În 24 ianuarie Comisia Europeană a publicat cel de al treilea raport al său privind cetățenia UE, care face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014. Dar ce este cetățenia UE?

 

Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este, de asemenea, cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. Este un statut valoros care le oferă cetățenilor numeroase libertăți, cum ar fi libera circulație, protecția consulară, precum și dreptul de a vota și de a candida la alegerile municipale și la alegerile pentru Parlamentul European, oriunde ar locui în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană garantează că drepturile conferite de cetățenia UE sunt o realitate pentru cetățeni. Începând din 2010, Comisia prezintă, o dată la trei ani, un raport privind principalele inițiative adoptate pentru a promova și a consolida cetățenia europeană. Rapoartele se întocmesc pe baza contribuțiilor primite de la cetățeni, a petițiilor depuse și a dialogurilor directe pe care comisarii le au cu cetățenii.

Ce a relevat raportul?
Mai mult ca niciodată, europenii sunt conștienți de statutul lor în calitate de cetățeni ai Uniunii, iar numărul celor care doresc să știe mai multe despre drepturile lor continuă să crească. Patru din cinci europeni apreciază, în special, dreptul la libera circulație, care le permite să locuiască, să lucreze, să studieze și să desfășoare activități comerciale oriunde în UE (conform sondajului Eurobarometru din decembrie 2016). Cu toate acestea, din cauza lipsei de informare, cetățenii UE nu își exercită pe deplin dreptul de a vota la alegerile europene și locale și mulți dintre ei nu au cunoștință de dreptul la protecția consulară asigurată de ambasadele altor state membre ale UE.

Acțiunile privind cetățenia UE
În baza reacțiilor primite din partea cetățenilor, Comisia își va axa acțiunile privind cetățenia UE pe patru tematici:
1) promovarea drepturilor pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE;
2) sporirea participării cetățenilor la viața democratică a UE;
3) simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE;
4) întărirea securității și promovarea egalității.

Cele mai importante acțiuni viitoare ale Comisiei
1. promovarea drepturilor pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE
• În 2017 și 2018, va desfășura o campanie de sensibilizare și de informare la nivelul Uniunii privind drepturile legate de cetățenia UE, inclusiv dreptul la protecție consulară și drepturile electorale, în perspectiva alegerilor europene din 2019.
• Va lua măsuri menite să consolideze Serviciul european de voluntariat și să promoveze beneficiile și integrarea voluntariatului în educație.

2. sporirea participării cetățenilor la viața democratică a UE
• Va intensifica dialogurile cu cetățenii și va favoriza dezbaterile publice, astfel încât publicul să înțeleagă mai bine impactul UE asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și va încuraja un schimb de opinii cu aceștia.
• În 2018, va promova cele mai bune practici care îi ajută pe cetățeni să voteze și să candideze la alegerile europene, inclusiv în ceea ce privește păstrarea dreptului de vot atunci când se mută într-un alt stat membru și accesul transfrontalier la știrile politice, pentru a favoriza prezența la vot și o largă participare democratică în perspectiva alegerilor europene din 2019.

3. simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE
• Va prezenta o propunere privind instituirea unui „portal digital unic”, pentru ca cetățenii să beneficieze de un acces rapid on-line la informații și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și să poată efectua pe internet procedurile administrative în situații transfrontaliere, prin conectarea la conținuturile și serviciile europene și naționale într-o formă simplă și ușor de utilizat. În plus, va avea în vedere reducerea birocrației în administrațiile naționale, prevăzând ca cetățenii să nu fie nevoiți să-și furnizeze datele decât o singură dată.
• Va facilita și va încuraja în continuare călătoriile multimodale la nivelul UE, astfel încât mobilitatea cetățenilor europeni să fie mai eficientă și mai simplă, prin dezvoltarea la nivel european a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale și prin îmbunătățirea interoperabilității și compatibilității sistemelor și serviciilor.

4. întărirea securității și promovarea egalității
• În primul trimestru al anului 2017, va finaliza studiul privind opțiunile strategice avute în vedere de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea securității cărților de identitate și documentelor de ședere ale cetățenilor UE care își au reședința în alt stat membru și ale membrilor lor de familie care sunt resortisanți ai unei țări terțe. Comisia va evalua etapele și opțiunile următoare, precum și impactul acestora, în vederea elaborării unei eventuale inițiative legislative, până la sfârșitul lui 2017.
• În 2017, va evalua modalitățile de modernizare a normelor privind documentele de călătorie provizorii pentru cetățenii UE din țările nereprezentate, inclusiv elementele de securitate ale formatului comun european, pentru a garanta că cetățenii își pot exercita efectiv dreptul la protecție consulară.
• În 2017, va desfășura o campanie privind violența împotriva femeilor și, alături de statele membre, va sprijini în mod activ aderarea Uniunii la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice („Convenția de la Istanbul”) și va prezenta propuneri pentru a răspunde provocărilor legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru familiile care lucrează.
• Va lua măsuri pentru a îmbunătăți acceptarea socială a persoanelor aparținând minorităților sexuale în întreaga UE prin punerea în aplicare a listei de acțiuni pentru promovarea egalității acestora și va sprijini în mod activ încheierea negocierilor cu privire la propunerea de directivă orizontală privind combaterea discriminării.

Al treilea raport privind cetățenia UE poate fi consultat în limba română la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132 

Pin It on Pinterest

Share This