La 7 ani de la aderarea României şi Bulgariei la UE, Austria, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Franţa, Malta şi Marea Britanie au ridica restricţiile pe piaţa muncii impuse muncitorilor din cele două ţări. La cele 8 se adaugă şi Spania, care în decembrie 2012 a primit acordul Comisiei Europene pentru a reintroduce restricţiile doar pentru muncitorii români, din cauza crizei economice şi financiare.

Prin urmare, începând cu acest an cetățenii bulgari și români își pot exercita integral dreptul de a lucra în toate statele membre UE fără permis de muncă. De fapt, cetățenii bulgari și români își exercitau deja acest drept în cele 19 state care au ales să nu aplice măsuri tranziționale. Chiar și în țările în care existau restricții, multor cetățeni bulgari și români li s-au acordat permise de muncă. În consecință, există peste 3 milioane de bulgari și de români care trăiesc în prezent în alte state membre și este puțin probabil că numărul lor va crește considerabil după ridicarea tuturor restricțiilor pentru lucrătorii bulgari și români.

Cea mai intensă dezbatere referitoare la ridicarea restricțiilor pentru lucrătorii români și bulgari s-a desfășurat în Marea Britanie. Prin urmare, la 17 decembrie, premierul britanic a anunţat că, de la 1 ianuarie 2014, vor intra în vigoare mai multe măsuri care să restrângă dreptul la beneficii sociale pentru imigranţii din UE. Printre altele, solicitanţii de locuri de muncă din Uniunea Europeană nu vor mai putea pretinde ajutoare de şomaj în primele trei luni de sejur în Marea Britanie. În plus, şomerii europeni nu vor mai primi alocaţii pentru locuinţă, indiferent de data la care au venit în Marea Britanie.

UE a pus în practică norme pentru a facilita libera circulație a lucrătorilor, pentru a garanta atât protecția lor contra exploatării, cât și a țărilor-gazdă contra abuzurilor în ce privește sistemele naționale de protecție socială. În această primăvară, aceste norme vor fi pe mai departe consolidate prin adoptarea, de către Consiliul UE de Miniștri și de Parlamentul European, a unor noi reguli având ca obiect conștientizarea dreptului la libera circulație și punerea în aplicare a unor mecanisme de retorsiune atunci când lucrătorii sunt discriminați. Detalii cu privire la aceste reguli sunt disponibile aici: http://europedirect-adrcentru.ro//stiri-uniunea-europeana/177-comisia-europeana-propune-cinci-actiuni-concrete-vizind-respectarea-drepturilor-cetatenilor-europeni-de-a-locui-si-a-munci-intr-o-alta-tara-din-ue

Studiile au arătat în mod repetat beneficiile pe care le are libertatea de circulație a lucrătorilor pentru economiile țărilor-gazdă. Lucrătorii mobili sunt complementari celor din țara-gazdă permițând abordarea lacunelor în ce privește competențele și a lipsei de forță de muncă – cu alte cuvinte, ei nu iau locurile de muncă destinate lucrătorilor din respectiva țară. În plus, pentru că un număr mai mare al lucrătorilor mobili din alte țări europene sunt de vârstă productivă, comparativ cu populația țării-gazdă, ei au o șansă mai mare de a fi angajați și, în general, sunt contribuitori neți la sistemele de securitate socială din țările-gazdă.

Totuși, Comisia recunoaște faptul că pot apărea probleme la nivel local, create de un aflux brusc mai mare de oameni din alte țări europene într-o anumită regiune sau localitate. De exemplu, acest aflux poate pune presiune pe sistemul de învățământ, de locuințe sau de servicii sociale. Soluția este să se găsească răspunsuri la aceste probleme specifice și nu să se creeze bariere care să blocheze accesul lucrătorilor. Statele membre pot utiliza Fondul Social European (însumând peste 10 miliarde de euro în fiecare an) pentru a ajuta la rezolvarea acestor probleme locale. Începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare stat membru ar trebui să cheltuiască cel puțin 20% din FSE pentru proiecte ce promovează incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Pentru informații practice pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă în alte state din UE vă invităm să accesați:
http://europedirect-adrcentru.ro//stiri-uniunea-europeana/170-informatii-utile-pentru-cei-aflati-in-cautarea-unui-loc-de-munca-in-alte-state-din-ue

 

Pin It on Pinterest

Share This