Comisia Europeană ar dori să adune dovezi cu privire la adoptarea și impactul mai larg al Europass asupra pieței europene a muncii și a politicilor privind competențele și învățarea pe tot parcursul vieții. Feedback-ul respondenților cu privire la experiența lor cu Europass și utilitatea instrumentelor acestuia va ajuta Comisia să îmbunătățească în continuare aceste servicii.

Contribuțiile sunt binevenite de la toți cetățenii și organizațiile, inclusiv cetățenii/utilizatorii finali Europass, de ex. cursanți, lucrători, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și voluntari, părți interesate, cum ar fi furnizorii de educație și formare, practicieni de orientare, angajatori, servicii publice de ocupare a forței de muncă, parteneri sociali, furnizori de activități pentru tineret, organizații de tineret, organizații de voluntari, organizații neguvernamentale și factori de decizie, grupuri ale părților interesate din UE și Partenerii operaționali Europass.

Cei dintre dumneavoastră care sunt în contact cu Centrul Național Europass (NEC) știu cu siguranță că acesta din urmă este responsabil pentru promovarea și implementarea serviciilor Europass, deoarece sprijină utilizatorii Europass în învățarea pe tot parcursul vieții și gestionarea carierei. Apelul pentru contribuții ar putea fi o ocazie excelentă pentru voi toți de a contacta NEC și de a ajuta la promovarea apelului.

Despre consultare

Perioada consultării
06 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023  (miezul nopții, ora Belgiei)
Subiect
Educație și formare, Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

Publicul-țintă

Utilizatorii finali individuali includ cursanții, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii și voluntarii.

Alte grupuri-țintă includ furnizorii de educație și de formare, profesioniștii din domeniul orientării, angajatorii, serviciile publice de ocupare a forței de muncă (inclusiv Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă), partenerii sociali, furnizorii de activități pentru tineret, organizațiile de tineret, organizațiile de voluntari și factorii de decizie (inclusiv Comitetul pentru ocuparea forței de muncă al Consiliului).

Grupurile de părți interesate și partenerii operaționali din UE includ Grupul consultativ Europass, centrele naționale Europass, Grupul consultativ pentru CEC, punctele naționale de coordonare CEC (privind calificările și cadrele de calificare), precum și Rețeaua Euroguidance (privind orientarea profesională și oportunitățile de învățare).

De ce organizăm o consultare

Comisia ar dori să colecteze date privind utilizarea Europass și impactul său mai larg asupra pieței europene a forței de muncă, precum și asupra politicilor în materie de competențe și de învățare pe tot parcursul vieții. Feedbackul respondenților cu privire la experiența lor cu Europass și la utilitatea instrumentelor sale va ajuta Comisia să îmbunătățească în continuare aceste servicii.

Despre chestionar

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Chestionarele sunt disponibile în unele sau în toate limbile oficiale ale UE. Puteți completa răspunsurile în oricare din limbile oficiale ale UE.

Din motive de transparență, organizațiile și întreprinderile care participă la consultări publice sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență al UE.

Pentru a vă trimite părerea, trebuie să vă creați un cont sau să vă conectați utilizând un cont de pe o rețea socială. Apăsați aici pentru a completa chestionarul.

Europass este un set de instrumente și informații online care sprijină utilizatorul în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și în gestionarea carierei. Poate fi utilizat, printre alții, de cursanți, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrători, voluntari, furnizori de educație și formare, profesioniști din domeniul consilierii și angajatori.

Cu ajutorul Europass, utilizatorii pot să comunice mai bine, să își prezinte mai adecvat abilitățile și calificările, precum și să compare calificările. Această evaluare va analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a activităților Europass începând cu 2018.

Pin It on Pinterest

Share This