ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Dezinformarea cu privire la coronavirus - se iau în continuare măsuri cu privire la vaccinuri

Comisia a publicat ieri, 29 iunie, rapoartele Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft și Google privind măsurile luate în luna mai împotriva dezinformării legate de coronavirus, în calitate de semnatari ai Codului de bune practici privind dezinformarea.

Facebook a raportat că ramele sale pentru fotografia de profil referitoare la vaccinuri, lansate în aprilie pentru a încuraja persoanele să se vaccineze, au fost utilizate de peste 5 milioane de utilizatori la nivel mondial în luna mai. Twitter și-a actualizat notificările către utilizatori și folosește un sistem care contorizează abaterile, cu suspendarea treptată a contului, pentru ca utilizatorii să fie mai bine atenționați atunci când tweeturile lor sunt etichetate sau eliminate. TikTok a colaborat cu ministerul italian al tineretului la o campanie de promovare a vaccinării și a raportat o creștere de zece ori a materialelor video marcate cu taguri privind vaccinurile în întreaga Europă, comparativ cu luna precedentă. Indicațiile legate de COVID-19 afișate de Microsoft Bing continuă să demonstreze că se urmăresc în detaliu evoluțiile referitoare la vaccinuri când se efectuează căutări de termeni conecși. Google și-a lansat funcția de căutare care prezintă o listă de vaccinuri autorizate, statistici și informații în întreaga Europă și, în prezent, adaugă informații suplimentare cu privire la locurile în care persoanele se pot vaccina. 

Cu toate acestea, sunt necesare date mai detaliate pentru o mai bună înțelegere a impactului măsurilor luate de platforme pentru combaterea dezinformării legate de coronavirus.

 

Sursa: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/dezinformarea-cu-privire-la-coronavirus-un-nou-raport-al-platformelor-online-arata-ca-se-iau_ro 

CE revizuiește normele UE privind siguranța produselor și creditele de consum

Astăzi, 30 iunie, Comisia Europeană a propus revizuiri în ceea ce privește două seturi de norme ale UE menite să consolideze drepturile consumatorilor într-o lume remodelată de digitalizare și de pandemia de COVID-19. Comisia își întărește plasa de siguranță destinată protecției consumatorilor UE, asigurându-se, de exemplu, că produsele periculoase sunt rechemate de pe piață sau că ofertele de credite le sunt prezentate consumatorilor într-un mod clar, ușor de citit pe dispozitivele digitale.

Propunerea actualizează atât Directiva în vigoare privind siguranța generală a produselor, cât și normele UE privind creditele de consum menite să protejeze consumatorii.

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: „Consumatorii se confruntă cu numeroase provocări, în special în lumea digitală care a revoluționat comerțul, serviciile sau piețele financiare. Acesta este motivul pentru care intensificăm protecția consumatorilor pe două fronturi: facilitându-le consumatorilor sarcina de a evita riscurile legate de contractarea unui credit și instituind norme și mai stricte pentru siguranța produselor. Actorii de pe piață vor avea, de asemenea, o responsabilitate mai mare și le va fi mai greu actorilor rău-intenționați să se ascundă în spatele unui limbaj juridic complicat.”

Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „Criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat consumatorii în mai multe moduri, numeroși consumatori întâmpinând dificultăți financiare. Digitalizarea, care a fost accelerată de pandemie, antrenează o explozie a comerțului online și operează schimbări profunde în sectorul financiar. Este de datoria noastră să protejăm consumatorii, în special pe cei mai vulnerabili. Prin revizuirea normelor UE existente privind creditele de consum și siguranța generală a produselor, chiar asta facem.”

Vânzările online au crescut constant în ultimii 20 de ani, iar în 2020, 71 % dintre consumatori au făcut cumpărături online, achiziționând adesea produse tehnologice noi. De la căștile fără fir la purificatoarele de aer și la consolele de jocuri – piața accesoriilor tehnologice este vastă. Regulamentul privind siguranța generală a produselor va aborda riscurile legate de aceste noi produse tehnologice, cum ar fi riscurile în materie de securitate cibernetică, precum și cele legate de comerțul online, introducând norme privind siguranța produselor pentru piețele online. Acesta va garanta că toate produsele care ajung la consumatorii din UE, prin intermediul piețelor online sau al magazinelor de cartier, sunt sigure, indiferent dacă provin din UE sau din afara UE. Noul regulament va asigura faptul că piețele își îndeplinesc obligațiile, astfel încât în mâinile consumatorilor să nu ajungă produse periculoase.

Revizuirea Directivei privind creditele de consum prevede că informațiile referitoare la credite trebuie să fie prezentate într-un mod clar, adaptat dispozitivelor digitale, astfel încât consumatorii să fie conștienți de implicațiile angajamentului lor. În plus, directiva va îmbunătăți normele pe baza cărora se evaluează bonitatea, și anume dacă un consumator va putea sau nu să ramburseze creditul. Acest lucru este menit să evite problema supraîndatorării. Regulamentul va solicita statelor membre să promoveze educația financiară și să se asigure că se pune la dispoziția consumatorilor consiliere în materie de datorii.

Etapele următoare

Propunerile Comisiei vor fi discutate de Consiliu și de Parlament.

Context

Regulamentul privind siguranța generală a produselor

Directiva privind siguranța generală a produselor, în vigoare din 2001, garantează faptul că numai produsele sigure sunt vândute pe piața unică a UE. Cu toate acestea, prea multe produse nesigure circulă încă pe piața UE, creând condiții de concurență inechitabile pentru întreprinderi și antrenând un cost important pentru societate și pentru consumatori. În plus, normele trebuie să fie actualizate, astfel încât să facă față provocărilor legate de noile tehnologii și de vânzările online.

Propunerea de directivă privind creditele de consum

Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori a stabilit un cadru armonizat la nivelul UE pentru creditele de consum și le-a oferit consumatorilor europeni un cadru solid pentru a avea acces echitabil la credite. Cu toate acestea, de la intrarea în vigoare în 2008 a directivei sus-menționate, digitalizarea a schimbat profund procesul decizional și obiceiurile consumatorilor în general. Revizuirea de astăzi urmărește să abordeze aceste evoluții.

Ambele propuneri fac parte din Noua agendă privind consumatorii, lansată anul trecut, cu scopul de a actualiza cadrul strategic general al politicii UE de protecție a consumatorilor.

Pentru mai multe informații: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3242 

Regulamentele aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondului de Coeziune (FC) pentru perioada 2021 – 2027, au fost aprobate

Parlamentul a adoptat miercuri trei fonduri ale Uniunii, în valoare de 243 miliarde EUR, pentru a întări coeziunea economică, socială și teritorială a UE.

Așa-numitul „pachet de coeziune” cuprinde obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune. El cuprinde și reglementările privind dispozițiile comune, un set de norme pentru a gestiona fondurile regionale, sociale și de coeziune pe următorii șapte ani.

Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial pe 30 iunie și vor intra în vigoare în prima zi după publicare.

În conformitate cu noile reglementări privind dispozițiile comune, Interreg, dar și Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune vor fi obligate să-și direcționeze cel puțin 30 % din resurse către obiective specifice: politicile climatice, economia circulară și investițiile în creșterea durabilă și în crearea de locuri de muncă. Ele prevăd și măsuri specifice pentru IMM-uri și regiunile ultraperiferice.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC)

Fondul de dezvoltare regională și Fondul de coeziune reprezintă cel mai mare instrument public european de investiții, cu un buget de 243 de miliarde EUR (în prețurile din 2018). Ele reprezintă circa un sfert din Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.

Fondurile vor contribui și la redresarea după pandemia de COVID-19. În acest context, vor sprijini cultura, turismul durabil și digitalizarea și vor îmbunătăți reziliența sistemului de sănătate publică.

Nu vor putea fi sprijinite investițiile legate de energia nucleară și combustibilii fosili. Singura excepție, valabilă până pe 31 decembrie 2025, se va face pentru proiectele în care gazele naturale vor înlocui cărbunele.

Puteți afla mai multe detalii aici.

Interreg: sprijin pentru proiectele transfrontaliere și cooperarea în regiunile învecinate ale Uniunii

Bugetul Interreg va fi de 8,05 miliarde EUR (în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, mai mare cu 3 % față de perioada anterioară. Rata de finanțare va fi în general de 80 % (85 % pentru regiunile ultraperiferice).

72,2 % din aceste resurse vor fi alocate către cooperarea transfrontalieră, iar pentru cooperarea transnațională, interregională și cea a regiunilor ultraperiferice se vor aloca 18,2 %, 6,1 % și respectiv 3,5 %. Până la 20 % din fondurile din cadrul unui program Interreg pot fi alocate unor proiecte mici.

Puteți afla mai multe detalii aici.

Regulamentul privind dispozițiile comune

Legislația stabilește dispozițiile comune pentru Fondul de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul social european plus și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. Aceste instrumente luate împreună reprezintă circa o treime din bugetul total al Uniunii pentru 2021-2027. Suma se ridică la 330 de miliarde EUR (în prețurile din 2018).

Pentru a beneficia de fondurile Uniunii, țările vor trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Ele vor mai trebui să promoveze egalitatea de gen și să combată discriminarea.

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Navigând în continuare pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate. Mai multe detalii aici. Sunt de acord