Faţă de anul 2011, în anul 2012 se remarcă o creștere cu 26% a numărului de alerte RAPEX (sistemul UE de alertă rapidă cu privire la produsele nealimentare care asigură legătura dintre statele membre și Comisia Europeană). Acest sistem are rolul de a permite difuzarea rapidă a informațiilor legate de produse de consum potențial periculoase. În acest fel este posibil să se identifice și să se retragă din timp de pe piața UE produsele potențial riscante pentru consumatori, cum ar fi articolele de îmbrăcăminte pentru copii, produsele textile sau aparatele electrice care nu respectă standardele de siguranță.

 Faţă de anul 2011, în anul 2012 se remarcă o creștere cu 26% a numărului de alerte RAPEX (sistemul UE de alertă rapidă cu privire la produsele nealimentare care asigură legătura dintre statele membre și Comisia Europeană). Acest sistem are rolul de a permite difuzarea rapidă a informațiilor legate de produse de consum potențial periculoase. În acest fel este posibil să se identifice și să se retragă din timp de pe piața UE produsele potențial riscante pentru consumatori, cum ar fi articolele de îmbrăcăminte pentru copii, produsele textile sau aparatele electrice care nu respectă standardele de siguranță.

În 2012, articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și articolele de modă (34%), urmate de jucării (19%) au fost principalele categorii de produse pentru care a fost nevoie să se ia măsuri corective. Cu procente mai mici dar la fel de periculoase întâlnim şi aparate și echipamente electrice (11%), autovehicule (8%), produse cosmetice (4%).

Riscul de rănire și cel de ștrangulare sunt deseori identificate în articole vestimentare pentru copii cu cordoane și șnururi, de exemplu la costumele de înot. Printre produsele care au fost identificate ca fiind periculoase – interzise de altfel în UE în 2012 – mai putem menționa un produs de albire a pielii care conținea hidrochinonă (utilizarea acestei substanțe este interzisă în produsele cosmetice și de igienă personală) sau o păpușă de plastic care conținea 38,5% din greutate Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP), substanță care constituie un risc chimic. Întreprinderile trebuie să se asigure că aceste riscuri binecunoscute sunt avute în vedere înainte de producție.

China reprezintă în continuare țara de origine cel mai adesea consemnată în cadrul sistemului de alertă. Anul trecut, 58% din numărul total de notificări cu privire la produse care prezintă un risc important au fost legate de produse provenite din China.

Pentru a ameliora această situație, UE și China colaborează cu privire la schimbul de informații între autorități și la activitățile de comunicare. UE și China vor difuza în curând o serie de materiale video adresate fabricanților chinezi și importatorilor europeni prin care se vor disemina informații referitoare la siguranța produselor.

Mai multe informaţii despre activitatea RAPEX în 2012:
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-438_en.htm

Pin It on Pinterest

Share This