În data de 7 octombrie, Comisia a publicat Indicele competitivității regionale 2019 și un sondaj Eurobarometru privind politica regională. Aceste publicații vor ajuta autoritățile din statele membre responsabile cu elaborarea viitoarelor programe de coeziune pentru perioada bugetară 2021-2027 a UE să evalueze opinia publică, să identifice activele regionale și să direcționeze mai bine investițiile.

 

Indicele competitivității regionale în 2019: Regiunea Centru este pe poziția 240 din 268 de regiuni

Actualizat la fiecare trei ani, indicele competitivității regionale permite regiunilor să monitorizeze și evalueze evoluția lor în timp și în comparație cu alte regiuni.

Cu ajutorul instrumentului său web interactiv, atât factorii de decizie, cât și cetățenii pot vedea care este punctajul regiunii lor în ceea ce privește inovarea, guvernanța, transportul, infrastructura digitală, sănătatea sau capitalul uman. Prin sprijinirea regiunilor pentru a-și identifica punctele forte și punctele slabe și prin direcționarea investițiilor publice, indicele poate fi un instrument puternic pentru pregătirea noilor programe.

În ceea ce privește comparația între Regiunea Centru și celelalte regiuni europene, aceasta este considerate deficitară în domeniul infrastructurii, educației de bază și în domeniul inovației. În cadrul ierarhiei ce are în vedere criteriile menționate, Regiunea Centru este pe poziția 240 din 268 de regiuni.

 

Sondajul Eurobarometru privind conștientizarea și percepția politicii regionale de către cetățeni

Sondajul flash Eurobarometru privind conștientizarea și percepția politicii europene de către cetățeni arată că marea majoritate a europenilor (81 %) consideră că proiectele finanțate de UE au un impact pozitiv asupra vieții lor, atunci când sunt la curent cu aceste proiecte (doar 40 %). Comparativ, 49% dintre români au auzit despre existența proiectelor co-finanțate de UE și 83% consideră că proiectele finanțate de UE au un impact pozitiv asupra vieții lor.

Comisia a subliniat necesitatea unei comunicări mai ample din partea autorităților responsabile de program și a beneficiarilor proiectelor finanțate de UE și a stabilit noi cerințe în propunerea sa pentru următoarea politică de coeziune. Aceste cerințe prevăd un plan de comunicare pentru toate programele, activități pe platforme de comunicare socială și organizarea de evenimente în jurul unor proiecte importante.

Potrivit sondajului Eurobarometru, majoritatea respondenților au afirmat că UE ar trebui să investească mai mult în educație, sănătate sau infrastructuri sociale (91%) și în mediu (90%) și ar trebui să se concentreze asupra regiunilor cu un nivel ridicat al șomajului (69%), a zonelor urbane defavorizate (54%) și a zonelor îndepărtate și montane (52%). 72% dintre români au afirmat că politica regional a UE ar trebui să se concentreze pe sprijinirea zonelor urbane defavorizate, iar 64% dintre români au afirmat că zonele rurale sau montane îndepărtate ar trebui de asemenea sprijinte cu prioritate.

Aceste rezultate sunt coerente cu prioritățile de politică propuse de Comisie pentru următoarea politică de coeziune și oferă o imagine de ansamblu asupra priorităților cetățenilor la nivel național. Defalcarea răspunsurilor pe țări este disponibilă aici.

 

Pentru informații suplimentare

Indicele competitivității regionale în UE, 2019

Sondajul flash Eurobarometru 480 privind conștientizarea și percepția politicii regionale de către cetățeni  

Pin It on Pinterest

Share This