București, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, Sala de Consiliu.

Rețelele de Planificare reprezintă unul dintre cele trei tipuri de proiecte dezvoltate de Programul URACT III, alături de Rețelele de Implementare și Rețelele de Transfer. Datorită succesului înregistrat în cadrul primului Apel dedicat acestui tip de rețele (30 martie – 16 iunie 2015), a fost deschisă o ultimă oportunitate de finanțare în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020 pentru formarea Rețelelor de Planificare a Acțiunii, apelul fiind deschis în perioada 7 ianuarie – 17 aprilie 2019.

Prin Programul URBACT III se dorește formarea a cel mult 23 de noi Rețele de Planificare a Acțiunii. Rețelele de Planificare urmăresc să vină în sprijinul orașelor din Europa, în vederea identificării de soluții adresate provocărilor urbane comune. Aceste rețele reunesc până la 10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși experiența și pentru a învăța unul de celălalt. Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de a testa câteva soluții la scară mică în orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare cu părți interesate de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și transnaționale.

Rețelele de Planificare a Acțiunii sunt dedicate orașelor care:

  • Doresc să îmbunătățească sau să schimbe politicile locale prin împărtășirea experiențelor și schimbul de cunoștințe cu alte orașe europene care se confruntă cu probleme similare;
  • Intenționează să implice părțile interesate relevante și să acționeze participativ prin învățarea de noi instrumente și metode pentru o elaborare eficientă a politicilor.

Beneficiari eligibili sunt localitățile din mediul urban, nivelurile infra-municipale de guvernanță, autoritățile metropolitane și aglomerările urbane și agențiile locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe. De asemenea, Rețelele de Planificare pot include un număr limitat de parteneri din următoarele categorii, menținând legătura directă cu problematicile urbane:

  • Autorități provinciale, regionale și naționale;
  • Universități și centre de cercetare.

 

Mai multe detalii despre evenimentul din data de 12.02.2019 și formularul de înscriere sunt disponibile la link-ul: http://urbact.eu/infoday-urbact-dedicat-apelului-pentru-re%C8%9Bele-de-planificare-12-februarie-2019-bucure%C8%99ti

 

Mai multe informații privind Apelul pentru Rețele de Planificare a Acțiunii sunt disponibile la link-ul: http://urbact.eu/ultimul-apel-urbact-pentru-re%C5%A3ele-de-planificare-este-acum-deschis#La%20ce%20sa%20va%20asteptati.

 

Posibilitate de colaborare

Orașul Amarante (Portugalia) este deja în căutare de parteneri din România pentru formarea Reţelei iPlace, în cadrul acestui apel. Orașele cu o populație de până la 100.000 de locuitori interesate se pot adresa următoarelor contacte:

 

Pin It on Pinterest

Share This