Începând cu data de 10 ianuarie a.c. au intrat în aplicare noi norme care dau posibilitatea agenților economici și consumatorilor să își soluționeze mai ușor litigiile transfrontaliere, ceea ce se așteaptă să conducă la economii anuale de 48 de milioane euro la nivelul Uniunii Europene. Normele desființează procedura de recunoaștere în alte state ale Uniunii a hotărârilor în materie civilă și comercială, procedură costisitoare și de lungă durată la care se recurge actualmente de 10.000 de ori pe an.
 
Începând de data de 10 ianuarie, aceste hotărâri transfrontaliere au devenit automat executorii în întreaga Uniune Europeană. Astfel, consumatorii vor fi mai bine protejați atunci când fac achiziții de la comercianți din afara Uniunii, iar agenții economici vor beneficia de o securitate juridică mai mare atunci când desfășoară activități comerciale în Uniune. 
 
Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat că “aceste noi norme ar putea genera economii variind între 2.000 și 12.000 euro pentru fiecare caz și reprezintă îndeplinirea cu succes a promisiunii de a reduce procedurile birocratice și de a consolida piața unică a UE. Astfel de măsuri vor avea un impact semnificativ, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și vor crea multe oportunități noi pentru agenții economici din întreaga Europă”.
 
 
Ameliorări concrete care se vor produce odată cu intrarea în vigoare a noilor norme:
 
  • O hotărâre în materie civilă și comercială care are titlu executoriu într-un stat membru va fi automat executorie în toate statele UE. Normele desființează actuala procedură intermediară greoaie – procedura de exequatur. Costul tipic al acestei proceduri variază între 2.000 și 3.000 euro, în funcție de statul membru, dar se poate ridica până la 12.700 euro dacă se includ onorariile avocaților, costurile cu traducerea și cheltuielile de judecată. În aproape 95 % din cazuri, această procedură era o pură formalitate. Din momentul în care o hotărâre este pronunțată în orice stat membru, creditorul în cauză va putea obține executarea acesteia în orice alt stat membru, ceea ce înseamnă că agenții economici și cetățenii vor putea să își recupereze banii mai repede, mai ușor și fără costuri suplimentare. În cazuri excepționale, va fi totuşi posibil ca instanțele să blocheze executarea hotărârii, de exemplu, dacă instanța din celălalt stat membru a încălcat dreptul la un proces echitabil.
  • Consumatorii și angajații vor fi mai bine protejați în litigiile în instanță care implică state din afara UE. Până în acest moment, consumatorii aflat de multe ori în imposibilitatea de a-și exercita drepturile atunci când achiziționau bunuri de la un comerciant situat într-o țară din afara Uniunii, dar care vindea produse într-un stat membru. În conformitate cu noile norme, în cazul oricărui litigiu de acest gen consumatorul va putea recurge la instanțele din țara unde își are reședința, nemaifiind nevoit să apeleze la instanțele statului din afara UE. Noile norme vor permite, de asemenea, angajaților care lucrează în pe teritoriul Uniunii Europene să inițieze proceduri judiciare împotriva angajatorilor situați într-o țară din afara ei, recurgând la instanțele din statul membru în care își desfășoară în mod curent activitatea.
  • Va crește securitatea juridică în ceea ce privește acordurile de alegere a forului între societăți comerciale. În trecut, acordurile de alegere a forului puteau fi conturbate prin declanșarea litigiului într-o instanță din alt stat membru al UE (și nu în „forul ales”), pentru a întârzia soluționarea litigiului. Noile norme în vigoare vor pune capăt acestor tactici abuzive, garantând că „forul ales” beneficiază de prioritate în cazul unor proceduri paralele.
 
Istoricul dosarului
 
Aceste norme reprezintă o reacţie la un studiu efectuat în anul 2010, în urma căruia s-a constatat că aproape 40 % din agenții economici ar fi mai înclinați să desfășoare activități comerciale pe piețe din afara țării lor dacă s-ar simplifica procedurile de soluționare a litigiilor în instanță în străinătate. Înlăturarea obstacolelor birocratice care impun întreprinderilor costuri suplimentare și creează incertitudine juridică pentru acestea constituie o parte esențială a acțiunilor Comisiei menite să facă viața mai ușoară pentru întreprinderi și cetățeni.
 
Comisia Europeană a propus în 2010 reformarea Regulamentului Bruxelles I. Normele au intrat în vigoare în urma aprobării de către Parlamentul European și de către statele membre, la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial. 
 
Mai multe informații privind justiția în materie civilă și comercială se găsesc la pagina de internet  : http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/index_en.htm

Pin It on Pinterest

Share This