Centrul Europe Direct Regiunea Centru, din cadrul ADR Centru, a organizat la Alba Iulia un eveniment non-formal de discuții și training cu jurnaliștii din Regiunea Centru. În perioada 9-10 decembrie 2018 evenimentul organizat a reunit 12 jurnaliști

pentru a discuta despre impactul de pe care îl au fondurile europene la nivelul Regiunii Centru, modul în care s-a dezvoltat regiunea și cele șase județe prin cele peste 430 milioane euro absorbite în perioada 2007-2013, respectiv care este numărul și stadiul proiectelor aflate în derulare prin fondurile alocate de Uniunea Europeană prin POR 2014 – 2020.

La nivelul Regiunii Centru, Programul Regio are 15 Axe Prioritare, cu o alocare 788,89 milioane Euro. Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, la data de 31.10.2018, cuprinde 1.280 proiecte depuse, cu o valoare totală solicitată de peste 1.63 miliarde euro. Dintre acestea, 493 proiecte au fost contractate, cu o valoare a sumei solicitate de 491,54 milioane euro, un număr de 58 proiecte sunt în precontractare (analiză documente la OI și avizare contracte la AMPOR), cu o valoare totală a sumei solicitate de 107,28 milioane euro; iar 267 proiecte se află în selecție (conformitate și eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, vizită la fața locului), cu o valoare totală a sumei solicitate de 528,59 milioane euro.

Evenimentul cu numele ”Finanțări europene – proiecte locale – dezvoltare pentru comunitate” și-a propus, pe lângă prezentarea unor informații punctuale utile pentru jurnaliști, și organizarea unei vizite la proiectele din Alba Iulia, implementate prin Programul Regio, cu scopul de a sublinia impactul fondurilor europene în Regiune, atât ca și dezvoltare administrativă, cât și ca susținere a îmbunătățirii calității vieții cetățenilor. Întreg procesul de restaurare și redare a Cetății din Alba Iulia cetățenilor, cele trei căi rutiere de intrare în oraș, pe lângă alte 11 străzi modernizat, Parcul Dendrologic, Palatul Principilor, Muzeul Principia, dar și Căminul de persoane vârstnice sunt proiecte care au dus la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Unele investiții atrag an de an tot mai mulți turiști. În același timp, evenimentul propus pentru aceste zile, a avut și o secțiune de training pe teme europene, pe durata căruia reprezentanții Centrului și ai ADR Centru au discutat cu reprezentanții media prezenți, despre limbajul referitor la prezentarea proiectelor, cum se calculează absorbția pe baza cheltuielilor efectiv realizate în proiecte, dar și aspecte legate de specializarea unor terți care au obligația de a verifica și supraveghea lucrările de specialitate tehnice din proiecte, indiferent că vorbim de tipul lucrărilor de restaurare prevăzute în proiectele de patrimoniu, de reabilitări drumuri, extinderi construcții și altele.

A mai fost prezentat participanților faptul că structura Europe Direct are un număr de 25 de centre la nivel național, din care 5 sunt la nivelul Regiunii Centru, Europe Direct Regiunea Centru fiind un centru cu arie de acțiune pe șase județe, care colaborează cu Centrele ED Alba Iulia, Făgăraș, Sibiu și Odorheiu Secuiesc. Evenimentele majore pentru anul 2019, respectiv preluarea din ianuarie timp de 6 luni a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România și importanța acestei perioade a fost discutată de participanți. Momentul Brexit ce se va încheia în martie 2019, negocierile pentru bugetul viitoarei perioade de programare financiară ce va avea loc tot în aceste luni, dar și alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Summitul EuRoad2Sibiu ce va avea loc în 9 mai 2019, au fost aduse în discuție. Activitățile pentru anul 2019, derulate de Centrul Europe Direct Regiunea Centru, axate în principal pe mobilizarea oamenilor la vot, prin organizarea a patru dezbateri publice cu cetățenii tineri, studenți și societate civilă, pentru a discuta motivele de participare la vot, au fost prezentate alături de oportunitatea de demara parteneriate de colaborare cu media în organizarea lor. Ce buget prevede următoarea perioadă de finanțare europeană, dar și modalitățile de îmbunătățire a comunicării dintre ADR Centru, Europe Direct Regiunea Centru și presa locală și regională au fost, de asemenea, abordate de către jurnaliștii prezenți.

Impact proiecte cu finantare europeana din Regiunea Centru 1998-2018

Europe Direct Regiunea Centru – proiecte si evenimente pentru cetateni 2019

Pin It on Pinterest

Share This