ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Măsuri împotriva știrilor false: Comisia creează un Grup de experți la nivel înalt și lansează o consultare publică

 

În 13 noiembrie 2017, Comisia a lansat o consultare publică privind știrile false și dezinformarea on-line și a creat un Grup de experți la nivel înalt, care va fi format din reprezentanți ai mediului academic, ai platformelor on-line, ai presei de știri și ai organizațiilor societății civile. Lucrările Grupului de experți la nivel înalt și rezultatele consultării publice vor fi integrate într-o strategie europeană de combatere a proliferării știrilor false, strategie pe care Comisia ar urma să o prezinte în primăvara anului 2018.

 

Mai mult...

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții lansează un serviciu de consultanță pentru orașe - URBIS

 

Orașele se confruntă cu dificultăți specifice în ceea ce privește accesul la finanțare. Este posibil ca proiectele municipale individuale, de exemplu cele din domenii precum incluziunea socială, regenerarea urbană sau eficiența energetică, să fie prea mici sau prea riscante pentru piață. În același timp, finanțarea programelor urbane integrate poate fi și ea dificil de accesat, deoarece acestea grupează mai multe proiecte de mică anvergură provenind din sectoare diferite.

URBIS intenționează să ajute orașele să abordeze aceste probleme specifice. URBIS („Urban Investment Support”) va ajuta orașele să-și planifice investițiile astfel încât acestea să-și poată sprijini strategiile de dezvoltare urbană și să obțină un acces mai ușor la finanțare.

Mai mult...

Raportul privind progresele României în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare: Provocările la adresa independenței sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare

Comisia Europeană a publicat în 15 noiembrie 2017 un nou raport referitor la etapele parcurse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV).  

Mai mult...

Publicarea pachetului de toamnă din cadrul Semestrului european: România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie 2017

Comisia Europeană a publicat, în data de 22 noiembrie, pachetul de documente ce lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale, prin care stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul următor, formulează recomandări de politică pentru zona euro și finalizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

Mai mult...

CAUȚI UN JOB SAU VREI SĂ ÎȚI DESCHIZI PROPRIA AFACERE?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru participă la două târguri de carieră, pentru a fi mai aproape de cetățeni și a le oferi tinerilor informații despre programele europene prin care pot fi sprijiniți, despre oportunitățile de finanțare și alternative pentru cei ce doresc să intre în mediul privat.

Mai mult...

A fost aprobat Pilonul european al drepturilor sociale

În data de 23 octombrie 2017, la Luxemburg a avut loc Consiliul pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori. În cadrul Consiliului, miniștrii pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din țările Uniunii Europene și-au dat aprobarea unanimă pentru pilonul european al drepturilor sociale al Comisiei. Pilonul va fi va fi lansat oficial de Parlament, Consiliu și de Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la 17 noiembrie la Göteborg. 

Mai mult...

Reforma sistemului de TVA din UE: propunerile Comisiei Europene

 

Sistemul de TVA al UE este un punct forte al pieței unice. Prin eliminarea obstacolelor care denaturau concurența și împiedicau libera circulație a mărfurilor, el a înlesnit foarte mult schimburile comerciale în cadrul UE. Totuşi, sistemul actual de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre funcționează în continuare pe baza unui „regim tranzitoriu” vechi de 25 de ani.

Mai mult...

O suită de evenimente de mare impact în Regiunea Centru

”VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!”, O IDEE BUNĂ PENTRU TINERI

Peste 500 de tineri au participat deja la suita de conferințe ”Vreau să fiu antreprenor!” în municipiile Sibiu, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș, la începutul lunii decembrie urmând întâlnirea de la Miercurea Ciuc cu tinerii care vor să știe cum să-și facă propria afacere.

Mai mult...

Comisia Europeană a aprobat opt proiecte noi pentru consolidarea parteneriatelor cu țările terțe

Comisia Europeană a aprobat săptămâna trecută opt proiecte noi din cadrul Instrumentului de parteneriat. Acestea au valoare de peste 32 de milioane euro și vor sprijini obiectivele strategice ale Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe, prin consolidarea parteneriatelor în întreaga lume cu țările terțe în domenii cum ar fi schimbările climatice, sustenabilitatea, agenda digitală internațională și aviația civilă.

Mai mult...

Cât timp din viață muncim?

Durata medie de activitate profesională a românilor a crescut în ultima decadă cu 1,7 ani, se arată într-un recent comunicat de la Eurostat, publicat luni, 14 noiembrie, ei dedicând muncii 32,8 ani din viață. Media europeană a crescut, în același interval de timp, cu 1,9 ani, ea ajungând la 35,4 ani. La nivel european, Suedia este clasată pe primul loc în termeni de durată, cu 41,2 ani petrecuți de lucrători în câmpul muncii. La polul opus, sunt muncitorii italieni, care desfășoară activități profesionale doar 30,7 ani.

Mai mult...

Comisia Europeană propune un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile

Comisia Europeană a propus miercuri, 16 noiembrie a.c., crearea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), cu scopul de a întări controalele de securitate efectuate în cazul călătorilor scutiți de viză. Sistemul a fost anunțat în cadrul discursului Președintelui privind starea Uniunii – 2016. Totodată, aceste reprezintă un prim rezultat al priorităților de acțiune identificate în Foaia de parcurs de la Bratislava.

Mai mult...

ÎNCĂ TREI EVENIMENTE ”VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR” ÎN REGIUNEA CENTRU

Te așteptăm la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș sau la Miercurea Ciuc dacă vrei să știi cum să-ți faci propria afacere. A fi antreprenor este ca o poveste frumoasă care nu poate fi trăită de toți. Trebuie să ai “acel ceva” pentru a-ți scrie visurile pe o foaie și să le transformi în realitate, o realitate care prin multă muncă și timp devine o poveste frumoasă.

Conferințele ”VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR” sunt evenimente la care sunt invitați să participe toți tinerii care vor să afle mai multe despre antreprenoriat și să ia în considerare aceasta alternativă pentru viitorul lor. Aceste evenimente sunt organizate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru și Fundația Romanian Business Leaders, cu sprijinul mediului universitar, al școlilor și al autorităților publice locale din fiecare municipiu în care se desfășoară conferințele.

Mai mult...

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană. 

Mai mult...

Anunț selecție parteneri proiect POCU

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) și (8) din HG 93/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40 1 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 prin care autoritățile/instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri Europene prin intermediul canalelor media. 

Mai mult...

2,8 milioane de euro pentru proiecte de mediu cu implicare românească


România este implicată în trei dintre cele 96 de proiecte în domeniul mediului, recent aprobate de Comisia Europeană prin programul LIFE. Proiectele sunt axate pe reducerea emisiilor cu efect de seră, promovarea de proceduri de achiziții publice ecologice și repopularea cu zimbri a unor zone din sud-vestul țării. Finanțarea europeană totală alocată acestor proiecte se ridică la peste 2,8 milioane de euro.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Sunt încântat să văd că programul nostru LIFE va sprijini numeroase proiecte inovatoare, a căror contribuție va fi cu siguranță esențială. Pe lângă protejarea și îmbunătățirea capitalului natural, există mai multe instrumente promițătoare care vor contribui la orientarea Europei către un viitor sustenabil, cu emisii scăzute de carbon și eficient în ceea ce privește utilizarea resurselor."

Cele trei proiecte cu implicare românească sunt:
- Re-Bison/Stichting Rewilding Europe (program LIFE "Natură și biodiversitate") își propune un program de repopulare cu zimbri (Bison bonasus) a zonelor Țarcu și Poiana Ruscă din sud-vestul României. Aproximativ 100 zimbri vor fi reintroduși în zonele menționate pentru crearea unei subpopulații sănătoase și durabile, de aproximativ 185 de animale. Contribuția UE reprezintă peste 1,36 milioane de euro din valoarea totală a proiectului (aproximativ 1,8 milioane euro).

- GPPbest (program LIFE "Coordonare & informare de mediu") are în vedere promovarea unor noi modele de consum durabil, prin evidențierea beneficiilor aduse de procedurile de achiziții publice ecologice și extinderii aplicării acestora. În cadrul proiectului, va fi pusă în aplicare o acțiune-pilot pentru a sprijini adoptarea unei politici de acest tip în România. Valoarea totală a proiectului este de peste1,36 milioane de euro, din care 0,8 milioane reprezintă fonduri europene.

- GreenYourMove (program LIFE "Mediu și utilizarea eficientă a resurselor") va contribui la reducerea gazelor cu efect de seră, prin introducerea unei strategii durabile de mobilitate și prin promovarea unor opțiuni de navetă și călătorie optime și ecologice. În cadrul proiectului, va fi elaborat un planificator de călătorie on-line, paneuropean, care să indice cea mai ecologică opțiune de transport public în cinci state membre UE, printre care și România. Finanțarea europeană alocată acestui proiect se ridică la peste 0,7 milioane de euro, din valoarea totală de aproximativ 1,24 milioane de euro.

Context

Comisia a aprobat un pachet de investiții cu o valoare totală de 264,8 milioane de euro în favoarea mediului, naturii și a creșterii economice "verzi". Investițiile acoperă 96 de proiecte în 21 de state membre, finanțate în cadrul programului LIFE pentru mediu. Proiectele prevăd acțiuni în domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor, sprijinind tranziția către o economie circulară și durabilă, in domeniul naturii și biodiversității, precum și al coordonării și informării în domeniul mediului. UE va cofinanța proiectele cu 160,6 milioane de euro.

În urma apelului de propuneri încheiat în iunie 2014, Comisia a selecționat spre finanțare 96 de proiecte din cele 1.117 primite.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/20112015_proiecte_life_implicare_romaneasca_ro.htm 

Transport: România pe locul 28 în UE


Potrivit celui mai recent tablou de bord în domeniul transporturilor, România ocupă locul 28 pe ansamblul UE, ea clasându-se printre ultimele 5 state membre în aproape jumătate din categoriile analizate.

Datele prezintă o imagine complexă, astfel:

- gradul de deschidere a pieței pentru transportul feroviar de mărfuri versus cel de călători plasează România pe poziții diametral opuse - primul loc în Europa, cu 56,8%, pentru mărfuri, pe ultimele locuri pentru călători (9,6%);
- rata transpunerii în legislația națională a normelor UE este de 97% (sub media europeană);
- calitatea infrastructurii pentru toate tipurile de transport este scăzută;
- dezvoltarea rețelei TEN-T de bază este în stadii incipiente în toate domeniile, mai puțin pentru rutele fluviale interne;
- România este mult sub media UE în ce privește electrificarea căilor ferate și volumul de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare alocat de companiile de transport;
- utilizarea combustibililor alternativi pentru noile autovehicule de pasageri este sub media europeană, însă în creștere (de la 0,7 la 1,15%);
- procentul de energie regenerabilă consumată pentru transport este și el aproape de media UE;
- România și-a îmbunătățit performanțele în domeniul siguranței rutiere, dar cele 91 de accidente rutiere mortale înregistrate / 1 mil. locuitori o plasează în continuare pe ultimele locuri din UE;
- procentul femeilor ce lucrează în sector este printre cele mai scăzute din Europa;
- gradul de satisfacție al consumatorilor este printre cele mai scăzute pentru transportul feroviar, însă printre cele mai ridicate pentru cel aerian.

Analiza a avut în vedere 29 de categorii referitoare la transport, împărțite în patru secțiuni: (i) piață internă, (ii) investiții și infrastructură, (iii) uniune energetică și inovare și (iv) cetățeni.

Context
În data de 20 noiembrie, Comisia Europeană a publicat a doua ediție a „Tabloului de bord al UE în domeniul transporturilor”. El are ca obiectiv să ajute statele membre să își îmbunătățească sistemele naționale de transport, punând în evidență domeniile care necesită investiții prioritare și măsuri de politică. Începând cu această ediție, tabloul de bord permite și monitorizarea progreselor înregistrate de statele membre de-a lungul timpului.


Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/20112015_tablou_bord_transport_ro.htm

România: cea mai mică investiție în educație din UE


Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în data de 24 noiembrie 2015, "Monitorul Educației și Formării", ediția 2015, în prezența domnului Adrian Curaj, ministrul educației și cercetării științifice, și dnei Ligia Deca, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale.

"Există o legatură directă între calitatea educației dintr-un stat membru și nivelul lui de dezvoltare economică. Dacă ne uităm la România, vom vedea că are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Provocarea este de a traduce această creștere economică într-o creștere a nivelului de trai al cetățenilor. Asta pentru că România a dezvoltat un model de competitivitate bazat pe costul mic al forței de muncă, pe salarii mici. Ori, oamenii își doresc să câștige mai bine, de aceea este nevoie de un nou model de creștere economică, bazat pe domenii cu valoare adăugată mare, astfel încât salariile să poată crește, fără a se pierde competitivitatea", a declarat dna Angela Filote, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, la eveniment.

Raportul pentru România

Potrivit datelor din raport, rata de finalizare a studiilor universitare este în continuă creștere în ultimii patru ani, ea ajungând la 25% în 2014 și aflându-se pe drumul cel bun în ce privește îndeplinirea obiectivului național stabilit în cadrul Strategiei Europa 2020 (26,7%). De asemenea, procentul de participare a profesorilor la cursuri de formare profesională este aproape sau chiar peste media europeană pe ansamblu (83,3% vs 84,6%), în ce privește cursurile în medii multiculturale (18,2% vs 13,2%) sau competențele TIC de predare (60,5% vs 51%).

Raportul arată însă că rata abandonului școlar este peste media europeană (18.1% față de 11.1%), că participarea la procesul de învățare pe parcursul vieții este mult sub această medie (1.5% comparativ cu 10.7%), iar procentul de populație cu studii universitare (25%) plasează România pe penultimul loc pe plan european (la o medie europeană de 37.9%). Procentele de elevi cu vârsta de 15 ani cu competențe reduse în domeniul citirii (37,3%), matematicii (40,8%) și al altor discipline științifice (37,3%) sunt aproximativ dublul celor medii înregistrate pe plan european (17,8, 22,1 și, respectiv, 16,6%). Iar bugetul alocat educației, ca procent din PIB, este cel mai scăzut din întreaga Uniune Europeană (2,8% față de media UE de 5%).

În raport se subliniază și faptul că disponibilitatea și accesul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor sunt limitate, mai ales în zonele rurale și în ceea ce privește comunitatea roma.

Context

Monitorul Educației și Formării 2015 (MEF) este la cea de a patra ediție, reflectand evoluția sistemelor europene de educație și formare, prin analizarea unei game largi de date. El măsoară progresele realizate de Europa în îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 în domeniul educației, care face parte din cadrul mai amplu al strategiei pentru creștere și locuri de muncă în UE.

Studiul cuprinde o comparație între țări, douăzeci și opt de rapoarte de țară aprofundate, precum și o pagină web cu date și informații suplimentare.
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/24112015_lansare_monitor_educatie_formare_ro.htm 

Semestrul european 2016 la start


Comisia Europeană a lansat Semestrul european 2016, instrumentul de guvernanță economică în UE. În România, având în vedere dezechilibrele identificate în luna februarie 2015, Comisia va monitoriza situația investițiilor străine, competitivitatea economică și sustenabilitatea fiscală.

Comisia încurajează România și celelalte state membre UE să participe la Planul de investiții pentru Europa, prin mobilizarea investițiilor publice și private necesare. Continuarea reformelor structurale pentru corectarea dezechilibrelor, creșterea productivității și atingerea unui nivel mai mare de convergență reprezintă priorități pentru 2016. Sistemele fiscale trebuie să favorizeze creșterea economică și crearea locurilor de muncă, iar eforturile bugetare trebuie concentrate pe îndeplinirea cerințelor Pactului de stabilitate și de creștere.

Deși în România rata șomajului este sub media europeană, atunci când vine vorba de tineri, situația este critică, în special pentru cei care nu sunt la studii sau nu lucrează, atât la nivel național, cât și european. De asemenea, România se află printre statele membre în care riscul de sărăcie, nu doar în rândul șomerilor, ci și al angajaților, a crescut în perioada de raportare.

Context

În data de 26 noiembrie, Comisia Europeană a publicat pachetul de documente care lansează Semestrul european 2016, ce stabilește prioritățile economice și sociale generale și oferă statelor membre orientări la nivelul politicilor pentru anul care urmează. Acesta include analiza anuală a creșterii, însoțită de o propunere de recomandare de politică economică în zona euro, raportul privind mecanismul de alertă, un proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă și propunerea de finanțare a programului de sprijin pentru reforme structurale.

Pachetul are la bază previziunile economice de toamnă ale Comisiei și reflectă noua abordare cu privire la Semestrul european, descrisă în recenta comunicare a Comisiei privind măsurile pentru finalizarea Uniunii economice și monetare.
Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/26112015_semestru_european_romania_2016_ro.htm 

DECEMBRIE 2015! VĂ AȘTEPTĂM LA EVENIMENTE ȘI PREMII ALĂTURI DE EUROPE DIRECT REGIUNEA CENTRU

 

Centrul Europe Direct Regiunea Centru încheie acest an de activități alături de cetățenii din Regiunea Centru, de tineri și mass-media. Anul Dezvoltării Europene, luna premiilor și oportunități pentru tineri sunt evenimentele care vor avea loc pe parcursul lunii decembrie și vor încheia activitățile Europe Direct Regiunea Centru pentru anul 2015. Evenimentele, organizate în colaborare cu structura gazdă ADR Centru, vor avea loc atât la Alba Iulia, cât și la Brașov, subliniind rolul Uniunii Europene și sprijinul acordat pentru dezvoltarea regiunii.

Conferinţa de prezentare a priorităţilor de finanţare disponibile în perioada 2014-2020, cu accent pe tematica specifică Anului European pentru Dezvoltare 2015, va deschide suita evenimentelor din luna decembrie făcând și o trecere către una din prioritățile de acțiune ale Comisiei Europene pentru anii următori, ce se va concentra pe acordarea unui impuls pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții. Rolul cetățenilor și a administrației publice locale, dar și a Regiunii Centru în Uniunea Europeană și valoarea adăugată pe care o aducem Europei, dar și cum putem să ne implicăm în dezvoltarea internațională și cum contribuim fiecare la atingerea scopurilor globale vor fi prezentate de către Ștefan Cibian Ph.D., Visiting Professor, Departamentul de Științe Politice, lector invitat de către Europe Direct Regiunea Centru. Acest eveniment se va desfășura în data de 3 decembrie 2015 la Alba Iulia, în sala de conferințe a Hotelului Parc.

Al doilea eveniment va fi un seminar dedicat tinerilor studenți cu tema “Oportunități europene pentru tineri”, ce va avea loc în Brașov, în 10 decembrie 2015, în parteneriat cu Universitatea Transilvania Brașov, prin Centrul de Informare, Consiliere si Orientare a Carierei. În cadrul acestui seminar se vor oferi informații tinerilor cu privire la pașii ce trebuiesc parcurși pentru înființarea unei firme și programele de finanțare disponibile pentru înființarea unei activități economice, oportunităţile de angajare în străinătate, respectiv procedurile de recrutare utilizate, despre oportunități de studiu sau de voluntariat în străinătate. Lector invitat în cadrul acestui eveniment este domnul Conf. univ. dr. Sorin Deaconu, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, dar vor fi prezentate și produsele de comunicare realizate de către Centrul Europe Direct pe parcursul anului 2015..

”Am avut un an plin de evenimente în care ne-am adresat, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, cetățenilor, tinerilor și mass-media. Acest proiect, axat în special pe informarea cetățenilor și tinerilor, îl derulăm din 2013 și vine în completarea activităților noastre derulate pe programele de finanțare europeană. Dacă pe pro-gramele de implementare a fondurilor nerambursabile ne adresăm în mod special autorităților publice locale, firmelor, ONG-urilor și Universităților, prin aceste activități ale Centrului Europe Direct Regiunea Centru completăm activitățile de informare a tuturor cetățenilor sau a potențialilor solicitanți de fonduri. Crosul Europei, participarea la Târgul Energiei Regenerabile, Marșul Bicicletelor, ateliere de scriere proiecte pentru fonduri europene, dar și trei concursuri, reprezintă suita de evenimente de succes ce în acest an au avut peste 5 000 de participanți, atât din Regiunea Centru, dar și din alte județe ale țării. Este un proiect în care punem accentul pe calita-tea informațiilor transmise, a activităților derulate, a rezultatelor obținute și susținute de către Uniunea Europea-nă”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.


Un ultim eveniment care va încheia seria de evenimente din acest an se pliază perfect pe specificul lunii de-cembrie, lună a cadourilor. E vorba de premierea câștigătorilor înscriși la cele trei concursuri desfășurate în acest an destinate jurnaliștilor, tinerilor elevi și studenți, dar și cetățenilor. În cadrul concursului pentru mass-media va avea loc premierea jurnaliștilor înscriși în cadrul concursului ”Europa pe înțelesul tuturor”. Cel de-al doilea concurs a urmărit identificarea obiceiurilor și tradițiilor din Regiunea Centru și nu numai, care ne definesc identitatea și ne ajută, atât pe noi, românii din țară, cât și cei de peste hotare, să ne păstrăm unici și solidari în diversitatea europeană. Prin cel de-al treilea concurs se vor premia tinerii care s-au implicat în ultimii ani în pro-iecte europene și nu numai, care au contribuit astfel la dezvoltarea socio-economică a lor și a mediului în care cresc.


Vă invităm astfel să participați alături de noi la acest evenimente sau să urmăriți produsele rezultate ce vor fi publicate atât pe pagina de internet a Centrului (www.europedirect-adrcentru.ro) cât și pe rețeaua de socializare Facebook. Iar dacă aveți întrebări, solicitări de informații punctuale vă stăm la dispoziție la tel 0358/403121, la e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.


Alba Iulia, 27.11.2015

 

 

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Începând cu data de 19.10.2015, ora 10.00, este activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicația de înscriere în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEIMMMA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MEIMMMA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului, conform documentului de proiect nr. 641/21.12.2001. Derularea Programului în anul 2015 se efectuează în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD – Geneva.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:
a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;
d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;
f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.
Pentru anul 2015, MEIMMMA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 1.000.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 160 de beneficiari, persoane fizice.

Pentru a consulta procedura programului:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii 

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Navigând în continuare pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate. Mai multe detalii aici. Sunt de acord