ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Strategie europeană privind materialele plastice a fost adoptată

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 30 % sunt colectate pentru a fi reciclate. Plasticul ajunge chiar și în plămânii și pe mesele noastre, iar efectele asupra sănătății ale microplasticului din aer, din apă și din alimente sunt încă necunoscute. 

Mai mult...

Beneficiarii Programului Operaţional Regional pot candida la Premiile UE privind energia durabilă!

Premiile UE privind energia durabilă recunosc inovațiile remarcabile în ceea ce privește eficiența energetică și energiile regenerabile. Finaliștii sunt aleși dintr-o listă scurtă a proiectelor cele mai de succes ale anului pentru o energie curată, sigură și eficientă. Jurizat de experți și cetățeni europeni, concursul premiază noi modalități de a modela viitorul energiei Europei. 

Mai mult...

Beneficiarii Programului Operaţional Regional pot candida la Premiile UE privind energia durabilă

Premiile UE privind energia durabilă recunosc inovațiile remarcabile în ceea ce privește eficiența energetică și energiile regenerabile. Finaliștii sunt aleși dintr-o listă scurtă a proiectelor cele mai de succes ale anului pentru o energie curată, sigură și eficientă. Jurizat de experți și cetățeni europeni, concursul premiază noi modalități de a modela viitorul energiei Europei. 

Mai mult...

Bulgaria a preluat președinția Consiliului UE

Preşedinţia bulgară a început la 1 ianuarie 2018 şi se va încheia la 30 iunie 2018. Prioritățile președinției bulgare sunt determinate de mottoul său: „Uniți suntem puternici”, care este și mottoul de pe stema Republicii Bulgaria. Președinția va coopera cu partenerii săi pentru unitatea dintre statele membre și cu instituțiile UE pentru a oferi soluții concrete în vederea construirii unei Europe mai puternice, mai sigure și mai solidare. 

Mai mult...

UE aplică noi norme privind apărarea comercială

În 20 decembrie 2017 a intrat în vigoare noua legislație UE în domeniul apărării comerciale. Aceasta introduce o nouă metodă de calcul pentru a stabili existența unui dumping în cazul importurilor în UE din țări în care economia este denaturată din cauza intervenției statului. 

Mai mult...

Prioritățile legislative ale UE pentru noul an

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European Antonio Tajani și prim-ministrul estonian Jüri Ratas, reprezentând președinția rotativă a Consiliului UE. 

Mai mult...

Stagii plătite la Comisia Europeană

Stagiile la Comisia Europeană sau la o serie de alte organisme, cum ar fi Serviciul European de Acțiune Externă sau Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare, durează 5 luni și oferă posibilitatea de a câștiga experiență profesională într-un mediu de lucru internațional și multicultural. 

Mai mult...

Economia circulară: Comisia instituie o platformă de sprijin financiar pentru economia circulară și oferă orientări privind valorificarea energetică a deșeurilor


În 26 ianuarie 2017 Comisia Europeană a instituit, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), o platformă de sprijin financiar pentru economia circulară, a adresat statelor membre orientări privind valorificarea energetică a deșeurilor și a propus o îmbunătățire specifică a legislației privind anumite substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice.

Mai mult...

Publicarea celui mai recent raport în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției

Comisia a publicat miercuri, 25 ianuarie, cel mai recent raport pe care l-a elaborat în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) privind România. La 10 ani de la instituirea MCV, Comisia a făcut un bilanț al măsurilor întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, al realizărilor, al provocărilor nedepășite încă și al acțiunilor care sunt în continuare necesare pentru încheierea monitorizării în cadrul MCV.

Mai mult...

O protecție mai bună a vieții private în comunicațiile electronice și norme actualizate de protecție a datelor pentru instituțiile UE

Comisia Europeană a propus în 10 ianuarie 2017 noi reglementări pentru a asigura o protecție mai bună a vieții private în comunicațiile electronice. Măsurile prezentate în cadrul comunicării din 10 ianuarie vizează actualizarea normelor actuale, prin extinderea domeniului lor de aplicare la toți furnizorii de comunicații electronice.

Mai mult...

O economie a serviciilor avantajoasă pentru europeni


Comisia prezintă astăzi un pachet ambițios și echilibrat de măsuri care va facilita, pentru întreprinderi și profesioniști, furnizarea de servicii către o bază de clienți potențiali din UE care conține 500 de milioane de persoane

Mai mult...

Comisia a adoptat un nou pachet ambițios de măsuri privind economia circulară

 

Prioritatea Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2015 un nou pachet ambițios de măsuri privind economia circulară, menit să stimuleze tranziția Europei către o astfel de economie. Dar ce reprezintă economia circulară?

Pentru a asigura o creștere economică durabilă, resursele trebuie utilizate într-un mod inteligent. Modelul linear de creștere economică folosit până în prezent nu este adaptat la adaptat la nevoile societăților moderne de astăzi și la lumea globalizată. Întrucât multe resurse naturale sunt limitate, trebuie găsită o modalitate de a le utiliza într-un mod durabil, din punct de vedere ecologic și economic.

Într-o economie circulară, valoarea produselor și a materialelor este menținută cât mai mult posibil, deșeurile și utilizarea resurselor sunt reduse la minimum, iar resursele nu părăsesc fluxul economic odată ajunse la sfârșitul duratei lor de viață, ci sunt reutilizate și creează valoare în continuare. Acest model poate genera locuri de muncă sigure în Europa, poate promova inovațiile care oferă un avantaj competitiv și asigura un nivel de protecție a oamenilor și a mediului cu care Europa să se poată mândri. De asemenea, le poate oferi consumatorilor produse mai durabile și mai inovatoare și, în consecință, economii monetare și o calitate mai bună a vieții.

 

Pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind economia circulară

Comisia Europeană propune un pachet de măsuri în vederea facilitării tranzacției către o economie mai circulară, pachet care vizează toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și consum, până la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare. Această tranziție va fi susținută financiar prin alocarea unei finanțări din fondurile structurale și de investiții europene, a 650 de milioane EUR din Orizont 2020 (programul UE de finanțare pentru cercetare și inovare) și a 5,5 miliarde EUR din fondurile structurale destinate gestionării deșeurilor, precum și prin realizarea la nivel național a unor investiții în economia circulară.

Planul de acțiune include, de asemenea, o serie de acțiuni care vor viza obstacolele existente pe piață în anumite sectoare sau fluxurile unor materiale precum plasticul, deșeurile alimentare, materiile prime critice, deșeurile din construcții și demolări, biomasa și bioprodusele, precum și măsuri orizontale în domenii cum ar fi inovarea și investițiile.

Prin aceste măsuri s-ar putea obține economii nete în valoare de 600 de miliarde EUR, sau 8 % din cifra de afaceri anuală, pentru întreprinderile din UE. De asemenea, s-ar reduce cu 24% emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră. Trecerea de la reciclarea la modernizarea vehiculelor utilitare ușoare, în cazul cărora ratele de colectare sunt deja ridicate, ar putea genera economii de material de intrare de până la 6,4 miliarde de euro pe an (aproximativ 15 % din bugetul pentru materiale). De asemenea, s-ar realiza economii la nivel de costuri energetice de 140 de milioane EUR și s-ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 6,3 milioane de tone.

 

Măsuri prevăzute pentru gestionarea deșeurilor

Europa pierde anual aproximativ 600 de milioane de tone de materiale conținute în deșeuri, care ar putea fi reciclate sau reutilizate. Doar aproximativ 40 % din deșeurile produse de gospodăriile din UE sunt reciclate, cu rate de reciclare de 80 % în anumite regiuni, și de sub 5 % în altele. De aceea, transformarea deșeurilor în resurse este esențială pentru o utilizare mai eficientă a resurselor și pentru trecerea către o economie mai circulară.

În acest sens, Comisia va stabili un obiectiv comun la nivelul UE pentru reciclarea a 65 % din deșeurile municipale și a 75 % din deșeurile de ambalaje până în 2030. De asemenea, va fi stabilit un obiectiv obligatoriu pentru depozitarea deșeurilor, cu scopul de a reduce depozitarea la maximum 10% din totalul deșeurilor, până în 2030. În ceea ce privește deșeurile industriale, o abordare legislativă nu pare a fi adecvată având în vedere diversitatea acestui flux.

Deșeurile provenite din construcții și demolări se numără, din punct de vedere cantitativ, printre cele mai importante tipuri de deșeuri din Europa. Anual, se produce o tonă de deșeuri de construcții pe cap de locuitor, în total 500 de milioane de tone la nivelul UE. Materialele valoroase din punct de vedere economic nu sunt întotdeauna identificate și recuperate. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor în acest sector poate avea un impact semnificativ asupra economiei circulare. De aceea, Comisia va lua o serie de măsuri pentru a asigura recuperarea resurselor valoroase și gestionarea adecvată a deșeurilor din construcții și demolări, precum și pentru a facilita procesul de evaluare a performanței de mediu a clădirilor.

Comisia Europeană va colabora mai intens cu statele membre pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor pe teren și se va asigura că fondurile structurale sunt utilizate pentru a sprijini obiectivele legislației UE în domeniul deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor prevăzută de Uniunea Europeană.

 

Propuneri legislative revizuite privind deșeurile:

• un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 65 % până în 2030;
• un obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 75 % până în 2030;
• un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitelor de deșeuri până la maximum 10 % din toate deșeurile, până în 2030;
• o interzicere a depozitării deșeurilor colectate separat;
• promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării în gropile de gunoi;
• definiții simplificate și îmbunătățite, precum și metode de calculare a ratelor de reciclare, armonizate la nivelul UE;
• măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale – transformarea unui subprodus al unei industrii în materia primă a unei alte industrii;
• stimulente economice pentru ca producătorii să introducă pe piață produse mai ecologice și să sprijine schemele de recuperare și de reciclare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule).

 

Biomasa și bioprodusele

Biomaterialele, cum ar fi lemnul, culturile sau fibrele, pot fi utilizate pentru o gamă largă de produse și utilizări energetice. Pe lângă faptul că oferă o alternativă la produsele fosile, biomaterialele sunt, de asemenea, regenerabile, biodegradabile și compostabile. În același timp, folosirea resurselor biologice necesită acordarea unei atenții speciale ciclului lor de viață, impactului asupra mediului și unei aprovizionări sustenabile. Într-o economie circulară, ar trebui încurajată utilizarea în cascadă a resurselor regenerabile, precum și cu potențialul său inovator pentru noi materiale, produse chimice și procese.

În acest sens, Comisia va promova o utilizare eficientă a bioresurselor printr-o serie de măsuri, cum ar fi orientări și difuzarea de bune practici privind utilizarea în cascadă a biomasei și sprijinirea inovării în domeniul bioeconomiei.

De asemenea, în propunerea de revizuire a legislației privind deșeurile vor fi incluse un obiectiv privind reciclarea ambalajelor din lemn și o dispoziție menită să asigure colectarea separată a biodeșeurilor.
Comunicarea adoptată astăzi cuprinde un calendar precis al acțiunilor propuse, precum și un plan pentru un cadru de monitorizare simplu și eficace privind economia circulară. Calendarul respectiv și directivele propuse pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en

Obiectivul este de a aborda problemele economice și de mediu prin maximizarea eficienței în utilizarea resurselor, acoperind întregul lanț valoric (inclusiv consumul durabil, producția durabilă și gestionarea durabilă a deșeurilor) și prin inovare, permițând astfel dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri.

 

Context

Pachetul de măsuri privind economia circulară este o prioritate a Comisiei Europene pentru 2016. Aceste măsurile se integrează priorității 1 a Comisiei Juncker - Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Informații detaliate referitoare la prioritățile Comisiei Juncker pentru 2016 sunt disponibile la adresa:
http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri-uniunea-europeana/530-care-sunt-prioritatile-comisiei-europene-pentru-2016 

 

Acum e mai ușor să îți practici meseria într-o altă țară europeană!

 
 
Prioritatea Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 
 
Asistenții medicali, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție din 18 ianuarie 2016 cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea. Cardul facilitează libera circulație a profesioniștilor, prin simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale, în toate statele membre UE. 
 
Cardul profesional european nu este un card propriu-zis ci este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Momentan, puteți utiliza procedura aceasta doar dacă sunteți asistent medical generalist, farmacist, fizioterapeut, ghid montan, agent imobiliar. În cazul celorlalte profesii se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor. În viitor, procedura aferentă Cardului profesional european ar putea fi extinsă la alte profesii.
 
Cardul profesional european este dovada electronică a faptului că ați trecut cu succes de verificările administrative și că v-au fost recunoscute calificările profesionale în țara în care doriți să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă. Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat în format PDF numit Card profesional european. Acesta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.
 
Atenție! A nu se confunda procedura electronică menționată mai sus cu Cardul profesional european emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, card destinat șomerilor și tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
 
 
Avantajele cardului profesional european
 
Avantajul major este faptul că autoritatea națională cu atribuții în recunoașterea calificărilor profesionale vă va ajuta cu completarea cererii și va verifica dacă aceasta este corectă și completă. De asemenea, va certifica autenticitatea și validitatea documentelor.
 
În cazul în care, în viitor, doriți să introduceți o cerere de stabilire pe termen lung sau de prestare temporară de servicii în altă țară, dosarul dumneavoastră va exista deja în sistem și nu va fi nevoie să încărcați din nou toate documentele. Veți face astfel economie de timp.
 
Menționăm că dacă autoritățile din țara-gazdă care răspund de prelucrarea cererii dumneavoastră nu iau o decizie finală în termenul stabilit, recunoașterea se va acorda în mod automat și veți putea genera un certificat EPC.
 
 
Cât timp vă puteți folosi cardul profesional european?
 
Cardul profesional european va fi valabil nelimitat, dacă vă stabiliți pe termen lung. În majoritatea cazurilor de prestare temporară de servicii cardul este valabil 18 luni, sau 12 luni pentru profesiile care au impact asupra sănătății ori siguranței publice.
 
 
Cum puteți solicita Cardul profesional european
 
Pentru a solicita un Card profesional european, trebuie mai întâi să vă conectați la ECAS, serviciul de autentificare al Comisiei Europene, disponibil la adresa: https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html.  Va trebui să vă creați un nume de utilizator și o parolă, dacă nu aveți deja. Durează câteva minute să vă completați profilul EPC cu informații personale și date de contact.
 
De îndată ce profilul este complet, puteți să creați o aplicație, să încărcați copiile scanate ale documentelor relevante și să le transmiteți autorității din țara de origine. Fiecare document justificativ trebuie scanat și încărcat ca fișier separat.
 
Pentru a afla care sunt documentele de care ați putea avea nevoie pentru recunoașterea calificărilor profesionale în altă țară din UE, vă invităm să accesați secțiunea dedicată acestui domeniu din site-ul Comisiei Europene: 
 
 
Context
 
Recunoașterea reciprocă a calificărilor între statele membre este o preocupare majoră a Comisiei Europene în 2016, Comisia Europeană propunându-și să o serie de măsuri în acest domeniu, cuprinse în Agenda privind noi competențe pentru Europa. Această agenda va viza de asemenea promovarea dezvoltării competențelor, sprijinirea învățământului profesional și învățământului superior și valorificarea întregului potențial al locurilor de muncă din sectorul digital. Aceste măsurile de recunoaștere a calificărilor se integrează priorității 1 a Comisiei Juncker - Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Informații detaliate referitoare la prioritățile Comisiei Juncker pentru 2016 sunt disponibile la adresa: 

Cum poți participa la programul „Primul tău loc de muncă EURES”

În cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, în principiu, poate fi eligibil(ă) orice persoană pentru sprijin în căutarea unui loc de muncă, stagiu sau ucenicie care se conformează legislației naționale, indiferent de sectorul economic sau de cadrul național de reglementare. Cu toate acestea, stagiile și uceniciile care fac parte din cerințele obligatorii de certificare profesională (o practică normală în cazul unor profesii reglementate precum dreptul, medicina și arhitectura) nu fac obiectul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. În momentul în care acceptă un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie, candidații nu trebuie să fie încadrați în muncă – cu alte cuvinte, nu trebuie să aibă o relație contractuală cu un angajator în țara de reședință sau în orice altă parte. În toate situațiile, plasamentele profesionale eligibile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

➔ să se desfășoare într-o țară din UE sau din AELS/ SEE, alta decât țara de reședință a tânărului solicitant de loc de muncă, stagiar sau ucenic;
➔ să facă obiectul unor informații deschise și transparente cu privire la drepturile și obligațiile stagiarului/ucenicului, angajatorului, altor părți implicate de pe piața muncii și, după caz, ale organizației de formare educațională/vocațională;
➔ să se conformeze legislației naționale în domeniul muncii și al protecției sociale și să asigure protecție și prestații adecvate (de exemplu, asigurări sociale, asigurare de sănătate sau accident) pentru lucrătorii, stagiarii și ucenicii mobili;
➔ să ofere o remunerație și un contract scris;
➔ contractul de muncă trebuie să specifice obiectivele profesionale (sau vocaționale), durata relației contractuale, programul de lucru, drepturile și obligațiile, remunerația și dispozițiile privind asigurările sociale;
➔ să dureze cel puțin șase luni;
➔ să fie un plasament profesional cu normă întreagă sau cu normă parțială (nu mai puțin de 50 % din echivalentul cu normă întreagă sau ENI).

Listă de verificare pentru candidați

➔ Cetățean și rezident legal al unei țări din UE-28 sau din AELS/SEE (Islanda și Norvegia)
➔ Vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la momentul depunerii unei candidaturi
➔ În căutarea unui loc de muncă, a unui stagiu sau a unei ucenicii într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE
➔ Solicitant de loc de muncă sau solicitant de alt loc de muncă, însă nu neapărat pentru prima dată candidat mobil
➔ Cu o calificare înaltă sau slabă la momentul candidaturii
➔ Experiența profesională este utilă, dar nu este un criteriu esențial

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului Termenul „interviu” se referă la dialogul față în față cu unul sau mai mulți angajatori. Acesta poate implica și concursuri de selecție. Călătoria în străinătate pentru susținerea interviului nu este obligatorie – este doar una dintre numeroasele proceduri de selecție. De asemenea, călătoria pentru susținerea interviului nu este un drept, dat fiind că invitațiile sunt formulate numai în urma unui acord între angajatorii participanți la „Primul tău loc de muncă EURES” și serviciile relevante de ocupare a forței de muncă. De preferință, invitația este formulată numai în cazurile în care există o probabilitate ridicată de angajare a candidatului și se ține seama de distanța călătoriei și de costurile care urmează să fie suportate de solicitantul de loc de muncă.

Solicitantul este liber să accepte sau să refuze călătoria pentru susținerea interviului sau să propună o altă opțiune, cum ar fi un interviu prin telefon sau videoconferință. Indemnizația pentru o călătorie în vederea susținerii unui interviu într-o altă țară a UE poate fi autorizată numai după ce serviciul de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES” a analizat nevoile efective de recrutare cu angajatorul (angajatorii) și potențialele costuri-beneficii ale acțiunii.

În cazul în care călătoria (călătoriile) pentru susținerea interviului în străinătate primește (primesc) undă verde, candidatul are dreptul la o sumă fixă, în funcție de distanța parcursă de la locul de reședință la locul de susținere a interviului, precum și la o indemnizație zilnică de subzistență pentru cel mult trei zile. Această indemnizație reprezintă o contribuție atât la costurile de deplasare, cât și la costurile de subzistență (mese, transport local, telecomunicații și alte asemenea cheltuieli), inclusiv asigurarea de călătorie și cazarea (a se vedea tabelul de mai jos).

    Foto 1

Indemnizația de relocare în alt stat membru Dacă tânărul candidat este recrutat pentru un plasament profesional în alt stat membru, acesta are dreptul la o indemnizație (forfetară) înainte de a părăsi țara de reședință, însă numai după ce primește o confirmare scrisă din partea angajatorului referitoare la ofertă și detaliile contractului de muncă. Acest proces este derulat și aprobat de serviciile de ocupare a forței de muncă ale programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Indemnizația variază în funcție de țara de destinație, da la 635 EUR la 1 270 EUR. Aceasta acoperă o parte din costurile de călătorie și de subzistență, inclusiv asigurarea de călătorie și cheltuielile de cazare suportate în perioada de instalare în țara de destinație (nu se aplică în cazul navetiștilor transfrontalieri sau al candidaților care locuiesc temporar și își caută un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară din UE sau AELS/SEE).

Foto 2

Filmulet 1

Sursa:
Ghidul PRIMUL TĂU LOC DE MUNCĂ EURES — PROGRAM SPECIFIC DE MOBILITATE https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16225/Primul%20t%C4%83u%20loc%20de%20munc%C4%83%20EURES%20-%20Ghid.pdf

Site EURES https://ec.europa.eu/eures/public/ro/jobseekers-dashboard

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.

Telefonic sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080(numai de pe o linie fixă). Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit de la postul dumneavoastră telefonic, puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul

Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă în UE, sprijin prin programul „Primul tău loc de muncă Eures”


Ești...

 • un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani?
 • cetățean și rezident legal al unuia dintre cele 28 de state membre ale UE sau al unei țări AELS/SEE (Islanda și Norvegia)?
 • dornic să îți găsești un loc de muncă sau oportunități de formare în țara ta, însă nu reușești?
 • dispus să te muți într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda cel puțin șase luni pentru un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie?"

Dacă la toate aceste întrebări răspunsul este "da", atunci soluția pentru tine ar putea fi "Primul tău job EURES".

Ce avantaje aș avea?

"Primul tău loc de muncă EURES" este un program de mobilitate a forței de muncă al Uniunii Europene al cărui scop este de a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda și pe angajatori să găsească forță de muncă calificată. Programul este menit să ajute la ocuparea unor posturi vacante pentru care este dificil de găsit forță de muncă de către tineri aflați în căutarea unui loc de muncă și de către persoane aflate în căutarea unor oportunități de formare la locul de muncă în întreaga Europă.

Prin "Primul tău loc de muncă EURES" poți obține sprijin financiar pentru o deplasare în străinătate în vederea unui interviu, dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), recunoașterea calificărilor sau cheltuielile de mutare.

De ce calificări am nevoie?

La programul „Primul tău loc de muncă EURES" pot participa candidați cu diferite niveluri de studii și/sau experiență profesională.

Sprijin financiar pentru tineri

Sprijinul financiar oferit de „Primul tău loc de muncă EURES” acoperă o parte a costurilor suportate de participanți – tineri și angajatori – legate de activitățile de plasament profesional transnațional sau transfrontalier. La fel ca în cazul altor acțiuni de mobilitate cofinanțate de Comisia Europeană, finanțarea forfetară este unul dintre mecanismele de finanțare aplicate în cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Această metodă facilitează calcularea nivelului granturilor prin aplicarea unor rate prestabilite pentru anumite categorii de cheltuieli. Acesta este, de asemenea, un sistem transparent care asigură tratamentul egal al beneficiarilor. Alte categorii de sprijin necesită prezentarea unei estimări bugetare a costurilor eligibile sau a unor facturi/chitanțe aferente costurilor suportate înainte de acordarea unei rambursări.

Solicitanții de loc de muncă trebuie să se înregistreze întotdeauna la un serviciu de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Înregistrarea nu reprezintă o garanție a sprijinului financiar. Solicitanții care și-au găsit un plasament profesional într-un alt stat membru prin intermediul altor organizații sau persoane de contact nu sunt eligibili pentru sprijin financiar.


Ce costuri sunt acoperite?

Sprijinul financiar intervine încă de la început, înainte ca participantul să înceapă să lucreze. După cum s-a menționat anterior, acesta poate lua forma unei indemnizații forfetare sau a unei decontări a costurilor efective. Indemnizațiile forfetare acoperă o parte din costurile de deplasare, asigurare și subzistență suportate cu ocazia călătoriei pentru interviul de angajare și din cheltuielile legate de mutare înainte de plata primului salariu. Sprijinul financiar se acordă indiferent de dimensiunea întreprinderii/organizației angajatoare. Tinerii candidați pot solicita, de asemenea, decontarea parțială a costurilor legate de:

➔ cursurile de limbi străine;
➔ recunoașterea calificărilor;
➔ mobilitate, în cazul persoanelor cu nevoi speciale

Untitled

  

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.
Telefonic: sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080 (numai de pe o linie fixă)
Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul
Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Euro Atlantic Diplomacy Society oferă internship-uri tinerilor studenți

Euro Atlatic Diplomacy Society a lansat 8 poziții de interni prin care să ofere tinerilor - cu vârste cuprinse între 18-25 ani - mijloacele şi spaţiul necesar pentru a pune în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul studiilor unviersitare.

Tinerii studenți și/sau absolvenți pot aplica cu CV-ul și formularul de înscriere pe una dintre pozițiile următoare:
- Social Media Officer
- Media & Partnership Officer
- Human Resources & Database Officer
- Secretariat & Liaison Officer
- Graphic Designer
- Research Officer
- Legal Advisor
- Charity Campaigns Officer

Dacă ești pasionat/ă de educație nonformală și domenii precum diplomație, relații internaționale, drept, comunicare, științe economice și sociale, design și arte vizuale, EADS te așteaptă în echipa sa.

Data limită pentru înscrieri este: 30 ianuarie 2016

Sursa http://www.eurodesk.ro/

Mai multe informații:
www.eadsociety.com
Facebook: www.facebook.com/EADSociety 
Youtube: www.youtube.com/c/Eadsociety 
Google+: www.google.com/+EADSociety  

Activitatea Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, continuă și în 2016

 

INFORMAREA CETĂȚENILOR DIN REGIUNEA CENTRU
DESPRE SUSȚINEREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI LEGISLATIVĂ A UE

Ca urmare a primirii acordului de finanțare asupra acțiunilor propuse de către Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru și în anul 2016 vor fi organizate la nivelul Regiunii Centru o serie de activități și evenimente pentru cetățeni, concursuri și ateliere practice de scris proiecte pentru finanțare. Aceste activități sunt realizate din bugetul acordat de către Comisia Europeană prin Reprezentanța Comisiei Europene din România cu contribuția financiară a structurii gazdă a Centrului, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Activitățile propuse pentru anul 2016 sunt destinate tinerilor, mass-media, dar mai ales informării celor peste 2 milioane de cetățeni din cele 6 județe ale regiunii, respectiv din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, despre acțiunile UE.

”Suntem în cel de-al patrulea an de activități de informare a cetățenilor prin Centrul pe care-l coordonăm, Europe Direct Regiunea Centru. Aceste activități completează celelalte activități pe care le desfășurăm prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, respectiv de derulare și monitorizare a proiectelor cu fonduri europene, care se adresează unor categorii specifice de specialiști din cadrul autorităților publice, firmelor, ONG-urilor și unităților de învățământ. Prin acest proiect, avem prilejul să diversificăm celelalte activități și să organizăm activități dedicate în mod special elevilor, tinerilor și cetățenilor activi. În acest an, activitățile Centrului se vor axa în mod special pe promovarea priorităților Comisiei Europene și măsurile întreprinse pentru a face față provocărilor cu care se confruntă UE, cum sunt șomajul, criza refugiaților, dezvoltarea pe termen lung, instabilitatea regiunilor învecinate. De aceea, vom transmite informații mai ales referitoare la investiții și fondurile disponibile pentru realizarea acestora, crearea de locuri de muncă, dar și pe tema educației. Vom încerca să le promovăm într-un limbaj pe înțelesul cetățenilor, prin activități interactive, atractive și utile, în care să-i implicăm pe cei toți interesați”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Dintre activitățile propuse de către Centrul Europe Direct Regiunea Centru pentru acest an se detașează eveni-mentul pentru publicul larg, Crosul Europei, aflat la cea de-a IV-a ediție, activitate desfășurată în parteneriat cu Centrul Europe Direct Alba Iulia, precum și cu alți posibili colaboratori. Vor mai fi organizate ateliere practice de scris proiecte, atât pe programul Europa Creativă, cât și pentru accesarea de fonduri și programe pentru tineri. Toți cetățenii vor avea oportunitatea să se înscrie într-un concurs foto, ce se va desfășura pe parcursul anului și prin care se va putea vedea cum fondurile europene investite până în prezent au îmbunătățit calitatea vieții în locurile în care trăim. Prin intermediul website-ului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cei ce vor să răspundă la un chestionar pe teme europene vor avea la final o surpriză plăcută, primind un set de materiale promoționale. În parteneriat cu unitățile școlare se va elabora și publica o carte de colorat pe tematica reducerii consumului de energie și de protecție a mediului. Și, nu în ultimul rând, mass-media va avea din nou o activitate dedicată lor în urma căreia participanții vor putea fi prezenți la un atelier pe teme europene.

Vă invităm astfel, prin intermediul paginii de internet a Centrului (www.europedirect-adrcentru.ro) și prin inter-mediul rețelei de socializare Facebook, să fiți alături de noi, să ne transmiteți întrebări și să participați și anul acesta la evenimentele Centrului.

Alba Iulia, 11.01.2016

Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, vor fi informaţi și pe parcursul următorilor ani asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activităților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Wroclaw din Polonia și San Sebastian din Spania - capitalele europene ale culturii în 2016

 

Orașele Wroclaw din Polonia și San Sebastian din Spania sunt în acest an Capitale europene ale culturii.

Orașul Wroclaw este cea mai mare localitate din vestul Poloniei şi capitală istorică a provinciei Silezia. Evenimentul major al deschiderii programului de la Wroclaw va avea loc pe data de 17 ianuarie, când mai bine de 2000 de oameni de cultură porniți din patru direcții ale localității se vor întâlni în piața centrală pentru o festivitate grandioasă.

Sub motto-ul „Spații ale frumuseții”, Wroclaw va organiza în acest an peste 100 de evenimente culturale, precum concerte, expoziții și spectacole. Printre acestea se numără manifestările legate de Capitala Literară Mondială UNESCO 2016, Ziua Internațională a Jazz-ului, Festivalul de Cântece Europene și Olimpiada Internațională de Teatru.

San Sebastian, un oraș din Nord-Estul Spaniei, pregătește o uriașă fiesta (tamborrada) ce va dura 5 zile și va primi toate ingredientele culturale europene. Deschiderea oficială din 23 ianuarie va avea loc la teatrul Victoria Eugenia și va fi urmată de un concert. San Sebastian, sub sloganul „Cultură pentru conviețuire”, va promova cele mai bune modalități de a trăi împreună prin artă și cultură. Trei faruri maritime vor reflecta valorile fundamentale ale programului cultural: Farul vieții (reprezentând individul și societatea), Farul păcii (axat pe respect și coexistență) și Farul vocilor (pentru diversitate și înțelegere reciprocă).

Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Statutul de capitală culturală europeană ajută orașele să dezvolte un sentiment de comunitate și aduce beneficii de durată pentru locuitorii și economia lor.”

Inițiat în 1985 de către ministrul grec al Culturii de la acea vreme, Melina Mercouri, programul capitalelor culturale europene este una dintre cele mai populare inițiative culturale din Europa. Orașele sunt selectate în baza unui program cultural cu o dimensiune europeană puternică, ce stimulează participarea și implicarea activă a locuitorilor lor și contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung.

 

 

Influențează politicile UE! Participă la consultările publice!

 

Deciziile politice ne afectează pe toți. Adesea pierdem șansa de a influența aceste decizii deoarece nu știm cum să o facem. Comisia Europeană dorește să schimbe situația și vă încurajează să vă implicați! Aveți astfel șansa de a participa la modelarea unei politici. Aveți șansa de a modela felul în care evoluează profesia sau comunitatea dumneavoastră și societatea în ansamblul ei.

Oricine poate participa la consultările publice on-line pe marginea politicilor. Lansate în faza pregătitoare a unei propuneri, acestea vă permit să indicați opinia dumneavoastră şi să îndrumați experții Comisiei Europene către noi surse de informații.

Informaţiile publicate după încheierea consultării vă ajută să înţelegeţi cum a folosit Comisia Europeană contribuţia dumneavoastră. Pe site-ul Comisiei Europene sunt publicate toate contribuţiile la consultări precum și analize ale contribuţiilor sub forma unui raport.

În luna ianuarie, pe site-ul http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_ro.htm sunt deschise 25 de consultări publice în domenii variate. Dintre subiectele supuse dezbaterii menționăm Carta verde privind serviciile financiare cu amănuntul, proiectul pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană sau noua directivă privind energia regenerabilă pentru perioada ulterioară anului 2020.

 


Lista completă a consultărilor publice – Ianuarie 2016

Combaterea schimbărilor climatice:
Consultare privind funcționarea Regulamentului referitor la licitațiile în conformitate cu sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității.
22.12.2015 – 15.03.2016

Egalitate de şanse:
Consultare publică privind Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020
22.12.2015 – 18.03.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie, Societatea informaţională:
Consultare publică a părților interesate referitoare la următoarea etapă a cooperării UE-SUA privind e-sănătatea/tehnologia IT în domeniul sănătății
22.12.2015 – 15.03.2016

Mediu:
Consultare referitoare la evaluarea Directivei privind zgomotul ambiental
21.12.2015 – 28.03.2016

Afaceri maritime şi pescuit:
Consultare pe tema regulamentului privind controlul pescuitului
18.12.2015 – 13.03.2016

Justiţie şi drepturi fundamentale, Mediu, Combaterea schimbărilor climatice, Bănci și finanțe:
Consultare publică privind investițiile sustenabile și pe termen lung
18.12.2015 – 23.03.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
Consultare publică privind parteneriatul contractual public-privat în materie de securitate cibernetică și posibilele măsuri însoțitoare
18.12.2015 – 11.03.2016

Agricultură şi dezvoltare rurală:
Consultare publică privind experiențele primului an de implementare a obligațiilor de ecologizare în baza sistemului de plăți directe (PAC)
15.12.2015 – 08.03.2016

Bănci și finanțe:
Carte verde referitoare la serviciile financiare cu amănuntul: produse mai bune, o ofertă mai largă și mai multe oportunități pentru consumatori și întreprinderi
10.12.2015 – 18.03.2016

Piaţa internă:
Evaluarea și modernizarea cadrului juridic pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
09.12.2015 – 01.04.2016

Transport, Justiţie şi drepturi fundamentale, Afaceri interne:
Evaluarea Directivei 2015/413/UE de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră
27.11.2015 – 19.01.2016

Transport:
Evaluare ex-post a sprijinului financiar al UE în favoarea mobilității urbane durabile și a utilizării combustibililor alternativi în zonele urbane din UE
27.11.2015 – 19.02.2016

Educaţie:
Consultare publică privind Un proiect reînnoit pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană
27.11.2015 – 29.02.2016

Energie:
Pregătirea unei noi directive privind energia regenerabilă pentru perioada ulterioară anului 2020
18.11.2015 – 10.02.2016

Mediu:
Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu
18.11.2015 – 10.02.2016

Egalitate de şanse:
Consultare publică privind posibile măsuri de abordare a provocărilor cu care se confruntă părinții și îngrijitorii în menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată
18.11.2015 – 17.02.2016

Sănătate publică:
Comunicarea Comisiei referitoare la unele aspecte ale aplicării articolelor 3, 5 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind produsele medicamentoase orfane
17.11.2015 – 16.02.2016

Concurenţă:
Sporirea capacității autorităților naționale de concurență de a asigura respectarea normelor europene în domeniu
04.11.2015 – 12.02.2016

Energie:
Revizuirea informațiilor și a cerințelor procedurale în temeiul articolelor 41 - 44 din Tratatul Euratom
03.11.2015 – 27.10.2016

Cercetare şi tehnologie, Sănătate publică, Agricultură şi dezvoltare rurală, Siguranţă alimentară:
Consultare publică pentru evaluarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la un plan de acțiune împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (RAM) (COM (2011) 748)
30.10.2015 – 22.01.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
Consultare publică: Plan de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020
30.10.2015 – 22.01.2016

Sănătate publică, Mediu, Întreprinderi, Piaţa internă:
Consultare privind posibila introducere a unor noi restricții privind folosirea unor substanțe chimice periculoase (CMR 1A și 1B) în articolele textile și de îmbrăcăminte destinate utilizării de către consumatori, în temeiul articolului 68 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH)
22.10.2015 – 22.03.2017

Justiţie şi drepturi fundamentale, Bănci și finanțe:
Consultare publică privind efectele raportului maxim de remunerare în baza Directivei privind cerințele de capital 2013/36/UE (CRD IV) și eficiența generală a normelor în materie de remunerare prevăzute de CRD IV
22.10.2015 – 14.01.2016

Combaterea schimbărilor climatice:
Consultare publică pentru a sprijini evaluarea Directivei privind etichetarea autovehiculelor
19.10.2015 – 15.01.2016

Bănci și finanțe:
Cerere de contribuții: cadrul UE de reglementare pentru servicii financiare
30.09.2015 – 31.01.2016

Care sunt prioritățile Comisiei Europene pentru 2016?

 

 

În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu o mulțime de provocări: criza refugiaților, terorismul, instabilitatea din regiunile învecinate, necesitatea de a stimula creșterea și stabilitatea în Uniunea Europeană, mai ales în Grecia, nivelul în continuare ridicat al șomajului, mai ales al șomajului din rândul tinerilor din multe state membre.

În acest context, Comisia Europeană, condusă de către președintele Jean-Claude Juncker, a luat decizia de a se concentra pe zece priorități menite să concentreze toate eforturile către provocările menționate. Acestea au fost precizate încă de la începutul mandatului, în 15 iulie 2014, în documentul „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice”. Aceste Orientări politice, convenite în urma unor discuții intense cu grupurile politice din Parlamentul European, alcătuiesc un fel de contract între Comisie și Parlamentul European. Acestea sunt:

 1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții
 2. O piață unică digitală conectată
 3. O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor
 4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată
 5. O Uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă
 6. Un acord de liber schimb cu SUA rezonabil și echilibrat
 7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă
 8. Către o nouă politică privind migrația
 9. Un actor mai puternic pe plan mondial
 10. O Uniune a schimbărilor democratice

Conform declarației Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Comisia dorește să coopereze din ce în ce mai strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a obține rezultatele pe care europenii le așteaptă. Măsurile deja întreprinse în domeniile prioritare au fost explicate în documentul „Starea Uniunii 2015: progresele realizate în ceea ce privește îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Europene”, emis în 9 septembrie 2015. Raportul este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_ro.pdf  


În anul 2016, Comisia își va concentra eforturile pe măsuri ferme referitoare la criza refugiaților și migrație, la sprijinul pentru locuri de muncă și creștere economică, în special prin investiții și aprofundarea pieței unice, la consolidarea uniunii economice și monetare și a dimensiunii sociale a acesteia, precum și la lucrările privind un regim fiscal mai echitabil. Planul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016 poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_ro.pdf


De asemenea, în luna octombrie, în cadrul raportului celor cinci președinți intitulat „Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei”, au fost prezentate măsurile ce vor fi întreprinse în continuare în vederea aprofundării uniunii economice și monetare. Puteți consulta măsurile propuse la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_ro.pdf


Având în vedere amploarea provocărilor cu care se confruntă Europa, instituțiile UE își vor concentra eforturile și energia pentru a avansa rapid în cazul dosarelor esențiale care pot produce o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor. Pe parcursul anului 2016, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru vă va ține la curent cu măsurile întreprinse pentru fiecare din cele 10 arii prioritare.

 

Programe guvernamentale pentru antreprenori disponibile în 2016

 

În anul 2016 antreprenorii români vor putea beneficia de fonduri nerambursabilă de la Guvernul României, atât pentru investiții în start-up-uri cât și pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii existente.

Pentru a fi operaționalizate, Guvernul trebuie să aprobe, în 2016, procedurile de derulare a programelor, în care vor fi prevăzute toate detaliile tehnice, condițiile și sumele care vor fi acordate. De asemenea, OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 impune structurii de specialitate pași suplimentari de parcurs în lansarea programelor față de anii precedenți.

Astfel, se estimează că programele menționate vor fi lansate cel mai devreme în luna aprilie 2016.

Proiectele de proceduri pot fi consultate la adresele de internet:

1. Programul național multianual de microindustrializare
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare-2016  

2. Programul START
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016  

3. Programul Comerț
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016  

4. Programul SRL-D
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-stimularea-nfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan-355-i-n-afaceri 

5. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în mediul rural
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-national-multianual-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural 

6. Programul pentru organizarea Târgului IMM-urilor

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-de-implementare-a-programului-pentru-organizarea-targului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii---timm-2016 

 

S-a publicat procedura aferentă Programului național multianual de microindustrializare 2016

 

În data de 7 ianuarie 2016 s-a lansat spre dezbatere publică proiectul de procedură pentru Programul național multianual de microindustrializare 2016. Pentru observații, propuneri si sugestii aveți la dispoziție adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul național multianual de microindustrializare este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înființării şi dezvoltării IMM. Obiectivul Programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 60.890.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.

Prin Program se acordă o finanţare de maxim 250.000 lei/beneficiar, contribuţia proprie a solicitantului fiind de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului, codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului, care reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile și care angajează până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Procedura pentru acest program poate fi consultată la adresa de internet:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/ 

De asemenea, în anul 2016 antreprenorii români vor putea beneficia de fonduri nerambursabilă de la Guvernul României atât pentru investiții în start-up-uri cât și pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii existente. Pentru a fi operaționalizate, Guvernul trebuie să aprobe, în 2016, procedurile de derulare a programelor, în care vor fi prevăzute toate detaliile tehnice, condițiile și sumele care vor fi acordate. 

De asemenea, OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 impune structurii de specialitate pași suplimentari de parcurs în lansarea programelor față de anii precedenți.

Astfel, se estimează că programele menționate vor fi lansate cel mai devreme în luna aprilie 2016.

Proiectele de proceduri pot fi consultate la adresele de internet:

1. Programul START
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016  

2. Programul Comerț
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016

3. Programul SRL-D
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-stimularea-nfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan-355-i-n-afaceri 

4. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în mediul rural
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-national-multianual-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural 

5. Programul pentru organizarea Târgului IMM-urilor

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-de-implementare-a-programului-pentru-organizarea-targului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii---timm-2016 

Finanțare europeană pentru afacerile mici în 2016

În 2016 micii antreprenori beneficiază de mai multe oportunități de finanțare prin intermediul fondurilor europene.

Programul Operațional Regional acordă finanțări de până la 200.000 de euro, fără cofinanțare proprie.

Programul Operațional Competitivitate acordă aceeași sumă celor care dețin un brevet sau dreptul de utilizare a rezultatelor cercetării și înființează start-up-uri și spin-off-uri inovative.

Prin Programul Operațional Capital Uman puteți accesa până la 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri în domeniile creative, iar pentru înființarea unor activități neagricole în mediul rural Programul Național de Dezvoltare Rurală acordă finanțări de 50.000 de euro sau 200.000 de euro.

Catalogul Surselor de Finanțare

Echipa Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru vine în sprijinul dumneavoastră publicând la începutul fiecărei luni o sinteză a programelor de finanțare active disponibile prin intermediul fondurilor europene și guvernamentale - Catalogul Surselor de Finanțare.

Acesta poate fi consultat la adresa de internet: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog

Pentru a primi prin e-mail o notificare privind publicarea Catalogului vă invităm să vă înregistrați la următoarea adresă de internet: http://www.adrcentru.ro/solicitareInformatii.aspx

Finanțări de până la 200.000 de euro pentru microîntreprinderi

În anul 2016 urmează să se lanseze prioritatea de investiții 2.1 din Programul Operațional Regional (POR) care oferă microîntreprinderilor sume cuprinse între 25.000 si 200.000 de euro, fără ca acestea să aibă nevoie de cofinanțare proprie.

Finanțările se adresează firmelor cu maximum 9 angajați care au un istoric de funcționare de minimum 1 an. Firmele pot fi localizate fie în mediul rural, fie în mediu urban, dar investiția pentru care se solicită finanțare va fi localizată în mediul urban. Nu sunt acceptate în această schemă persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale.

Prin intermediul acestei priorități de investiție se finanțează construcția / modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii al microîntreprinderilor și dotare cu active corporale si necorporale.

Proiectul de ghid publicat spre consultare, ce include în anexă lista codurilor CAEN finanțate, este disponibil la adresa de internet:http://regio-adrcentru.ro/2-1-2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management ce funcționează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională în calitate de Organisme Intermediare, iar la nivelul județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, aceste proiecte se derulează prin ADR Centru, structura gazdă a Centrului Europe Direct Regiunea Centru (http://www.adrcentru.ro/contact.aspx).

 

Finanțările de până la 200.000 de euro pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 finanțează prin Acțiunea 1.2.1 realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite de către start-up-urile si spin-off-urile inovative. Solicitantul trebuie să dețină brevet, cerere de brevet, teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-ului/ Spin-off-ului, drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării in proiect.

Încă din 2015 a fost deschis acest apel de proiecte care acordă finanțări de maxim 200.000 de euro pentru introducerea în producție și realizare de produs/ proces/ tehnologie/ serviciu nou sau îmbunătățit. Solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10%. Programul este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/) și de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (http://www.research.ro/).

Ghidul solicitantului poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf 

25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri în domenii creative

Șomerii, persoanele inactive și salariații din România vor putea primi fonduri europene de până la 25.000 de euro pentru a-si deschide firme în industriile creative. Banii vor fi disponibili prin programul "Romania Creativă", prioritatea de investiții 8.iii, obiectivul specific 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ajutorul se adresează celor care vor sa-si deschidă firme în industriile creative, respectiv în publicitate, arhitectură, arte, meșteșuguri, design, modă, editare (publishing), cercetare și dezvoltare, software, jocuri și jucării.

Conform proiectului de Ghid al solicitantului publicat de Ministerul Fondurilor Europene, ce gestionează acest program, banii se acordă în 3 etape:

 • Etapa I: Educație antreprenorială și program de mentorat
 • Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri
 • Etapa III: Înființare firmă/ afacere/ exploatarea ideii de business.

Acest ghid poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf 

Fonduri europene pentru afaceri non-agricole în mediul rural, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (http://portal.afir.info/content.aspx)

Prin Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" sprijinul financiar se acordă sub forma de sume forfetare pe baza unui plan de afaceri. Valoarea finanțării individuale este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism (agropensiuni).

De asemenea, prin submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" se acordă granturi de maximum 200.000 de euro, prin rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv. Intensitatea finanțării este de 70% cu posibilitatea de a majora acest procent la 90%. Cu acești bani se pot deschide si dezvolta, de exemplu, mici unități de producție de textile sau afaceri in activități meșteșugărești non-agricole sau cabinete de servicii medicale sau de servicii veterinare.

Aceste linii de finanțare au fost disponibile și în 2015 și vor fi redeschise cel târziu în luna martie 2016. Liniile de finanțare vor fi disponibile și în anii următori.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe internet la adresele:
Submăsura 6.2
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole 

Submăsura 6.4
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole 

Regiunea Centru, reprezentată de 5 aleși locali în Comitetul European al Regiunilor

 

Reprezentanți politici din județele Harghita (CJ Harghita), Brașov (Codlea), Mureș (CJ Mureș) și Alba (Zlatna, Cugir) au fost nominalizați și vor participa în următorii cinci ani la Bruxelles pentru a face cunoscute punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaţia UE. Ei fac parte din grupul de 30 de politicieni de nivel local din România care au fost numiți în mod oficial membri ai Comitetului European al Regiunilor (CoR) – adunarea politică a autorităţilor locale şi regionale din UE. Delegația - propusă de guvernul român și aprobată în 26 ianuarie 2015 de către Consiliul European - va reprezenta, la nivelul Comitetului, interesele judeţelor, municipiilor, orașelor și comunelor din România în UE în următorii cinci ani.

CoR există din 1994, ca urmare a semnării Tratatului de la Maastricht, și a fost înființat pentru ca administrațiile locale și regionale să poată fi reprezentate la nivelul Uniunii Europene. Politicienii de la nivel local și regional se reunesc la Bruxelles de până la șase ori pe an, în sesiune plenară, pentru a dezbate prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE. În baza Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană are obligaţia de a se consulta cu autorităţile locale şi regionale şi cu asociaţiile acestora cât mai devreme posibil în etapele prelegislative. Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de portavoce a autorităţilor locale şi regionale, este profund implicat în această procedură și adoptă rezoluţii cu privire la diverse aspecte politice. După ce înaintează o propunere legislativă, Comisia trebuie să se consulte din nou cu Comitetul Regiunilor, dacă propunerea respectivă vizează unul dintre domeniile politice cu impact direct asupra autorităţilor locale şi regionale.

Delegația română - formată din 15 membri titulari și 15 supleanți propuşi de către structurile asociative şi numiți de către guvern - va face parte din noua adunare a CoR, formată din 350 de politicieni de la nivel local și regional, care își vor începe de luna viitoare mandatul de cinci ani. Structura delegaţiei reflectă un anumit echilibru politic, geografic si administrativ teritorial al României. Totuși, proportional cu populația, dar și cu interesul arătat față de problematica europeană, Regiunea Centru este mai bine reprezentată în fața CoR decât alte regiuni din România. Decizia (UE) 2015/116 A Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 poate fi consultată aici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:020:FULL&from=RO 

Delegația română se va reuni prima dată la 11 februarie la Bruxelles, în cadrul primei sesiuni plenare din noul mandat al CoR. Pentru a consulta agenda sesiunii plenare și documentele aflate în dezbatere vă invităm să accesați site-ul Comitetului Regiunilor:
https://toad.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=PLEN 


Membrii nominalizați din România

MEMBRI TITULARI

 

NUMELE

AUTORITATEA LOCALĂ/REGIONALĂ

POZIȚIA

 

Cristian ADOMNIŢEI

Consiliul Judeţean Iaşi

Preşedinte

EPP

Csaba BORBOLY

Consiliul Judeţean Harghita

Preşedinte

EPP

Ovidiu Ion BRĂILOIU

Primăria oraşului Eforie, Judeţul Constanţa

Primar

PES

VasileSilvian CIUPERCĂ

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Preşedinte

PES

Emil DRĂGHICI

Primăria comunei Vulcana-Băi, Judeţul Dâmbovița

Primar

EA

Gheorghe FALCĂ

Primăria Municipiului Arad

Primar

EPP

Răducu George FILIPESCU

Consiliul Judeţean Călăraşi

Preşedinte

EPP

Mariana GÂJU

Primăria comunei Cumpăna, Judeţul Constanţa

Primar

PES

Victor MORARU

Primăria oraşului Amara, Judeţul Ialomiţa

Primar

PES

Cătălin George MUNTEANU

Primăria Municipiului Codlea, Judeţul Braşov

Primar

EPP

Alin-Adrian NICA

Primăria comunei Dudeştii Noi, Judeţul Timiş

Primar

EPP

Emilian OPREA

Primăria oraşului Chitila, Judeţul Ilfov

Primar

EPP

Ion PRIOTEASA

Consiliul Judeţean Dolj

Preşedinte

PES

Mihai STEPANESCU

Primăria oraşului Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

Primar

PES

Adrian ŢUŢUIANU

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Preşedinte

PES

       

MEMBRI Supleanţi

NUMELE

AUTORITATEA LOCALĂ/REGIONALĂ

POZIȚIA

 

Gheorghe CATRINOIU

Primăria Municipiului Feteşti, Judeţul Ialomiţa

Primar

EPP

Ciprian DOBRE

Consiliul Judeţean Mureş

Preşedinte

EPP

Alexandru DRĂGAN

Primăria comunei Taşca, Judeţul Neamţ

Primar

EPP

Ștefan ILIE

Primăria comunei Luncavița, Judeţul Tulcea

Primar

 

Cornel NANU

Primăria comunei Cornu, Judeţul Prahova

Primar

PES

Robert Sorin NEGOIŢĂ

Primăria sectorului 3, Bucureşti

Primar

PES

Marian PETRACHE

Consiliul Judeţean Ilfov

Preşedinte

EPP

Silviu PONORAN

Primăria oraşului Zlatna, Judeţul Alba

Primar

EPP

Emil PROŞCAN

Primăria oraşului Mizil, Judeţul Prahova

Primar

PES

Mihai Adrian ŞTEF

Consiliul Judeţean Satu Mare

Preşedinte

 

Adrian Ovidiu TEBAN

Primăria oraşului Cugir, Judeţul Alba

Primar

EPP

Florin Grigore TECĂU

Consiliul Judeţean Argeş

Preşedinte

PES

Horia TEODORESCU

Consiliul Judeţean Tulcea

Preşedinte

PES

Istvan VAKAR

Consiliul Judeţean Cluj

Vicepreşedinte

EPP

Ion Marcel VELA

Primăria Municipiului Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin

Primar

EPP

Vreți să fiți unul dintre partenerii evenimentului european al anului dedicat dezvoltării regionale OPEN DAYS 2015?

 
OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual de patru zile, în care orașele și regiunile își prezintă capacitatea de a crea creștere economică și locuri de muncă, de punere în aplicare a politicii de coeziune a Uniunii Europene, dar și de a-și dovedi relevanța la nivel local și regional ca exemple de bună guvernare. De-a lungul anilor, OPEN DAYS a devenit evenimentul cheie privind politica regională a UE. Acesta reunește aproximativ 6.000 de participanți în luna octombrie în fiecare an (factori de decizie locali, regionale, naționale și europene și experți) pentru mai mult de 100 de ateliere de lucru și dezbateri, expoziții și oportunități de networking. În plus față de atelierele de la Bruxelles, aproximativ 250 de evenimente locale sunt conduse în perioada  septembrie-noiembrie peste tot în Europa.
 
Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Comisia Europeană au lansat procedura de depunere a candidaturilor pentru a deveni partener la manifestarea OPEN DAYS 2015. Părțile interesate de la nivel local și regional din întreaga Europă trebuie să-și depună candidatura on-line până la data de 27 martie pentru a deveni parteneri oficiali ai acestui eveniment anual în domeniul politicii regionale a UE, care, în acest an, va avea loc în perioada 12-15 octombrie. 
 
OPEN DAYS 2015 va constitui, și anul acesta, pentru autoritățile de gestionare de la nivel național și regional, beneficiarii finali și instituțiile UE, un forum ideal pentru schimbul de informații și pentru facilitarea creării de contacte privind noile abordări în domeniul punerii în aplicare a fondurilor. Dezvoltat de la conceptul inițial, evenimentul este o platformă europeană de rețea pentru experți în dezvoltarea regională și locală. Schimbul de bune practici în dezvoltarea economică și incluziunea socială, cooperarea transfrontalieră, parteneriate public - privat, inovare regională și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității au devenit unele dintre subiectele prezentate.
 
 
 
Teme abordate în 2015
 
Intitulată „Regiunile și orașele Europei: parteneri pentru investiții și creștere”, OPEN DAYS 2015 va fi structurată în jurul a trei teme principale:
 
„Modernizarea Europei”: regiunile în uniunea energetică și piață unică digitală. Pe baza experienței dobândite, această subtemă oferă ocazia de a discuta modul în care noile programe și proiecte pot ajuta UE să devină numărul unu mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice și pot crea o societate dinamică bazată pe cunoaștere.
 
„Regiuni deschise pentru întreprinderi”: dezvoltarea IMM-urilor, inovarea și crearea de locuri de muncă. Aproximativ 99% din întreprinderile din Europa sunt IMM-uri. Acestea asigură două din trei locuri de muncă în sectorul privat și contribuie la peste jumătate din valoarea adăugată totală generată de întreprinderile din UE. Noile programe ale UE (2014‒2020) se pot baza pe o experiență vastă în ceea ce privește promovarea IMM-urilor în regiuni, inclusiv legăturile cu strategiile de specializare inteligentă și capacitatea regiunilor de a crea mai multe microîntreprinderi.
 
„Locuri și spaţii”: dezvoltarea urbană și rurală; integrarea urbană și rurală. Această subtemă se va concentra pe modul în care programele regionale și urbane ale UE pot promova o dezvoltare teritorială mai echilibrată, pe modul de a promova competitivitatea zonelor rurale și pe reducerea exodului de populație din zonele rurale către cele urbane. Pe ordinea de zi figurează și provocările speciale întâmpinate de orașele și zonele rurale de frontieră.
 
În cadrul acestor trei subteme, partenerii sunt invitați să abordeze provocările și să găsească soluții referitoare la gestionare și aspectele legate de punerea în aplicare, precum și la dimensiunea transfrontalieră, inter-regională sau transnațională.
 
Informațiile cu privire la procedura de depunere a candidaturii, calendarul și condițiile de participare sunt prezentate în detaliu în Ghidul pentru partenerii manifestării, disponibil pe site-ul internet al OPEN DAYS 2015: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/doc/OD2015_Guide_for_event_partners.pdf 
 
Rezultatele procedurii de selecție vor fi făcute publice la 24 aprilie.
 
 
Context
 
Politica de coeziune este principalul instrument de investiții al UE pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020: creștere și locuri de muncă, combaterea schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Prin intermediul Acordului de Parteneriat adoptat de Comisia Europeană în data de 6 august 2014, au fost alocate României peste 30 de miliarde de euro din fondurile europene structurale și de investiții. Din această sumă, Programului Operațional Regional i-a fost alocată suma de 6,7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.  Varianta Programului Operațional Regional 2014 – 2020 transmisă spre aprobare Comisiei Europene în august 2014 este disponibilă la adresa de internet: 

Cluj Napoca, Mons şi Pilsen - trei noi capitale europene

 

Veniți la Cluj Napoca, Capitala Europeană a tineretului în anul 2015!
 
Cluj Napoca a devenit, începând cu data de 1 ianuarie, Capitala Europeană a Tineretului. Pentru mulți dintre experții în dezvoltare comunitară, acesta este evenimentul deceniului în România, pentru că niciun alt oraș din țară nu va avea un titlu european în deceniul 2010 – 2020. Doar în anul 2021, România va avea o nouă Capitală Europeană a Culturii. 
 
Oraşul reprezintă cel mai mare centru universitar din România, cu excepția capitalei, având 100.000 de studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și 12 universități. Clujul este, de asemenea, polul industriei IT din România. Potrivit unei analize publicate de ediția americană a revistei Forbes, aici s-ar putea muta de la Londra polul industriei IT din Europa. Revista Paris Match a comparat Clujul, cu cei 20.000 de specialiști ai săi în IT, cu Silicon Valley. Principala resursă a acestei industrii este reprezentată de tineri. 
 
Titlul de Capitală Europeană a Tineretului oferă Clujului ocazia de a promova proiectele sale, cum ar fi și conceptul Cluj Innovation City. Este vorba de un orășel al științei, inovării și tehnologiei, care va fi dezvoltat pe un teren de 200 de hectare. Cluj Innovation City va avea 100.000 de locuitori și ar urma să genereze 20.000 de locuri de muncă.
 
De asemenea, Capitala Europeană a Tineretului va promova și multilingvismul. Clujul are cinci limbi ”oficiale”: româna, maghiara, germana, franceză și engleza. Este vorba de limbile în care universitățile clujene oferă studii până la nivel postdoctoral. Iar această capacitate a atras și un mare număr de studenți străini. Clujul este principala comunitate academică francofonă din Europa Centrală și de Est. Un studiu al Comisiei Europene a declarat Clujul drept cel mai prietenos oraș european față de străini, iar o cercetare franceză a arătat că Clujul este orașul european cu cel mai curat aer. 
 
În același timp, Cluj Napoca a fost inclus de Huffington Post în clasamentul orașelor care dau tonul în arta mondială. Orașul găzduiește unele dintre cele mai importante festivaluri de film și de muzică din această regiune europeană, fapt care îi dă curajul să candideze pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021.
 
Titlul de Capitală Europeană a Tineretului este acordat pe o perioadă de un an. Programul pregătit de către autorități pentru Capitala Europeană a Tineretului nu va fi doar unul cultural și economic, ci va lansa și noi idei în politică. La Cluj, autoritățile europene vor dezbate și unele politici publice dedicate tinerilor, cum ar fi ideea scăderii la 16 ani a vârstei de la care cetățenii europeni pot vota, potrivit comisarului european Tibor Navracsics. 
 
Statutul de Capitală Europeană a Tineretului a fost introdus în anul 2009, cu oraşul Rotterdam (din Olanda), iar înainte de Cluj-Napoca, acest titlu a fost purtat de orașul grecesc Salonic. În competiţia pentru câştigarea statutului în 2015 au intrat în finală, alături de Cluj-Napoca, Vilnius din Lituania, Varna din Bulgaria și, Ivanovo din Rusia. 
 
Mai multe informații privind Capitala Europeană a Tineretului 2015 se găsesc accesând linkul: http://www.cluj2015.eu/ .
 
 
Pentru anul 2015, oraşele Mons din Belgia și Pilsen din Republica Cehă au fost desemnate Capitale Culturale Europene
 
Orașul Mons este capitala provinciei belgiene Hainaut. A fost fondată în jurul unei mănăstiri din secolul al VII-lea. Oraşul s-a extins de-a lungul secolelor, dezvoltându-se în afara zidurilor sale, fortificate de mai multe ori, și cuprinde comunitățile din jur, măsurând în prezent aproximativ 146,56 de kilometri pătrați, unde trăiesc aproape 93.000 de locuitori.
 
Ceremonia de deschidere a anului Capitalei Europene a Culturii a avut loc pe 24 ianuarie, cu evenimente organizate peste tot în oraș pe tema "iluminare". Restul anului este va ilustra alte patru teme: ”orbirea”, ”marea dezvăluire”, ”vara aprinsă” și ”renașterea„. Aceste patru teme vor fi reprezentate prin 300 de evenimente, 1000 de activități culturale și artistice, în 5 noi muzee și 2 săli  noi de concerte. Cei mai buni artiști vor participa și vor oferi spectacole în instituții culturale, pe străzi, în piețe, parcuri, pe apă, în clădiri publice, case, cafenele în aer liber și alte localuri la modă.
 
Orașul Pilsen, de unde vine și denumirea berii, este al patrulea oraş ca mărime din Republica Cehă, situat în vestul Boemiei. Orașul a fost fondat la confluența a patru râuri - Uhlava, Uslava, Radbuza și Mze - de către regele ceh Wenceslas al II-lea, în anul 1295. În prezent, zona metropolitană Pilsen cuprinde 125 de kilometri pătrați și are o populație de 165.000 de locuitori.
 
Orașul a lansat ceremonia de deschidere a anului Capitalei Europene a Culturii pe 17 ianuarie. Programul dedicat acestei celebrări propune turiștilor în luna martie ca două fabrici de bere, concurente în trecut, să se reunească în cadrul deschiderii festive de la Světovar. În luna aprilie, în timpul evenimentului ”Fabricile imaginaţiei”, cele două fabrici Pilsner își deschid porțile, putând fi astfel vizitate de turiști. În luna mai Pilsen va deveni locul celebrării a 70 de ani de la încheierea războiului, când amintirea evenimentelor militare se va interconecta cu perspectiva artiştilor. 
 
În timpul verii, te poți aștepta la un festival stradal plin de viață și un program baroc de nouă săptămâni în regiunea Pilsen, care prezintă evenimente de artă vie în ambianța unică a monumentelor baroce. De asemenea, autoritățile locale mai propun o serie de festivaluri de teatru.
 
Mai multe informații privind cele două Capitale Europene ale Culturii se găsesc accesând linkurile: http://www.mons2015.eu/en , http://plzen2015.cz/en/ .
 
mons pilsen
 

Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind Fondul european pentru investiții strategice

 
 
Ca o consecință a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor din UE a scăzut cu aproximativ 15 % față de perioada sa de vârf din 2007. Există lichiditate financiară. Cu toate acestea, nivelul de incertitudine în ceea ce privește perspectivele economice și nivelul ridicat al datoriei publice și private în unele părți ale UE frânează investițiile. Din acest motiv, Planul de investiții pentru Europa poate să contribuie la remedierea situației, prin corelarea proiectelor cu lichiditățile existente și prin direcționarea fondurilor acolo unde este necesar.
 
Planul de investiţii pentru Europa, anunţat de Comisia Europeană în data de 26 noiembrie 2014, are rolul de a relansa creșterea economică în Europa și de a readuce mai mulți oameni în câmpul muncii. Potrivit estimărilor, măsurile propuse ar putea adăuga 330-410 miliarde EUR la PIB-ul Uniunii Europene în cursul următorilor trei ani și ar putea crea până la 1,3 milioane de noi locuri de muncă.
 
La 50 de zile după anunţarea “Planului de investiţii pentru Europa”, Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind Fondul european pentru investiții strategice, care va fi instituit în parteneriat strâns cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Fondul va susține în special investițiile strategice, cum ar fi cele în banda largă și în rețelele de energie, precum și întreprinderile de dimensiuni mai mici, cu mai puțin de 3 000 de angajați. Propunerea instituie, de asemenea, o “Platformă europeană de consiliere în materie de investiții”, care este menită să contribuie la identificarea, elaborarea și dezvoltarea proiectelor în întreaga Uniune. În fine, un portofoliu de proiecte europene de investiții va îmbunătăți informațiile aflate la dispoziția investitorilor cu privire la proiectele existente și cele viitoare.
 
Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a declarat: „Actuala Comisie este hotărâtă să obțină rezultate. Prin prezentarea propunerii de astăzi privind Fondul european pentru investiții strategice, ne îndeplinim, împreună cu partenerul nostru, BEI, angajamentul asumat în luna noiembrie în plenul Parlamentului European. Facem un pas important către reîncadrarea în muncă a europenilor și revitalizarea economiei Uniunii. Contez acum pe asumarea conducerii politice de către colegiuitori, Parlamentul European și Consiliu, pentru adoptarea rapidă a propunerii, astfel încât fondul să fie operațional până în luna iunie și să înceapă generarea de noi fluxuri de investiții. Cetățenii Europei așteaptă obținerea acestor rezultate și nu avem timp de pierdut.”
 
Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, domnul Jyrki Katainen, a declarat: „Astăzi instituim elementul central al Planului de investiții pentru Europa: Fondul european pentru investiții strategice va sprijini proiectele cu un profil de risc mai ridicat, astfel încât investițiile să înceapă să înregistreze progrese în țările și în sectoarele în care crearea de locuri de muncă și creșterea economică sunt cele mai necesare. În etapa următoare va trebui să multiplicăm impactul Planului de investiții pentru Europa și să creăm un cerc virtuos: mai multe investiții care să conducă la creșterea numărului și a calității locurilor de muncă, precum și la o creștere stabilă. În prezent fac un turneu în întreaga Uniune Europeană pentru a realiza acest lucru și sunt încurajat de reacțiile pozitive pe care le-am primit până acum.”
 
Propunerea Comisiei conține mai multe elemente: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, Un portofoliu transparent de proiecte europene, Un Fond de garantare al UE și efectele asupra bugetului UE.
 
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este principalul canal de mobilizare a cel puțin 315 miliarde EUR în investiții suplimentare în economia reală în următorii trei ani. Acesta va finanța proiecte cu un profil de risc mai ridicat, maximizând astfel impactul cheltuielilor publice și deblocând investițiile private. Fondul va fi instituit în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), cu care Comisia va lucra în calitate de partener strategic.
 
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va fi ghișeul unic la nivelul UE care va contribui la identificarea, elaborarea, dezvoltarea și finanțarea proiectelor. De asemenea, va furniza servicii de consiliere privind modul de utilizare a instrumentelor financiare inovatoare și a parteneriatelor public-privat.
 
Un portofoliu transparent de proiecte europene va informa investitorii cu privire la proiectele existente disponibile și la potențialele proiecte viitoare. În prezent, lipsa de informații reprezintă un obstacol major în calea investițiilor. Portofoliul va fi actualizat periodic, astfel încât investitorii să aibă la dispoziție informații fiabile și actuale pentru a lua decizii privind investițiile. Un grup operativ comun al Comisiei și al BEI a identificat deja aproximativ 2 000 de proiecte potențiale, în valoare de 1,3 mii de miliarde EUR.
 
Propunerea instituie un Fond de garantare al UE care va furniza o rezervă de lichidități pentru bugetul Uniunii în cazul unor eventuale pierderi suportate de FEIS în cadrul activității de acordare de sprijin pentru proiecte. Până în 2020, acest fond va ajunge treptat la 8 miliarde EUR, prin plăți de la bugetul UE. În acest scop, este necesar să se aducă o modificare bugetului UE pentru 2015 pentru a crea noile linii bugetare necesare și a transfera către acestea credite de angajament în valoare de 1,36 miliarde EUR și credite de plată în valoare de 10 milioane EUR. Impactul global asupra bugetului UE pentru 2015 este neutru. Suma de 10 milioane EUR în credite de plată va contribui la acoperirea costurilor administrative ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții.
 
 
Următorii paşi
 
Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată în cadrul „procedurii legislative ordinare” (codecizie) de către legiuitorii Uniunii, și anume Parlamentul European și Consiliul. Cu ocazia Consiliului European din decembrie, șefii de stat sau de guvern au îndemnat „legiuitorii Uniunii […] să aprobe [propunerea] până în luna iunie, astfel încât noile investiții să poată fi activate încă de la jumătatea anului 2015.” Ca un element suplimentar al Planului de investiții, Comisia Europeană depune eforturi pentru eliminarea în continuare a obstacolelor în materie de reglementare din calea investițiilor și pentru consolidarea pieței unice. Un prim set de acțiuni este prevăzut în cadrul Programului de lucru al Comisiei pentru 2015.
 
Mai multe informații privind Fondul european pentru investiții strategice se găsesc la pagina de internet  : http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_en.pdf .

Protecție pentru victimele violenței în orice stat membru al UE

 

Începând cu 11 ianuarie 2015, victimele violenței - în special cele care au fost afectate de violența domestică sau de hărțuire - își vor putea asigura o protecție mai bună în orice stat membru al UE. Datorită noilor norme, ordinele de restricție, de protecție și de interdicție emise într-un stat membru pot fi de acum recunoscute rapid și ușor în UE, prin simpla certificare.

Se estimează că, în UE, o femeie din trei se confruntă cu violența într-un anumit moment al vieții sale și cel mai adesea această violență fizică provine de la o persoană apropiată, cum ar fi partenerul acesteia. Un cetățean care a suferit de pe urma violenței în familie va putea de acum să se simtă în siguranță atunci când călătorește în afara țării sale de origine, prin simpla transferare a ordinului care îl protejează împotriva autorului infracțiunii. Anterior, pentru a obține recunoașterea în alte state membre ale UE protecției, victimele erau nevoite să treacă prin proceduri complexe și să inițieze o procedură de certificare separată în fiecare țară. În prezent, aceste ordine de protecție vor fi recunoscute cu ușurință în orice stat membru al UE, ceea ce înseamnă că un cetățean care a fost victima violenței poate călători fără a fi nevoit să parcurgă proceduri împovărătoare.

„Datorită noii proceduri, femeile sau bărbații care sunt victime ale violenței vor putea beneficia de protecția pe care o merită și își vor putea continua viața. Aceștia vor putea alege să trăiască într-un alt stat membru sau să călătorească în vacanță fără a se teme pentru siguranța lor”, a declarat Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Noul mecanism este alcătuit din două instrumente distincte: Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și Directiva privind ordinul european de protecție. Ambele instrumente intră în vigoare la 11 ianuarie 2015. Împreună, cele două instrumente vor garanta că toate victimele violenței au posibilitatea de obține recunoașterea în orice stat membru al UE a ordinelor de protecție de care beneficiază. Normele vor asigura, împreună, libera circulație a celor mai comune tipuri de măsuri de protecție din UE.

Comisia Europeană se angajează să îmbunătățească drepturile celor 75 de milioane de persoane care cad victimă infracțiunilor în fiecare an. În 2012 a fost adoptată o directivă a UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității în întreaga UE (IP/12/1066) care va deveni obligatorie pentru statele membre până la 16 noiembrie 2015. Prin măsuri precum ordinele de protecție la nivelul întregii UE, care se aplică începând de duminică, precum și prin drepturile minime pentru victime, Comisia Europeană acționează în vederea consolidării drepturilor persoanelor care cad victimă infracțiunilor, indiferent de unde ar proveni acestea și de locul din UE în care ar fi săvârșită infracțiunea.

Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă este disponibil la adresa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:ro:PDF 

Directiva privind ordinul european de protecție este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/directive_2011_99_on_epo_en.pdf

Informare privind actul legislativ european care consolidează drepturile victimelor infracționalității:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_ro.htm

 

 Este nevoie de mai mult sprijin pentru victime

Necesitatea de a sprijini și proteja victimele este argumentată de un raport publicat în 9 ianuarie 2015 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), care concluzionează că în UE sunt necesare servicii de sprijinire a victimelor cu orientare mai precisă. În pofida progreselor înregistrate, în multe state membre serviciile de sprijinire a victimelor continuă să se confrunte cu provocări. Printre propunerile concrete de îmbunătățire se numără asigurarea accesului victimelor la servicii de sprijin precis orientate - inclusiv sprijin și consiliere în cazul traumelor, eliminarea obstacolelor birocratice din calea obținerii de asistență juridică pentru victime și asigurarea faptului că persoanele au informații despre drepturile de care beneficiază și serviciile aflate la dispoziția lor.

 

Mai multe informații:

• Raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE: https://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support

• Europa - drepturile victimelor:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm 

• Fișă informativă - „Măsuri întreprinse de Comisia Europeană în vederea combaterii violenței împotriva femeilor”: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_vaw_en.pdf

• Fișă informativă - „Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE” realizată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) - martie 2014: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-factsheet

 

  O nouă sesiune de înregistrare în cadrul Schemei de Ajutor de Stat instituită de H.G. nr. 332/2014

   

  Ministerul Finanţelor Publice a anunţat deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Sesiunea de înregistrare se va desfăşura în perioada 2 – 27 februarie 2015, cu posibilitatea prelungirii. Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

  Beneficiarii eligibili sunt întreprinderi din toate sectoarele economice, cu excepția celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, construcții navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.

  Cheltuielile eligibile sunt costurile totale salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, cu locurile de muncă nou create ca urmare a unui proiect de investiții.

  Investiția trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie considerată investiție inițială, adică să vizeze înființarea unei unități noi, extinderea capacității unității existente, diversificarea producției unității sau schimbarea fundamentală a procesului de producție;
  • să conducă la crearea a cel puțin 20 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucrătorilor defavorizați.

  Procentul de finanțare acordat este diferențiat în funcție de regiunea de implementare astfel:

  • până la 15% în Regiunea Bucuresti
  • până la 35% în regiunile Vest si Ilfov
  • până la 50% în restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est)

  Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

  Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei menționate se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

  Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014:

  http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii 

  Noi norme pentru soluţionarea mai rapidă a litigiilor transfrontaliere

   
   
  Începând cu data de 10 ianuarie a.c. au intrat în aplicare noi norme care dau posibilitatea agenților economici și consumatorilor să își soluționeze mai ușor litigiile transfrontaliere, ceea ce se așteaptă să conducă la economii anuale de 48 de milioane euro la nivelul Uniunii Europene. Normele desființează procedura de recunoaștere în alte state ale Uniunii a hotărârilor în materie civilă și comercială, procedură costisitoare și de lungă durată la care se recurge actualmente de 10.000 de ori pe an.
   
  Începând de data de 10 ianuarie, aceste hotărâri transfrontaliere au devenit automat executorii în întreaga Uniune Europeană. Astfel, consumatorii vor fi mai bine protejați atunci când fac achiziții de la comercianți din afara Uniunii, iar agenții economici vor beneficia de o securitate juridică mai mare atunci când desfășoară activități comerciale în Uniune. 
   
  Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat că “aceste noi norme ar putea genera economii variind între 2.000 și 12.000 euro pentru fiecare caz și reprezintă îndeplinirea cu succes a promisiunii de a reduce procedurile birocratice și de a consolida piața unică a UE. Astfel de măsuri vor avea un impact semnificativ, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și vor crea multe oportunități noi pentru agenții economici din întreaga Europă”.
   
   
  Ameliorări concrete care se vor produce odată cu intrarea în vigoare a noilor norme:
   
  • O hotărâre în materie civilă și comercială care are titlu executoriu într-un stat membru va fi automat executorie în toate statele UE. Normele desființează actuala procedură intermediară greoaie - procedura de exequatur. Costul tipic al acestei proceduri variază între 2.000 și 3.000 euro, în funcție de statul membru, dar se poate ridica până la 12.700 euro dacă se includ onorariile avocaților, costurile cu traducerea și cheltuielile de judecată. În aproape 95 % din cazuri, această procedură era o pură formalitate. Din momentul în care o hotărâre este pronunțată în orice stat membru, creditorul în cauză va putea obține executarea acesteia în orice alt stat membru, ceea ce înseamnă că agenții economici și cetățenii vor putea să își recupereze banii mai repede, mai ușor și fără costuri suplimentare. În cazuri excepționale, va fi totuşi posibil ca instanțele să blocheze executarea hotărârii, de exemplu, dacă instanța din celălalt stat membru a încălcat dreptul la un proces echitabil.
  • Consumatorii și angajații vor fi mai bine protejați în litigiile în instanță care implică state din afara UE. Până în acest moment, consumatorii aflat de multe ori în imposibilitatea de a-și exercita drepturile atunci când achiziționau bunuri de la un comerciant situat într-o țară din afara Uniunii, dar care vindea produse într-un stat membru. În conformitate cu noile norme, în cazul oricărui litigiu de acest gen consumatorul va putea recurge la instanțele din țara unde își are reședința, nemaifiind nevoit să apeleze la instanțele statului din afara UE. Noile norme vor permite, de asemenea, angajaților care lucrează în pe teritoriul Uniunii Europene să inițieze proceduri judiciare împotriva angajatorilor situați într-o țară din afara ei, recurgând la instanțele din statul membru în care își desfășoară în mod curent activitatea.
  • Va crește securitatea juridică în ceea ce privește acordurile de alegere a forului între societăți comerciale. În trecut, acordurile de alegere a forului puteau fi conturbate prin declanșarea litigiului într-o instanță din alt stat membru al UE (și nu în „forul ales”), pentru a întârzia soluționarea litigiului. Noile norme în vigoare vor pune capăt acestor tactici abuzive, garantând că „forul ales” beneficiază de prioritate în cazul unor proceduri paralele.
   
  Istoricul dosarului
   
  Aceste norme reprezintă o reacţie la un studiu efectuat în anul 2010, în urma căruia s-a constatat că aproape 40 % din agenții economici ar fi mai înclinați să desfășoare activități comerciale pe piețe din afara țării lor dacă s-ar simplifica procedurile de soluționare a litigiilor în instanță în străinătate. Înlăturarea obstacolelor birocratice care impun întreprinderilor costuri suplimentare și creează incertitudine juridică pentru acestea constituie o parte esențială a acțiunilor Comisiei menite să facă viața mai ușoară pentru întreprinderi și cetățeni.
   
  Comisia Europeană a propus în 2010 reformarea Regulamentului Bruxelles I. Normele au intrat în vigoare în urma aprobării de către Parlamentul European și de către statele membre, la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial. 
   
  Mai multe informații privind justiția în materie civilă și comercială se găsesc la pagina de internet  : http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/index_en.htm

  Premiile RegioStars - Ediția 2015

   

  În luna decembrie 2014 Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a lansat ediția din 2015 a premiilor RegioStars. Premiile RegioStars pun în lumină cele mai impresionante și mai inovatoare proiecte europene cofinanțate de politica de coeziune a UE.

  Ulterior selectării de către un juriu independent, managerii de proiect și reprezentanții Autorităților de management ai proiectelor finaliste vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor RegioStars, care va avea loc cu ocazia Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor din 13 octombrie 2015. Corina Crețu, comisarul UE pentru politică regională, și președintele juriului premiilor RegioStars vor înmâna proiectelor câștigătoare un trofeu și un „certificat de câștigător RegioStars”.

  Categoriile premiilor pentru 2015 sunt:
  1. CREȘTERE INTELIGENTĂ: Descătușarea potențialului de creștere al IMM-urilor pentru o economie digitală
  2. CREȘTERE DURABILĂ: Mobilizarea investițiilor în eficiența energetică în beneficiul cetățenilor și societății
  3. CREȘTERE FAVORABILĂ INCLUZIUNII: Integrarea în societate a persoanelor expuse riscului de excluziune socială
  4. CITYSTAR: Transformarea orașelor pentru viitoarele provocări

  Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere, inclusiv ghidul pentru candidați, formularul de înscriere, precum și criteriile de eligibilitate și de atribuire a premiilor, pot fi găsite pe site-ul web RegioStars:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm


  Formularele de înscriere pot fi completate în limbile engleză, franceză sau germană. Candidaturile trebuie depuse până la 28 februarie 2015.

  Letonia a preluat președinția semestrială a Uniunii Europene

   

  La 1 ianuarie 2015 Letonia a preluat președinția prin rotație a Uniunii Europene. Țara ce şi-a câştigat independenţa ieşind din fosta URSS în urmă cu 24 de ani, Letonia a devenit membră a Uniunii Europene în 2004 și a adoptat moneda euro acum un an.

  În ziua de 1 ianuarie, premierul leton, doamna Laimdota Straujuma, a avut ocazia specială de a atrage atenţia către ţările baltice, graţie unui alt eveniment important - integrarea Lituaniei vecine în zona euro. "De acum încolo", declara doamna Straujuma, "ţările baltice vor fi unite printr-un nou simbol - moneda unică europeană, ce va contribui la întărirea şi consolidarea ţărilor baltice. Sunt în mod special bucuroasă că acest eveniment marchează începutul preşedinţiei letone a UE".

  Țările baltice şi-au impus o extrem de severă austeritate după criza financiară din 2008 şi sunt la ora actuală campioni ai creşterii economice în Uniune.

  Preşedinţia letonă are complexa misiune de a pune în aplicare planul de investiţii de 315 miliarde de euro, lansat de Jean-Claude Juncker şi aprobat de Consiliul European de la sfârşitul lunii decembrie. Alte două proiecte europene esenţiale care se află pe masa de lucru şi care urmează să devină funcţionale tot sub preşe-dinţia letonă sunt o strategie energe¬tică (în luna martie) şi o strategie în domeniul informatizării (în luna iunie).

  Letonia, care are două milioane de locuitori și o importanta comunitate rusofonă, a dat asigurări că nu va avea o abordare politică "antirusă".

  Pe 21 și 22 mai, în capitala letonă, la Riga este programat summitul Parteneriatului Estic, în contextul în care Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan aspiră să se apropie de Uniunea Europeană.

  Vă invităm să vizitați site-ul președenției letone: https://eu2015.lv/

  letonia

  Anul european pentru dezvoltare (2015): Ce rol joacă Uniunea Europeană în lume?

   

  Uniunea Europeană este prezentă și activă în majoritatea țărilor din lume. Cele 139 de delegații deschise în toată lumea sunt ochii și urechile UE pe teren. Acestea contribuie în fiecare zi la construirea unor parteneriate solide și durabile, uneori în condiții extrem de dificile și periculoase.

  Anul 2015 este desemnat „Anul european pentru dezvoltare”. Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. În 2015, în prim-plan se va afla, pentru prima dată, politica internațională pentru dezvoltare a Uniunii Europene.

   

  Cum apreciază cetățenii europeni rolul jucat de UE în lume?

  Sondajul Eurobarometru din 2013 a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care cetățenii UE văd dezvoltarea:

  • Peste 80 % dintre aceștia sunt de părere că ajutorul pentru dezvoltare este important, iar 60 % cred că ar trebui să suplimentăm sprijinul.
  • Două treimi consideră că lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare ar trebui să fie una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene.
  • În același timp, 50 % spun că nu știu nimic despre destinația ajutorului acordat de Uniunea Europeană.

   

  2015 - termen limită pentru Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului

  Declaraţia Mileniului, adoptată în septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, de 191 ţări, printre care şi România, fixează Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Declaraţia Mileniului este unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia există un acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii.

  La Summit-ul Mileniului, statele membre şi-au fixat un număr de 8 obiective esenţiale – Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului – cu ţinte precise de atins până în anul 2015.

  Cele opt Obiective de dezvoltare ale Mileniului sunt:

  1. Reducerea sărăciei severe
  2. Realizarea accesului universal la educaţia primară
  3. Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor
  4. Reducerea mortalităţii infantile
  5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
  6. Combaterea HIV/SIDA, malariei şi a altor boli
  7. Asigurarea sustenabilităţii mediului
  8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

  Pentru a afla mai multe detalii, accesaţi: http://www.un.org/millenniumgoals/.

  În acest context, comunitatea internațională se va reuni în 2015 pentru a conveni asupra unor noi măsuri menite să combată sărăcia, să promoveze dezvoltarea durabilă și să abordeze problema schimbărilor climatice.

   

  Implicați-vă!

  Obiectivul Anului european pentru dezvoltare este de a-i implica pe cetățenii UE, în special pe tineri, în dezbaterea referitoare la lumea în care trăim, la demnitatea și viitorul nostru. Cu ocazia Anului european pentru dezvoltare, vor fi organizate activități peste tot în Uniunea Europeană, precum și on-line și pe platformele de socializare.


  Cum vă puteți implica? Vă puteți face cunoscute ideile și opiniile, participând la dezbateri naționale și internaționale pe teme de dezvoltare. Vă puteți alătura unei organizații active în domeniul dezvoltării. De asemenea, puteți deveni voluntar în cadrul unui proiect de dezvoltare.


  Mai multe informații despre Anul european pentru dezvoltare: https://europa.eu/eyd2015/ro

  aed

  Demo

  CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
  Regiunea Centru

  Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
  Alba Iulia, Judetul Alba
  Tel: 0358 403 121
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Navigând în continuare pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate. Mai multe detalii aici. Sunt de acord