Comisia Europeană a publicat la începutul lunii decembrie o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în UE. Propunerile reprezintă urmarea angajamentelor luate de Comisia Europeană prin Strategia privind piața unică digitală pentru Europa și Planul de acțiune privind TVA – „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”.

Noile norme permit întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE. Introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata online a TVA-ului („ghișeul unic”) va reduce cheltuielile legate de respectarea obligațiilor privind TVA-ul, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să economisească 2,3 miliarde euro pe an. De asemenea, noile norme vor garanta faptul că TVA-ul este plătit în statul membru al consumatorului final, permițând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscale între statele membre ale UE.

De asemenea, sunt simplificate normele privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care efectuează vânzări online. TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 euro va fi gestionat la nivel național. IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 euro, fapt care le va ușura activitatea.

Noile norme mai cuprind măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială și posibilitatea reducerii ratelor TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.

 

Detalii privind acțiunile-cheie

Noi norme privind TVA pentru vânzarea online de bunuri și servicii: În prezent, comercianții online trebuie să se înregistreze pentru plata TVA în toate statele membre în care vând bunuri. Considerate adesea unul dintre cele mai importante obstacole în calea comerțului electronic transfrontalier, aceste obligații privind TVA-ul generează costuri pentru întreprinderi de aproximativ 8 000 euro pentru fiecare stat membru al UE în care efectuează vânzări. Se propune ca întreprinderile să facă o simplă declarație trimestrială pentru TVA-ul datorat la nivelul întregii UE, folosind ghișeul unic pentru TVA disponibil online. Acest sistem se aplică deja în cazul vânzărilor de servicii electronice precum aplicațiile pentru telefoane mobile și s-a dovedit un succes, ducând la colectarea a peste 3 miliarde euro sub formă de TVA în 2015. Obstacolele administrative pentru întreprinderile din UE vor fi reduse cu 95 %, ceea ce le va permite să realizeze economii generale de 2,3 miliarde euro și va spori veniturile din TVA ale statelor membre cu 7 miliarde euro.

Simplificarea normelor privind TVA pentru microîntreprinderi și întreprinderile nou-înființate: Va fi introdus un nou prag anual de 10 000 euro pentru vânzările online. Întreprinderile care vor efectua vânzări transfrontaliere sub acest prag vor beneficia de aceleași norme privind TVA ca în țara lor de origine. Acest lucru va simplifica respectarea obligațiilor în materie de TVA de către 430 000 de întreprinderi din întreaga UE, reprezentând 97 % din totalul microîntreprinderilor care efectuează vânzări transfrontaliere. Un al doilea nou prag anual de 100 000 euro va simplifica regimul TVA pentru IMM-uri, fiind introduse norme simplificate pentru a identifica unde sunt stabiliți clienții acestora. Pragurile ar putea fi aplicate încă din 2018 pentru serviciile electronice și cel târziu în 2021 pentru bunurile vândute online. Alte simplificări vor permite celor mai mici întreprinderi să beneficieze de aceleași norme cunoscute privind TVA-ul ca în țara lor de origine, de exemplu cele privind cerințele în materie de facturare și de evidență contabilă. Primul punct de contact va fi întotdeauna administrația fiscală din localitatea în care își are sediul întreprinderea. Întreprinderile nu vor mai fi supuse auditurilor în fiecare stat membru în care efectuează vânzări.

Acțiuni împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE: Pachetele mici importate în UE care valorează mai puțin de 22 euro sunt în prezent exceptate de la plata TVA. Dat fiind faptul că aproximativ 150 de milioane de pachete exceptate de la plata TVA sunt importate în UE în fiecare an, acest sistem poate da naștere unor fraude și practici abuzive importante, creând distorsiuni importante în raport cu întreprinderile din UE. În primul rând, întreprinderile din UE sunt în mod clar dezavantajate, dat fiind că, spre deosebire de concurenții lor din afara UE, ele sunt obligate să aplice TVA-ul începând cu primul eurocent obținut din vânzări. În al doilea rând, bunurile importate cu valoare ridicată, cum ar fi telefoanele smartphone și tabletele, sunt în mod sistematic subevaluate sau descrise în mod incorect în documentația de import, pentru a beneficia de această exceptare de la plata TVA. Prin urmare, Comisia a decis să elimine exceptarea.

Norme identice pentru impozitarea cărților electronice, a ziarelor accesibile online și a echivalentelor lor tipărite: Normele existente în prezent permit statelor membre să impoziteze publicațiile tipărite, cum ar fi cărțile sau ziarele, la rate reduse sau, în unele cazuri, foarte reduse sau chiar egale cu zero. Aceste norme nu se aplică și în cazul publicațiilor electronice, ceea ce înseamnă că aceste produse trebuie impozitate la rata standard. După ce toate statele membre își vor exprima acordul, noua configurație va autoriza statele membre (dar nu le va obliga) să aplice aceleași rate publicațiilor electronice și celor tipărite.

 

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri privind TVA-ul pentru comerțul electronic: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm  
Strategia privind piața unică digitală:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=RO  
Planul de acțiune privind TVA – „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-148-RO-F1-1.PDF 

Pin It on Pinterest

Share This