ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Se înființează Agenția UE pentru Securitate Cibernetică

 

Europenii au mare încredere în tehnologiile digitale. Acestea le oferă cetățenilor noi oportunități de a se conecta, facilitează difuzarea de informații și constituie coloana vertebrală a economiei Europei. Cu toate acestea, au adus cu ele și noi riscuri, după cum o demonstrează creșterea numărului de tentative de furt de date, de fraudă sau chiar de destabilizare a guvernelor, de către actori statali și nestatali.

Mai mult...

Mai aproape de o piață unică veritabilă în domeniul stocării și prelucrării datelor

Comisia Europeană a propus marți, 19 septembrie, un nou set de norme pentru reglementarea fluxului liber al datelor fără caracter personal, ce vor permite stocarea și prelucrarea acestora pe întreg teritoriul Uniunii. Această măsură va contribui la stimularea competitivității companiilor europene și la modernizarea serviciilor publice, eliminându-se astfel restricțiile legate de localizarea datelor.

Mai mult...

Fluxurile de investiții străine directe în Uniunea Europeană vor fi atent monitorizate

UE are unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume, iar statele membre ale UE impun, în mod colectiv, cele mai puține restricții din lume în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD).
În acest context, Comisia Europeană a prezentat joi, 14 septembrie, propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investițiilor străine directe în Uniunea Europeană.

Mai mult...

Actualizarea normelor privind drepturile călătorilor din transportul feroviar european

Comisia Europeană a propus în data de 28 septembrie actualizarea normelor privind drepturile călătorilor în transportul feroviar, pentru o mai bună protejare a acestora în caz de întârziere, anulare sau discriminare. Comisia urmărește respectarea acestor drepturi în UE, indiferent de destinație, informarea adecvată a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

 

Mai mult...

Comisia Europeană își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet

Disponibilitatea tot mai mare a materialelor teroriste și a conținuturilor ce incită la violență și răspândirea acestora în mediul online reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și a siguranței cetățenilor UE. În același timp, subminează și încrederea cetățenilor în mediul digital - motor de bază al inovării, al creșterii economice și al creării de locuri de muncă.

In acest context, Comisia Europeană a prezentat joi, 28 septembrie, o serie de orientări și principii care vor permite platformelor online să-și intensifice eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online.

Mai mult...

10.10.2017 - Alba Iulia. Seminar oportunități de finanțare proiecte pentru cetățeni

Vă susținem pentru pregătirea cererilor de finanțare nerambursabile ce pot fi depuse pentru punerea în practică a unor proiecte pentru cetățeni. ADR Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, alături de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Punctul Europa pentru cetățenidin cadrul Unității de Management a Proiectului, organizează în Alba Iulia o sesiune de informare și de scriere de proiecte pentru finanțare nerambursabilă în domeniul cetățeniei active și înfrățirilor între localități. 

Mai mult...

Hotelul Împăratul Romanilor, jud. Sibiu

"Poză realizată cu "Hotelul Imparatul Romanilor din Sibiu", o poză mai veche și o poză actuală după reabilitarea Hotelului din fonduri Europene."
Unul dintre cele mai vechi din România. Atestarea sa se face în 1544, când exista un han, important pentru orașul nostru, fiind așezat pe drumul ce venea dinspre Țara Românească. Aici s-a cazat în 31 mai 1783, împăratul Habsburg Joseph al II-lea în timpul călătoriei sale în Transilvania. În cinstea acestui eveniment proprietarul hanului îi va schimba numele în „Împăratul Romanilor”. Clădirea este articulată prin axele de colţ, compuse pe verticală. Aceste element terminal, aflat la intersecţia străzilor Bălcescu şi Xenopol, este distinct de restul hotelului prin articularea diferită a ferestrelor, aceste fiind duble la primul etaj şi triple la al doilea şi o fereastră cu cornişă şi pervaz profilat, care apare în centrul aticului, care se desfăşoară într-un al treilea etaj delimitat printr-un brâu orizontal. - Ion Elena-Denisa

imparatul romanilor

Care sunt beneficiile Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) încheiat între Uniunea Europeană și Canada?


Uniunea Europeană și Canada au semnat duminică, 31 octombrie, la Bruxelles, Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA). Negocierile dintre UE şi Canada privind CETA au demarat la 6 mai 2009 şi s-au încheiat la 26 septembrie 2014. CETA va elimina 99 la sută din taxele vamale între UE și Canada în şapte ani de la semnarea acordului CETA.

Mai mult...

Curs online privind Strategiile de Specializare Inteligentă

(MOOC – Massive Open Online Course: Smart Specialisation Strategies)

În perioada 16 ianuarie – 17 februarie 2017 se derulează un curs online privind dezvoltarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă la nivel regional sau național.

Mai mult...

VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!

VINO LA CONFERINȚELE DIN ALBA IULIA ȘI SIBIU DACĂ VREI SĂ ȘTII CUM SĂ-ȚI FACI PROPRIA AFACERE!

VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR este un eveniment la care sunt invitați să participe toți tinerii care vor să afle mai multe despre antreprenoriat și să ia în considerare această alternativă pentru viitorul lor.

Mai mult...

Peste 500 de Centre Europe Direct din Europa s-au reunit

DISCUȚII PENTRU ÎMBUNĂȚIREA 

COMUNICĂRII COMISIEI EUROPENE CU CETĂȚENII

Prin două întâlniri ce au avut loc în perioada 14-20 octombrie la București si la Madrid, Centrele de Informare Europe Direct din România finanțate de către Reprezentanța Co-misiei Europene, alături de Centrele Europe Direct din statele membre ale Uniuni Europene,

Mai mult...

CENTRUL ORAȘULUI SIBIU

”Poză realizată în Sibiu și o poză actuală după reabilitarea centrului si a mai multor strazi si bulevarde din fonduri Europene. Piaţa Mare se află în inima oraşului Sibiu şi a fost menţionată pentru prima dată ca piaţă de cereale în anul 1411. Este cea mai mare piaţă din centrul istoric şi este parte a zonei pietonale. La intervale regulate aici au loc manifestări culturale (târgul de crăciun, festivaluri, concerte etc). În piaţă se află Primăria, Biserica Romano-Catolică, Palatul Brukenthal şi Turnul Sfatului. În cadrul reabilitării a fost montat un strat de protecţie împotriva îngheţului de 7.500 mc şi 4.500 mc de strat de bază. De asemenea s-au desfăşurat lucrări de pavare pe o suprafaţă de cca 16.100 mp. Au fost înlocuite conductele de alimentare cu apă şi canalizare şi iluminatul public." - Dumitru Emil

dumitru emil 3

PIATA MARE, JUD. SIBIU

”Poză realizată în Sibiu și o poză actuală după reabilitarea centrului si a mai multor strazi si bulevarde din fonduri Europene" - Dumitru Emil

dumitru emil 2

Iniţiativa cetăţenească europeană permite participarea directă la elaborarea politicilor UE!


O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari.

Mai mult...

CENTRUL CULTURAL CASTEL SÂNCRAI, JUD. ALBA

“Construit după un model renascentist, perfect simetric față de axa de acces, castelul a trecut printr-o primă etapă de extindere în 1890, când s-a ridicat corpul de sud-vest și turnul acestuia, care au o expresie stilistică de baroc târziu, ușor eclectic, cu accente neoclasice.(…)
În 1947, destinația clădirii a fost schimbată în azil de copii cu dizabilități, iar clădirea a suferit mari transformări interioare și exterioare, majoritatea de natură să deformeze aspectul inițial, dar mai ales să ducă la degradări majore, datorate lipsei de profesionalism în intervenții.(…)
Valoarea lucrăriI: 4.157.718,57 lei (cu TVA inclus)
Finanțare: 70% fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Alba, 30% fonduri europene POSDRU” 

Sursa: castelsancrai.ro - Lodroman Emil Sorin

lodroman sorin emil

Cine sunt experții care consiliază Comisia Europeană și cum sunt aceștia selectați?

Aproximativ 800 de grupuri de experți consiliază în prezent Comisia în toate domeniile de politică. Cadrul instituțional orizontal pentru grupurile de experți a fost introdus în 2005. Membrii grupurilor de experți pot fi numiți cu titlu personal sau pot reprezenta statele membre, țări terțe, organisme ale UE și internaționale, întreprinderi, sindicate, societatea civilă, mediul academic sau alte interese. Registrul grupurilor de experți poate fi consultat la adresa de internet: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Mai mult...

ALIMENTAREA CU APA IN COMUNA FANTANELE, JUD. PRAHOVA

”Apa reprezinta esenta vietii, copilaria mea din anii ‘60, a fost profund marcata de lipsa ei. In timpul verilor toride, duceam o adevarata lupta pentru gasierea apei, care era la o adancime mare. Datorita Proiectului European de alimentare cu apa, acum intreaga comunitate se bucurat de un acces facil si nelimitat.” - Elena Macovei

macovei elena

CENTRUL ORAȘULUI CRAIOVA, JUD. DOLJ

”Poză realizată în Craiova cu Centrul Orasului și o poză actuală după reabilitarea centrului din fonduri Europene.” - Dumitru Emil

dumitru emil

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI NR. 1 AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN SIBIU

”În data de 04.06.2010 Consiliul Județean Sibiu, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nerambursabilă cu numărul 747 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu”.

Proiectul se încadrează în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 3-Îmbunatăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.1-Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea sistemului public de sănătate prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor medicale, iar obiectivul specific este acela de a creşte calitatea serviciilor de asistenţă medicală oferite populaţiei. Astfel:
- Va fi consolidată, reabilitată şi reamenajată clădirea Ambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, având o suprafaţă utilă existentă de 1643,77 mp, împărţită pe 4 nivele (demisol, parter şi două etaje).
- Va fi realizată o mansardă în clădirea Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic Judeţean Sibiu în suprafaţă de 428,14 mp, unde vor funcţiona 12 cabinete noi, cu serviciile administrative şi utilităţile aferente.
- Vor fi achiziţionate 16 echipamente noi.

Lucrările de modernizare, care s-au întins pe o perioadă de aproximativ 2 ani, au inclus:
• Suprabetonare planşee
• Pavare pardoseli cu covor tip PVC
• Montare marmură pe casa scării
• Înlocuirea tâmplăriei (uşi şi ferestre din lemn stratificat)
• Construire şi montare lift
• Dotare grupuri sanitare
• Înlocuire instalaţii termice şi electrice
• Realizarea mansardei, cu o suprafaţă de 428 mp, unde vor funcţiona 16 cabinete şi două grupuri sanitare

De asemenea, Ambulatoriul a fost dotat cu 16 echipamente medicale noi:
• Combină ORL
• Audiometru pentru diagnostic
• Audiometru pentru screening
• Combină oftalmologică
• Angiofluorograf
• Electromiograf
• EEG asistat pe calculator
• EKG cu 6 canale asistat de calculator pentru diagnostic
• Ecograf color şi power doppler
• Spirometru
• Echipament de probă la efort
• Electrocauter cu înaltă frecvenţă
• Masă de consultaţie chirurgicală cu ridicare automată
• Masă ginecologică cu ridicare automată
• Oscilometru
• Tensiometru de perete

Valoarea investiţiei a fost de 5.714.930,42 le fără TVA:, din care:
• 4.660.930,42 lei fără TVA pentru lucrări
• 1.045.000 lei fără TVA pentru achiziţia de echipamente medicale.

În Ambulatoriul nr. 1 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă s-au mutat toate specialităţile medicale, cu excepţia cardiologiei şi ginecologiei care au rămas în Ambulatoriul nr. 2, de pe Bd. Coposu.” Ramona Ion

ramona ion

TRASEU SUDIC AL CETĂȚII ALBA CAROLINA, ALBA

”Traseul Sudic a fost reabilitat in cadrul proiectului “Reabilitare Centru Istoric Traseu Estic,Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificatia de tip Vauban-Alba Iulia- cai de acces, iluminat si mobilier urban specific(*), valoare totala 46.777.643,07 lei.” – sursa: Inforegio.ro
Sursa foto: Primaria Alba Iulia, Calendar 2011 - Lodroman Emil Sorin

cetate_alba.png

PENSIUNEA AGROTURISTICĂ, SÂMBĂTA DE SUS, BRAȘOV

”Pensiunea se află în Zona Turistică Sâmbăta de Sus. Este destinația ideală pt. cei care doresc să își petreacă câteva zile la munte, fie la ski, fie la un grătar, într-un mediu nepoluat, de vis, înconjurați de verdele crud al naturii, unde mângâiați de răcoarea aerului curat de munte, vor putea admira splendida panoramă oferită de măretia muntilor Făgăraș, chiar din cameră.” - Comaniciu Simona, beneficiara unui proiect european realizat pe masura 3.1.3. - Pensiune Agroturistică.

Pensiune_Agroturistrica.png

PALATUL BRÂNCOVENESC DE LA POTLOGI, TÂRGOVIȘTE

”Palatul Brâncovenesc de la Potlogi reprezintă unul dintre cele mai prețioase monumente de arhitectură civilă românească medievală deoarece păstrează nealterate înfățișarea și proporțiile inițiale. Planul palatului este expresiv, îmbinând rolul de locuință privată cu cel de reședință domnească somptuoasă. După renovare, Palatul de la Potlogi intră în patrimoniul Complexului Național Muzeal ''Curtea Domnească'' Târgoviște. Înainte de începerea lucrărilor de reabilitare palatul se afla într-o stare avansată de degradare, prezenta fisuri pronunțate la nivelul structurii, precum și la nivelul tuturor arcelor la uși și ferestre. După uciderea voievodului Constantin Brâncoveanu, la 15 august 1714, palatul a fost devastat și s-a ruinat. În 1915 s-au făcut primele lucrări de restaurare. ” - Simona

Palat.png

PASAJUL VULTURUL NEGRU, ORADEA

”Poză realizată în centrul din Oradea în interiorul pasajului Vulturul Negru o poză mai veche și o poză actuală după reabilitarea centrului din fonduri Europene lucrarea încă continuă reabilitarea interiorul pasajului.” - Irina Beres

Irina Beres 5

PODUL FERDINAND, ORADEA

”Poză realizată în Oradea, podul Ferdinand, aproape de finalizare, o poză mai veche și poze actuale și după reabilitarea din fonduri Europene” - Irina Beres

Irina Beres 4

PIAȚA FERDINAND, ORADEA

”Poză realizată în Oradea, Piața Ferdinand, o poză mai veche și o poză actuală după reabilitarea din fonduri Europene” - Irina Beres

Irina Beres 3

PODUL FERDINAND, ORADEA

”Poză realizată în Oradea Podul Ferdinand o poză mai veche și o poză actuală după reabilitarea centrului din fonduri Europene.” - Irina Beres

Irina Beres 2

ADR Centru, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, a participat la evenimentul de la Bruxelles

10 ANI DE COMUNICARE A UE CU CETĂȚENII

PRIN REȚEAUA CENTRELOR EUROPE DIRECT

 

Timp de patru zile a avut loc la Bruxelles, în capitala Uniunii Europene, un program intens de seminarii, ateliere, dar și o celebrare a celor 10 ani de activitate a Centrelor Europe Direct din Europa, precum și o ceremonie de decernare a premiilor pentru concursul de comunicare EuroPCom. Manifestarea anuală, la care a participat și ADR Centru prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, a avut loc în perioada 19-22 octombrie 2015 și a adus laolaltă aproximativ 900 de responsabili din domeniul comunicării și experți regionali din cele 27 de state membre ale UE.

Proiectul Europe Direct reprezintă o modalitate complementară de comunicare a UE cu publicul, realizat la nivelul Regiuni Centru prin intermediul experților ADR Centru. Acest proiect face legătura între cetățenii Re-giunii Centru și toate instituțiile UE, o punte care implică sprijinul și cooperarea altor parteneri de informare activi, atât din țară cât și din Europa. Cei peste 550 de participanți din partea Centrelor Europe Direct din Europa au discutat, pe parcursul acestor patru zile, despre modalitățile în care sunt create și se păstrează funcționale rețelele de comunicare, necesare pentru a deservi un număr cât mai mare de cetățeni, care sunt cele mai bune modalități de comunicare și evenimentele de impact, ce servicii îi susțin pe comunicatori de la nivelul Comisiei și cum pot sprijini aceste rețele Comisia Europeană.

Această întâlnire generală a Centrelor Europe Direct din Europa a avut loc la Bruxelles pentru ca toți cei prezenți să aibă posibilitatea de a participa și la Conferința Europeană pentru Comunicare Publică (EuroPCom) organizate de Comitetul Regiunilor. Pe parcursul ultimelor două zile peste 1.000 de reprezen-tanți Europe Direct, alături de experții Comisiei au participat la sesiuni comune și ateliere de lucru, oferite de specialiști în diferite domenii de comunicare și profesioniști din toată Europa. Pe lângă aprofundarea cunoș-tințelor în domeniu, cei prezenți au fructificat din plin noile trenduri din campaniile media și din mediul on-line, dar au putut oferi celor prezenți și posibilitatea de a cunoaște Centrele de Informare Europe Direct și cum reușesc prin comunicare și activități să transmită informații eficient cetățenilor.

Alba Iulia, 30.10.2015

Prin intermediul paginii de internet a Centrului (www.europedirect-adrcentru.ro) și prin intermediul Facebook fiți alături de noi, și participați la evenimentele Centrului sau puteți transmite propuneri de colaborare. Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, vor fi informaţi și pe parcursul următorilor ani asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activitatăților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

 

 

Agenția Locală a Energiei Alba sprijină autorităṭile publice locale în procesul de obṭinere a datelor privind consumurile de energie ṣi costurile asociate

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), în calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION, a participat pe 14 octombrie a.c. la masa rotundă europeană privind accesibilitatea datelor în domeniul energetic, manifestare organizată la Comitetul Regiunilor, cu ocazia Open DAYS.

La eveniment, au participat reprezentanți ai Comitetului Regiunilor ṣi Comisiei Europene (EASME), ai autorităților locale, agențiilor regionale de energie și furnizorilor de date energetice. Tematica este de actualitate inclusiv în cadrul activităṭii Comitetului Regiunilor, cu atât mai mult cu cât un amendament la avizul privind pachetul Uniunii Energetice a fost votat în ultima sesiune plenară din 12-13 octombrie.

Discuṭiile purtate în timpul mesei rotunde au dovedit interesul deosebit al autorităților locale pentru accesul la baze de date energetice de calitate în vederea realizării Planurilor de Acṭiune pentru Energie Durabilă (PAED). Intalnirea a relevat totodata necesitatea unor discuții concrete cu toți furnizorii de date energetice din regiunile implicate ṣi prioritatea acordata de agențiile regionale/locale de energie furnizării de asistență tehnică semnatarilor Convenției Primarilor în domeniul inventarelor de consum energetic și de emisii echivalente, precum și al întocmirii/implementării PAED-urilor.

Participarea ALEA la un astfel de eveniment nu este întâmplătoare. Alba se poate mândri cu primul Observator Energetic din România (ANERGO), creat în cadrul Agenṭie Locale a Energiei, un instrument de lucru eficace în aplicarea unor strategii eficiente la nivel local, inclusiv în vederea cuantificarii impactului regional privind schimbările climatice sau în identificarea zonelor de responsabilitate și a prioritățile de acțiune. ANERGO este susṭinut de Consiliul Judeṭean ṣi de Agenṭia de Dezvoltare Regională Centru. Până în prezent, au fost încheiate 12 acorduri de colaborare cu autorităṭi locale din judeṭ ṣi 4 cu furnizori de date din aceeaṣi zonă.

ANERGO face parte din ENERGee Watch Network, reṭea europeană implicată în schimb de bune practici, colectare de date ṣi activităṭi la nivel european în domeniul eficacităṭii energetice ṣi al reducerii gazelor cu efecto de seră (GES).

Sursa: http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/agentia-locala-energiei.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-June-2015

Comisia Europeană a adoptat măsuri concrete pentru a consolida uniunea economică și monetară

 

Cei cinci președinți, și anume Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Donald Tusk, președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro, Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene și Martin Schulz, președintele Parlamentului European, au propus în urmă cu 4 luni (22 iunie 2015) planuri ambițioase menite să aprofundeze uniunea economică și monetară (UEM), planificată să se finalizeze cel mai târziu în 2025.

„Raportul celor cinci președinți” este urmat de măsuri concrete, adoptate săptămâna trecută de Comisia Europeană. Pachetul de măsuri adoptat se referă la o reprezentare mai unificată a zonei euro în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special FMI, instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ. Acesta precizează, de asemenea, măsurile necesare în vederea finalizării Uniunii bancare, în special prin intermediul unui sistem european de garantare a depozitelor, precum și măsurile menite să reducă în continuare riscurile în sistemul bancar.

Mai precis, pachetul de măsuri adoptat săptămâna trecută include:


1) Reprezentarea externă a zonei euro
În timp ce dolarul american are un reprezentant unic și puternic în cadrul forurilor economice și financiare internaționale, statele membre din zona euro nu pot să se exprime la unison. Prin urmare, Comisia propune să se treacă la o reprezentare unificată pentru zona euro în cadrul Fondului Monetar Internațional, președintele Eurogrupului devenind reprezentantul zonei euro.

2) Pași în direcția unei Uniuni financiare
Un sistem comun de garantare a depozitelor rămâne elementul-lipsă al Uniunii bancare. Acest sistem le va permite cetățenilor să aibă certitudini cu privire la siguranța depozitelor lor, indiferent de situarea lor geografică. Comisia va propune un sistem bazat pe reasigurare, care va permite menținerea sistemelor naționale ale statelor membre. Pachetul va fi completat printr-o propunere legislativă care va fi prezentată mai târziu în cursul acestui an.

3) Un semestru european reînnoit
În viitor, vor avea loc mai întâi dezbateri și vor fi formulate recomandări pentru zona euro în ansamblul său, înaintea discuțiilor specifice fiecărei țări, pentru a garanta o abordare coerentă a provocărilor comune.
În plus, se va acorda o mare importanță ocupării forței de muncă și aspectelor sociale în cadrul semestrului european și al procesului de aprofundare a UEM. În acest context, partenerii sociali ar trebui să joace un rol fundamental.

4) Îmbunătățirea instrumentelor în materie de guvernanță economică
Comisia propune instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate, precum și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ.

Consiliile naționale în materie de competitivitate
Comisia recomandă Consiliului să invite statele membre să instituie consilii naționale în materie de competitivitate responsabile de monitorizarea performanței și de politicile din domeniul competitivității. Configurația consiliilor ar trebui să respecte un set de criterii minime, care iau în considerare diversitatea statelor membre și respectă pe deplin rolul partenerilor sociali.


Consiliul fiscal european
Comisia instituie un consiliu fiscal european independent cu rol consultativ pentru i) a evalua punerea în aplicare a cadrului fiscal al UE, ii) a oferi consultanță cu privire la orientarea fiscală adecvată pentru zona euro în ansamblu, iii) a coopera cu consiliile fiscale naționale din statele membre și iv) a oferi consultanță ad-hoc la cererea președintelui. Consiliul va fi un organism independent din punct de vedere funcțional, format din cinci experți, sub auspiciile Comisiei.

 

Următoarele etape


„Raportul celor cinci președinți” a stabilit trei etape diferite pentru finalizarea UEM. Pachetul adoptat astăzi se referă la etapa 1 și la pregătirile pentru etapa 2:
- Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 - 30 iunie 2017) va urmări utilizarea instrumentelor existente și a tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici bugetare responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică.
- În Etapa 2 sau „finalizarea UEM” vor fi lansate acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință privind convergența, stabilite de comun acord, care ar fi de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro.
- În Etapa finală (cel mai târziu până în 2025), o UEM profundă și veritabilă ar oferi stabilitate și prosperitate pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte.

Comisia va prezenta o carte albă în primăvara anului 2017, care va evidenția următorii pași necesari, inclusiv măsurile juridice, în vederea finalizării UEM în etapa 2. Pentru a pregăti acest document și a stimula o dezbatere amplă, Comisia va facilita discuții și dezbateri publice în întreaga UE.

Realizarea unei Uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile este una dintre cele 10 priorități ale președintelui Juncker enunțate în Orientările sale politice. Acestea sunt disponibile la adresa de internet: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf .

„Raportul celor cinci președinți”, prezentat la 22 iunie 2015, constituie baza pentru atingerea acestui obiectiv în următorii zece ani. Acesta poate fi consultat la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_ro.pdf 

 


Pachetul legislativ cuprinde:


• Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind pașii necesari pentru finalizarea Uniunii economice și monetare
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/communication-emu-steps_en.pdf 

• Decizia Comisiei de instituire a unui Consiliu fiscal european independent cu rol consultativ
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/decision-efb_en.pdf 

• Recomandare de recomandare a Consiliului privind instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate în cadrul zonei euro
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/recommendation-ncbs_en.pdf 

• Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind o foaie de parcurs pentru trecerea la o reprezentare externă mai coerentă a zonei euro în cadrul forurilor internaționale
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/communication-external-representation-roadmap_en.pdf 

• Propunere de decizie a Consiliului privind stabilirea unor măsuri în vederea instituirii unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/proposal-external-representation_en.pdf 

Precizările comisarului european pentru Politica Regională, Corina Creţu, ca urmare a dezbaterii publice recente din România privind autostrada Orăştie-Sibiu, finanţată cu bani din Fondul de Coeziune


''Situația autostrăzii Orăştie - Sibiu trebuie analizată cu atenție, întrucât lucrările au fost aproape în totalitate finalizate. Autoritățile române sunt responsabile pentru implementarea proiectului și trebuie să evalueze dacă acesta poate fi împărțit în două faze sau poate fi completat cu finanțare națională, în conformitate cu Regulamentul General al Comisiei Europene. Serviciile DG Regio sunt în continuare disponibile să sprijine autorităţile române în cazul acestui proiect, pentru a se asigura împreună că sunt respectate toate condițiile de finanţare, astfel încât să vorbim de o utilizare efectivă și eficientă a Fondurilor Structurale și de Investiții, în beneficiul României și al Uniunii Europene.'' a declarat Creţu, într-un comunicat.

Potrivit Regulamentului General 1083/2006, data limită de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari în perioada 2007-2013 este 31 decembrie 2015. În cazul în care un proiect nu este încheiat până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale pot finaliza lucrările cu fonduri naționale în 2016, înainte de depunerea documentelor de închidere a programului.

O altă opțiune, tot conform Regulamentului General, este aceea de fazare a proiectului, prin extinderea finanțării acestuia pe parcursul a două perioade de programare: faza 1 este finanțată în cadrul perioadei 2007-2013 şi faza 2, în cadrul exerciţiului bugetar 2014-2020.

Proiectul Autostrăzii Orăştie – Sibiu, ca parte a Rețelei de Transport Trans-Europene (TEN-T CORE), prevede construirea a 82,07 km de autostradă care leagă cele două orașe. Comisia Europeană a decis, în septembrie 2011, finanţarea acestui proiect cu 510 de milioane de euro din Fondul de Coeziune.

Autostrada a fost împărțită în 4 loturi de punere în aplicare. Loturile 1 și 2, având lungimea de circa 44 km, au fost deschise traficului în 2013. Loturile 3 și 4 au fost deschise traficului în 2014. Lotul 3, de aproximativ 22 de kilometri, este cel unde au fost identificate fisuri în structura de drum.

Lucrările de reconstrucţie sau de consolidare vor trebui să fie finanțate de la bugetul de stat, iar autoritățile române au obligația de a se asigura că întreaga autostradă este finalizată și funcțională înainte de trimiterea documentelor de închidere a programului, termenul limită fiind martie 2017.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Acces mai ușor la Fondurile structurale și de investiții europene: Grupul la nivel înalt pentru simplificare elimină blocajele


Grupul la nivel înalt pentru simplificare, lansat de Comisia Europeană în luna iulie, s-a reunit pentru prima dată la Bruxelles în data de 20 octombrie. Președintele Grupului, fostul vicepreședinte al Comisiei Europene Siim Kallas, și noii săi membri, s-au întâlnit cu vicepreședintele pentru buget al Comisiei Europene, Kristalina Georgieva, precum și cu comisarii europeni Corina Crețu (politică regională) și Marianne Thyssen (afaceri sociale, ocupare, competențe și mobilitatea forței de muncă).

În conformitate cu inițiativa Comisiei intitulată "Un buget al Uniunii axat pe rezultate" și cu eforturile în domeniul unei mai bune reglementări, Grupul își propune, să reducă sarcina administrativă a beneficiarilor care accesează și utilizează cele cinci Fonduri structurale și de investiții europene.

Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a declarat: "Sunt încântată să îi întâlnesc astăzi pe noii membri ai Grupului la nivel înalt pentru simplificare; cunoștințele lor sunt valoroase în vederea identificării soluțiilor concrete pentru facilitarea accesului beneficiarilor la fondurile Uniunii. Cu cât beneficiarii vor primi mai rapid ajutorul nostru, cu atât mai repede vom vedea impactul asupra creșterii economice și al locurilor de muncă. Întâlnirea de astăzi a stabilit deja un plan de lucru cu rezultate cheie în următorii doi ani; Grupul va publica primele sale concluzii anul viitor. Între timp, activitatea sa se va reflecta în dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune".

În anii 2015 și 2016, Grupul la nivel înalt pentru simplificare va elimina blocajele de natură administrativă în ceea ce privește accesul la Fondurile structurale și de investiții europene și va promova bunele practici în următoarele domenii:
- sporirea utilizării procedurilor electronice (e-cohesion) și a modalităților mai simple de rambursare a costurilor;
- facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare;
- combaterea practicii de gold-plating, prin care se adaugă condiții și cerințe administrative suplimentare la nivel național sau regional.

De asemenea, grupul va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește aplicarea practică a măsurilor de simplificare prevăzute de regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020. În 2017, Grupul de lucru la nivel înalt se va concentra pe cadrul financiar post-2020; raportul său final va fi unul din elementele cheie ale reflecției pe marginea viitorului politicii de coeziune.

Context

Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene Siim Kallas, este format din 12 experți independenți selectați în baza cunoștințelor lor despre Fondurile structurale și de investiții europene și despre reducerea sarcinilor administrative. Pentru a aborda simplificarea din toate perspectivele, Grupul se va întâlni și cu reprezentanții altor instituții europene.
Activitatea Grupului la nivel înalt pentru simplificare face parte dintr-o inițiativă mai largă a comisarului Corina Crețu și a Direcției generale pentru politici regionale și urbane (DG REGIO) de a îmbunătăți modul în care statele membre și regiunile gestionează și investesc fondurile politicii de coeziune.

Pagina de internet dedicată politicilor regionale http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Persoanele fizice vor putea accesa 25.000 euro pentru a lansa afaceri în industriile creative

 

În 20 octombrie, Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Cererea de propuneri de proiecte România creativă, finanțată prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3: ”Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.

Apelul va fi dedicat persoanelor fizice cu rezidența într-una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), care intenționează sa înființeze o afacere non agricolă în mediul urban într-una din industriile creative: film, muzică, artele scenei, publicitate, design și moda, IT software și tehnologie, arhitectură si artă.

În cadrul propunerii de proiecte nu vor fi eligibili șomerii cu vârsta între 16 - 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat în cadrul măsurilor sprijinite din Axa prioritară 1, respectiv Axa prioritară 2.

Bugetul apelului va fi de 35 mil. Euro (5 mil. Euro pe fiecare regiune). Grantul maxim va fi de 25.000 euro/ plan de afaceri și va fi acordat numai persoanelor ale căror planuri de afaceri sunt aprobate. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 50.000€. Contribuția eligibilă minimă a solicitantului va fi de 2%.

Activitățile vor fi grupate într-un pachet integrat de business care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare:
Etapa I: Educație antreprenorială și program de mentorat
Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri
Etapa III: Înființare firmă/ afacere/ exploatarea ideii de business

Toate întrebările legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunătățire vor fi transmise până la data de 3 noiembrie 2015 pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Ghidul supus consultării este disponibil la adresa de internet:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf 

 

Calendarul de lansare a apelurilor în cadrul POCU este disponibil la adresa de internet:

http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/pocuplanlansari2015.pdf

 

Cancelaria Primului Ministru este interesata de dezvoltarea Regiunii Centru

PROIECTELE REGIO DEVIN MODELE DE BUNE PRACTICI SI EXEMPLE DE SUCCES

• Echipa Printului Charles de Wales, interesata de dezvoltarea zonei montane romanesti, inclusiv din Apuseni.

La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc o intalnire informala intre conducerea ADR Centru si reprezentantii Cancelariei Primului Ministru. Discutiile, derulate la Traseul celor Trei Fortificatii din Cetatea Vauban Alba Iulia, au vizat dezvoltarea durabila a zonei montane, proiectele de succes finantate cu fonduri Regio si gestionate de ADR Centru, dar si problemele din implementarea proiectelor. Intalnirea a avut loc in prezenta domnului Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, discutiile fiind purtate de domnul Jeremy Staniforth, Inalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabila si asistent al Printului Charles de Wales, cu doamna Maria Ivan si domnul Mihai Pocanschi, directori in cadrul ADR Centru.

Numeroasele proiecte si actiuni in care a fost implicata ADR Centru, transparenta si buna vizibilitate a acestor proiecte, promptitudinea cu care se rezolva problemele, au fost argumentele care au generat aceasta intalnire. Alaturi de Inaltul Reprezentant pentru Dezvoltare Durabila, au mai participat la intalnire si echipa de consilieri a Guvernului Romaniei, formata din doamna Iulia Grumazescu si domnul Radu Rey.

”Delegatia din partea Cancelariei Primului Ministru a stabilit aceasta intalnire in vederea organizarii unui workshop la Bucuresti, unde se vor prezenta proiectele de succes, finantate cu fonduri UE in regiunile tarii. Cetatea Vauban Alba Iulia, un exemplu de dezvoltare urbana integrata si restaurare, realizat prin trei proiecte Regio cu o valoare de peste 40 milioane euro fonduri nerambursabile, este un proiect care se recomanda in sine, pe viu, prin locatiile vizitate. Un alt proiect discutat, ce poate fi recomandat ca exemplu de succes, inclusiv la nivel european, este proiectul de care beneficiaza in prezent toti cei peste 2 milioane de locuitori ai Regiunii Centru, ce a vizat imbunatatirea infrastructurii de interventie in situatii de urgenta. Acest proiect, ce a fost initiat datorita demersurilor dr. Raed Arafat, a pornit cu un parteneriat intre cele sase Consilii Judetene din Regiunea Centru, adica Alba, Brasov, Covasna, Harghita Mures si Sibiu, si a fost preluat apoi si multiplicat si in celelalte regiuni ale Romaniei. Prin 10 milioane de euro fonduri nerambursabile, s-au echipat si modernizat unitatile ISU din toate cele 6 judete, s-a creat un centru de interventie mobil, s-au achizitionat echipamente pentru zonele montane mai greu accesibile si, de peste trei ani, prin aceste proiecte, SMURD-ul intervine si mai prompt pentru salvarea vietilor,” a declarat doamna Maria Ivan, director Directia Coordonare ADR Centru.

In acelasi timp, au fost discutate si problemele majore cu care s-au confruntat beneficiarii de proiecte in perioada 2007-2013. Principala problema mentionata a fost cea referitoare la derularea procedurilor de achizitii publice, deoarece se prelungeau achizitiile si fiindca autoritatile de decizie aveau opinii diferite asupra aceluiasi caz. Referitor la viitoarea perioada de programare financiara 2014-2020 si problemele cu care se vor confrunta beneficiarii, a fost subliniat faptul ca trebuie recuperata intarzierea in lansarea domeniilor de finantare, in acest moment toate programele operationale fiind intarziate. Toate aspectele discutate, privind gestionarea problemelor specifice pe program sau pe zone, vor face parte dintr-un set de recomandari ce vor fi inaintate Primului Ministru de catre consilierii prezenti.

Nu in ultimul rand, au fost aduse in discutie investitiile de fonduri Regio in zona montana, modul in care a fost sustinuta dezvoltarea economiei locale, dar si legatura dintre furnizorii de produse si furnizorii de servicii din turism. Dupa cum observa si domnul Staniforth, desi exista o serie de proiecte si investitii in domeniul hotelier si turistic, logistica utilizata (vesela, tacamuri, etc.) provine de obicei din tari ca si Italia si Austria. De aceea este nevoie de o corelare intre proiecte, de o viziune de finantare care sa asigure toate elementele unui lant de productie sau etapele de dezvoltare.

Implicarea Regiunii Centru prin ADR Centru, in Conventia Muntilor Carpati si dezvoltarea acestui proiect cu atragerea de fonduri si infiintarea unui Birou al Platformei de Coordonare a Turismului Durabil la Brasov a fost un alt subiect discutat, care a demonstrat complementaritatea activitatilor ADR Centru in privinta dezvoltarii regiunii. Dezvoltarea zonei montane si a turismului montan, ca punct cheie de dezvoltare prevazut in Strategia de Dezvoltare Inteligenta a Regiunii Centru, a completat seria de actiuni desfasurate de catre ADR Centru pentru abordarea strategica si viziunea pe termen lung de dezvoltare a tuturor zonelor din Regiune, fie ele urbane, fie rurale.

Discutiile s-au incheiat prin convenirea stabilirii unei legaturi parteneriale si a unor viitoare intalniri pentru a discuta posibilitati de proiecte comune, dar si posibilitatea programarii in viitor unei vizite a Principelui Charles in zona Muntilor Apuseni.


Alba Iulia, 19.10.2015

Foto-4 

 

România – putere regională in domeniul energiei


România a fost cel de-al 19-lea stat membru vizitat de vicepreședintele Maroš Šefčovič, în timpul turneului dedicat Uniunii energiei. Discuțiile cu reprezentanții autorităților române, părților interesate și ai societății civile s-au concentrat pe beneficiile acestui proiect și pe rolul pe care îl poate juca România pentru punerea sa în practică.

"România va juca un rol esențial în cadrul Uniunii Energiei, oferind securitate și previzibilitate atât altor state membre ale UE, cât și țărilor din afara granițelor noastre. Consider că România va beneficia enorm de existența Uniunii Energiei, valorificându-și astfel pe deplin potențialul din punctul de vedere al producției de energie din surse regenerabile și al eficienței energetice", a declarat vicepreședintele Šefčovič înainte de sosirea la București.

De asemenea, la reuniunea BucharestForum, în secțiunea dedicată strategiei europene de securitate energetică, vicepreședintele Šefčovič a declarat: "Cred că România poate și trebuie să-și păstreze rolul de putere regională în domeniul energiei".

În întâlnirile sale, vicepreședintele Šefčovič a subliniat următoarele:

- România este aproape de îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul 2020;
- exploatarea la maximum a potențialului românesc în domeniul eficienței energetice va avea ca rezultat reducerea costurilor, investiții crescute și dezvoltarea anumitor sectoare economice (construcții, de exemplu), în paralel cu crearea de oportunități pentru crearea de locuri de muncă;
- România poate continua să joace un rol important în regiune, în special prin dezvoltarea gradului de interconectare, acest lucru putând duce la reducerea dependenței de Rusia, ca singur furnizor de energie, sau la posibilitatea de a exporta supraproducția de electricitate pe piețele europene;
- sprijinul României este important atât pentru elaborarea și promovarea Uniunii energiei, cât și pentru punerea în practică a obiectivelor sale.

Context
Uniunea Energiei va asigura Europei energie sigură, ecologică și la prețuri accesibile. Folosirea judicioasă a resurselor energetice, combinată cu lupta împotriva schimbărilor climatice, constituie un adevărat motor pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, precum și o investiție în viitorul Europei.
Turneul Uniunii energiei va continua în perioada următoare, cu vizite în Belgia, Malta, Danemarca și Estonia.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Savurează produsele europene!

În 2016, producătorii agroalimentari europeni vor avea la dispoziție programe în valoare de 111 milioane de euro pentru a găsi noi piețe în afara Uniunii și pentru a promova consumul atât în interiorul, cât și în exteriorul acesteia. Sloganul noii campanii este ”Savurează produsele europene!” (Enjoy, it's from Europe!)

Comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul Phil Hogan, a declarat: „Producția agroalimentară europeană deține locul întâi pe piața mondială. Piața de export a UE, în valoare de 110 miliarde de euro este creatoare de locuri de muncă și de creștere economică în zonele rurale din întreaga Europă. Pentru a încuraja acest efort al activităților de export, am plăcerea să vă prezint acest nou sistem de promovare, care va face ca cele 111 milioane de euro să creeze oportunități suplimentare pentru producția agroalimentară a UE pe piețe noi și să sporească prezența noastră pe piețele existente.”

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:
• creștere semnificativă a ajutoarelor destinate campaniilor de informare și promovare;
• rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparație cu regimul actual;
• punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai bună direcționare a acțiunilor în domeniu;
• extinderea domeniului de aplicare a măsurilor prin extinderea categoriilor de beneficiari eligibili sau a gamei de produse, sau prin autorizarea menționării originii și mărcii produselor, în anumite limite;
• simplificarea procedurilor administrative, prin realizarea evaluării și selecției programelor într-o singură etapă;
• facilitarea gestionării programelor multinaționale, prin intermediul unui ghișeu unic al Comisiei, la Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA).

Context

Un element-cheie al noii politici de promovare este definirea unui program anual de lucru, care stabilește prioritățile strategice pentru măsuri de promovare în ceea ce privește produsele, sistemele și piețele vizate, precum și bugetele alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică și proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunități de piață și la nevoile sectorului.


Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

16 miliarde de euro pentru cercetare-inovare

 

În următorii 2 ani, Comisia Europeană va investi 16 miliarde de euro în proiecte de cercetare-inovare prin programul Orizont 2020, având ca obiectiv stimularea competitivității economiei europene și realizarea priorităților de politică din mandatul curent.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Cercetarea și inovarea sunt motoarele progresului Europei și sunt vitale pentru abordarea provocărilor actuale urgente, cum ar fi imigrația, schimbările climatice, energia nepoluantă și starea de sănătate a populației.”

Programul va sprijini o serie de inițiative transversale, cum ar fi: modernizarea industriei producătoare europene (1 miliard euro); tehnologii și standarde pentru conducere automată a autovehiculelor (peste 100 de milioane); Internetul Obiectelor (139 de milioane) pentru a aborda digitalizarea industriilor UE; industria 2020 și economia circulară (670 de milioane de euro); și orașe inteligente și durabile (232 de milioane).

Nu vor lipsi fondurile pentru cercetare în ce privește securitatea frontierelor externe ale UE în domenii precum identificarea și combaterea traficului de persoane și a imigrației clandestine (8 milioane de euro), noi tehnologii pentru a ajuta la combaterea infracțiunilor și terorismului (27 milioane) sau originea și impactul fluxurilor migratorii în Europa (15 milioane).

Noul program de lucru vizează, de asemenea, îmbunătățirea impactului finanțării Orizont 2020, prin măsuri ce asigură o mai mare disponibilitate a fondurilor pentru întreprinderi inovatoare sau îmbunătățirea sinergiilor cu alte programe de finanțare ale UE.

Context

Programul Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020 a fost lansat la 1 ianuarie 2014. Pe parcursul a șapte ani, se vor investi 77 de miliarde de euro în proiecte de cercetare și inovare pentru a sprijini competitivitatea economică a Europei și pentru a extinde frontierele cunoașterii umane.

Bugetul UE pentru cercetare finanțează în principal activități axate pe îmbunătățirea vieții cotidiene în domenii precum sănătatea, mediul, transportul, produsele alimentare și energia.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

O ”marcă de excelență” pentru proiectele inovatoare


Propunerile de proiecte promițătoare, depuse în programul Orizont 2020, dar care nu pot fi finanțate din cauza limitărilor bugetare, vor beneficia în viitor de o ”marcă de excelență”. Inițiativa a fost prezentată, în data de 12 octombrie, de comisarii europeni Corina Crețu și Carlos Moedas în cadrul Open Days - Săptămâna regiunilor și orașelor europene.

Comisarul Corina Crețu a declarat: „În perioada 2014-2020, pentru a încuraja cercetarea și inovarea se vor folosi investiții în valoare de 100 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, inclusiv peste 32 de miliarde de euro alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor nou-create și a antreprenorilor, aceștia constituind principalele motoare ale inovării în Europa. Marca de excelență va contribui la identificarea și la sprijinirea proiectelor inovatoare și le va ajuta să se dezvolte și să fie competitive la nivel internațional.”

Comisarul Carlos Moedas a subliniat: „Regiunile UE sunt deja investitori majori în cercetarea și inovarea de calitate din Europa. Prin marca de excelență, ele pot beneficia de sistemul de evaluare de talie mondială al programului Orizont 2020 pentru a determina cu ușurință cele mai bune proiecte de pe teritoriul lor care merită sprijinite din fondurile proprii.”

Cu ajutorul ”mărcii de excelență”, regiunile vor putea recunoaște proiectele de viitor și vor promova accesul lor la alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene sau alte programe de investiții naționale sau regionale.
În faza pilot, „marca de excelență” va fi acordată întâi propunerilor prezentate de IMM-uri în cadrul instrumentului dedicat din programul Orizont 2020. Inițiativa ar putea fi apoi extinsă pentru a acoperi și alte domenii ale lui.

Context

„Orizont 2020”, programul UE pentru finanțarea cercetării și inovării în perioada 2014-2020, oferă aproape 80 de miliarde de euro sub formă de investiții în proiecte ce sprijină competitivitatea economică a Europei. Se preconizează că cel puțin 20% (aproape 9 miliarde de euro) din fondurile alocate domeniilor „Poziție de lider în tehnologiile industriale” și „Provocări societale” vor fi alocate direct IMM-urilor, sub formă de granturi, inclusiv prin intermediul „instrumentului pentru IMM-uri”.


Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Măsuri necesare pentru pensii adecvate


Un raport publicat de Comisia Europeană la începutul săptămânii arată că viitoarele generații de pensionari ar putea beneficia de pensii adecvate dacă lucrătorii ar avea oportunitatea să rămână activi profesional până la vârsta legală de pensionare. În plus, politicile în domeniul ocupării forței de muncă ar trebui să le ofere protecție și celor care nu pot rămâne activi destul timp pentru a acumula suficiente drepturi de pensie.

Salutând apariția raportului, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Recentele reforme ale sistemelor de pensii s-au concentrat pe asigurarea de pensii pentru un număr mult mai mare de persoane vârstnice fără ca finanțele publice să fie destabilizate. Se poate face însă acest lucru doar dacă se oferă marii majorități a populației destule oportunități de a continua să lucreze până când ajunge la vârsta legală de pensionare, care se preconizează că va crește în întreaga UE. Prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a investi suficient de mult în competențele și în sănătatea oamenilor pentru a le permite să utilizeze aceste oportunități. Trebuie, de asemenea, să fim solidari cu cei care nu pot face acest lucru și care ar putea să fie nevoiți să se bazeze pe indemnizații de șomaj sau prestații de invaliditate înainte de a ajunge la vârsta de pensionare.”

Conform raportului, pe ansamblul UE, pensiile oferă în prezent majorității populației suficientă protecție împotriva sărăciei. Chiar și pe durata crizei, persoanele în vârstă au fost mai bine protejate decât alte categorii. Mai multe state membre trebuie însă să depună în continuare eforturi pentru eliminarea riscurilor legate de sărăcie și garantarea siguranței venitului persoanelor vârstnice.

Situația pensiilor este marcată și de diferențe persistente de gen, femeile fiind mai expuse la sărăcie și având pensii mai mici decât bărbații, din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a îndatoririlor familiale. Disparitatea de gen în privința pensiilor poate fi redusă, însă sunt necesare eforturi pe termen lung atât pentru asigurarea egalității reale de șanse între femei și bărbați, cât și pentru modificarea sistemelor de pensii.

Context

Raportul privind adecvarea pensiilor monitorizează gradul în care acestea oferă populației un venit suficient la o vârstă înaintată, protejând-o împotriva sărăciei și permițându-i să beneficieze de un nivel de trai decent. Raportul examinează măsurile-cheie de reformă luate în trecut, destinate să asigure pensii adecvate și sustenabile din punct de vedere financiar, și identifică noi direcții de reformă.

Raportul completează estimările din Raportul privind îmbătrânirea populației, elaborat în 2015, ce analizează repercusiunile viitoarelor cheltuieli cu pensiile asupra sustenabilității finanțelor publice.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru infrastructura de irigații

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare prin Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta infrastructura de irigații până la data de 18 decembrie 2015, ora 16.00. Termenul inițial pentru închiderea sesiunii era 30 octombrie 2015, ora 16.00.

Prelungirea termenului de primire a cererilor de finanțare s-a decis ca urmare a numărului mare al solicitărilor primite în acest sens din partea potențialilor beneficiari precum și având în vedere motivația faptului că întocmirea proiectelor finanțate prin sM 4.3 este complexă și de durata, obținerea avizelor necesită un timp îndelungat.

Valoarea totală nerambursabilă a fondurilor disponibile pentru această sesiune este de 218 milioane euro. Totodată, precizăm că pragul de calitate lunar pentru proiectele care vor fi depuse în intervalul 1 noiembrie 2015 – 18 decembrie 2015 este de 20 puncte.

Toți cei interesați să obțină fonduri nerambursabile pentru proiecte în infrastructura de irigații din zonele rurale, prin intermediul Submăsurii 4.3 din PNDR 2020, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina de internet a Agențieiwww.afir.info

 

 

Noutati privind fondurile nerambursabile POR pentru perioada 2014-2020


Peste 40 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, din mediul de afaceri si universitar din Regiunea Centru s-au intalnit si au discutat azi, 30.09.2015, la Miercurea Ciuc in cadrul Sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, despre fondurile nerambursabile si proiectele de dezvoltare ale Regiunii Centru. Stadiul proiectelor implementate prin POR 2007-2013 si bunele practici din aceasta perioada, precum si noutatile viitorului Program Operational Regional 2014-2020 si pregatirea proiectelor, au fost principalele puncte de discutie care au atras atentia celor prezenti.

Cresterea gradului de absorbtie al POR 2007-2013, de la circa 65%, cat este in prezent, la nivelul Regiunii Centru, la un grad cat mai aproape de 80% pana la finele acestui an, pentru a reduce presiunea financiara ce va fi dupa 2015 in responsabilitatea primariilor si consiliilor judetene, a fost dezideratul acestor discutii. Desi gradul de finalizare a lucrarilor de constructii, de modernizare si de achizitie a echipamentelor prevazute in proiecte este cu mult avansat fata de gradul de rambursare a cheltuielilor efectuate sau de absorbtie, este necesara alinierea celor doua, atat pentru sprijinul beneficiarilor, cat si pentru a ilustra stadiul real al programului.

”Trebuie sa precizez ca acest grad de absorbtie este o medie a 12 domenii de finantare. Pe unele domenii avem absorbtie de 99%, 80% sau 100%, cum sunt cele accesate de microintreprinderi, sau cele prin care am finantat dotarea cu echipamente a infrastructurii de interventie in situatii de urgenta, sau reabilitarea de centre sociale. Dar, pe unele domenii care s-au deschis depunerii de proiecte acum un an sau doi, gradul de absorbtie variaza de la 4 la 10, sau la 30%. Insa implementarea proiectelor, cerintele solicitate la depunere, problemele cu care se confrunta beneficiarii, sunt parte a unui proces dinamic, mereu in miscare, din care am invatat si vom incerca sa aplicam lectiile invatate pentru urmatoarea perioada, 2014-2020 ca sa evitam aceleasi probleme sau greseli. Chiar si asa, nu cred ca in acesti 7 ani, autoritatile locale sau Guvernul Romaniei ar fi avut disponibilitatea de a concentra aproape 600 de milioane de euro pentru investitii in atat de multe domenii si pentru atat de multe beneficii”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

In ceea ce priveste Programul Operational Regional 2014-2020, pentru cei interesati de informatii de ultima ora, va precizam ca, in luna octombrie este preconizata lansarea domeniului ce vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere (6.1), iar in luna noiembrie se preconizeaza lansarea domeniului ce vizeaza imbunatatirea competitivitatii microintreprinderilor (2.1). Ca si procedura de depunere a proiectelor spre finantare, solicitantii de fonduri vor avea posibilitatea de a depune cererile de finantare electronic, dupa implementarea sistemului electronic MySMIS. Participantii prezenti la intalnire au mai fost informati ca in luna noiembrie vor mai avea loc doua intalniri ale Comitetului de Monitorizare, una privind POR 2007-2013, iar a doua privind POR 2014-2020, dar si despre demararea la nivelul Regiunii Centru a Programului 2014-2020 prin organizarea unei conferinte internationale pe tema dezvoltarii urbane.

Pentru mai multe informatii despre stadiul proiectelor  sau informatii referitoare la Programul Operational Regional 2014-2020.

http://regio-adrcentru.ro/discutii-privind-realizarile-din-perioada-2007-2013-si-estimari-privind-viitoarea-perioada-de-finantare-2014-2020/ 

Încep înscrierile în cadrul programului pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului


Vești bune pentru IMM-urile din Romania interesate de programul național cu finanțare nerambursabilă prin care își pot promova gratuit produsele proprii în cadrul a 8 Târguri Regionale pentru artizanat și meșteșuguri.

Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 12 octombrie 2015, ora 10.00.

Programul își propune să stimuleze dezvoltarea micii industrii din Romania și, în general, să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate.

Pot beneficia de program: întreprinderi mici și mijlocii, respectiv societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile profesionale sau fundațiile.

Obiective specifice

Programul urmărește, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii si conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:
a) câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
c) creșterea vizibilității pe piața atât a meșteșugarilor, cat și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
d) îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
f) promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componenta de prelucrare manuala semnificativa.

Bugetul Programului pentru anul 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui OTIMMC, pentru organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015 și pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanților.

Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice programului se pot suporta următoarele:
• editare/multiplicare de broșuri, materiale de promovare si prezentare,
• construcția unui site dedicat evenimentului,
• elementele de identitate vizuala,
• închiriere spatii,
• transmitere de invitații, cheltuieli de protocol,
• cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri,
• cheltuieli cu transportul beneficiarilor, precum și alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 1000 lei.

Se estimează participarea a minimum 200 de operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului.

Înscriere și termene-limită

Solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1) accesând site-ul www.aippimm.ro, începând cu data de 12 octombrie 2015.
Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcție de data organizării evenimentului. Aplicația nu mai permite înscrierea cu 3 zile înainte de demararea târgului organizat de fiecare Oficiu.

Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii online. Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obținut și cu datele corespunzătoare completate de către acesta.

Cei selectați vor transmite în maxim 7 zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC de care aparține solicitantul, Cererea-tip de participare la Târgul Regional pentru Artizanat și Meșteșuguri (Anexa nr. 2 la prezenta procedura), însoțită de documentele justificative.

Definiții
a) Produsele si serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanale – sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari și artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cat contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne cea mai substanțială componenta a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul ca:
- sunt produse fără restricții privind cantitatea și folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;
- natura speciala a produselor meșteșugărești și artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiționale, simbolice și semnificative din punct de vedere comunitar și religios;
- cuprind o arie largă de obiecte și activități, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele și ornamentele tradiționale, precum și ale creației populare din diferite genuri;
- produse și servicii cu valoare artistică, dar și utilitară, care păstrează specificul execuției manuale și tradiționale.
b) Produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii și meșterii populari, care păstrează caracterul autentic și specificul etnic și/sau cultural al unei anumite zone.

DOCUMENTATIE
Accesând puteți descărca documente utile:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2 

Fondurile alocate pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural au atins plafonul maxim stabilit

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) aduce la cunoștință că valoarea totală nerambursabilă a cererilor de finanțare depuse prin Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” a atins nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi cereri de finanțare în această sesiune.

Astfel, până la atingerea plafonului stabilit de 120% din alocarea disponibilă pentru Submăsura 6.2 (44,16 milioane de euro) mai sunt aproximativ 37.000 de euro, valoare insuficientă pentru a finanța un proiect prin sM 6.2, unde valoarea sprijinului nerambursabil este de 50.000/proiect sau de 70.000/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Odată atins procentul de 120% din nivelul alocării aferente sesiunii anuale a componentei/submăsurii respective, depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submăsuri se oprește înainte de termenul limită, așa cum prevede metodologia specifică procedurilor de lucru privind selecția și verificarea contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Detalii:
www.afir.info 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Măsuri bugetare pentru gestionarea crizei refugiaților


Comisia Europeană a prezentat un prim set de propuneri concrete pentru constituirea sumei de 1,7 miliarde de euro pe care UE ar urma să o aloce, în 2015 și 2016, pentru gestionarea crizei refugiaților. Banii vor fi utilizați pentru a asigura asistență de urgență celor mai afectate țări din UE, pentru a mări personalul agențiilor UE din prima linie, precum și pentru a acorda asistență și ajutor umanitar în țări terțe.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Comisia Europeană a fost implicată în mod constant și continuu în găsirea unui răspuns coordonat la nivel european în problema refugiaților și a migranților. Am realizat multe într-un timp scurt. Și vom continua să lucrăm fără preget pentru a dezvolta soluții europene comune.”

 

Vicepreședintele pentru buget și resurse umane, Kristalina Georgieva, a declarat: „Europa se confruntă cu consecințele uneia dintre cele mai grave crize din istoria sa recentă. Am acționat rapid pentru a ne alinia resursele la priorități, dublând fondurile UE disponibile pentru a acorda ajutor refugiaților și comunităților care îi primesc. Folosim bugetul UE într-o manieră rapidă și flexibilă pentru a gestiona această criză.”

Propunerile se referă la fonduri în valoare de 801,3 milioane de euro pentru 2015, sumă care se va constitui în parte din fonduri noi, printr-un proiect de rectificare bugetară. Un al doilea set de propuneri, vizând restul de 900 de milioane de euro, va fi inclus într-un amendament la proiectul de buget pe 2016, ce va fi prezentat în luna octombrie 2015.

Fondurile în valoare de 801,3 milioane de euro vor fi distribuite în favoarea acțiunilor prioritare după cum urmează:
• 100 de milioane pentru consolidarea Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și a Fondului pentru securitate internă (FSI); suma suplimentează fondurile de 73 de milioane de euro, deja epuizate;
• 1,3 milioane pentru majorarea fondurilor disponibile pentru cele trei agenții ale UE care acționează în domeniu (Frontex, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și Europol);
• 300 de milioane pentru consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV), pentru a permite majorarea Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană și pentru a oferi asistență țărilor terțe care găzduiesc refugiați din Siria; împreună cu alte 200 de milioane care sunt în curs de redistribuire, Fondul va ajunge la un volum total de 500 de milioane de euro;
• 200 de milioane pentru a răspunde imediat cererilor din partea UNHCR, a Programului Alimentar Mondial și a altor organizații relevante, în scopul de a-i ajuta imediat pe refugiați.

Următoarele etape

În luna octombrie, Comisia va propune suplimentarea cu 900 de milioane de euro a proiectului de buget pe 2016, distribuiți după cum urmează:

• 600 de milioane către Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă, precum și pentru suplimentări de personal în cadrul Frontex, EASO și Europol;
• 300 de milioane pentru a oferi ajutor umanitar refugiaților găzduiți în țările învecinate cu Siria și în alte țări terțe.

Context

Propunerile respectă acordul privind planul financiar pe șapte ani al UE. Pentru a constitui suma de 801,3 milioane de euro, statele membre nu trebuie să efectueze nici o plată suplimentară în 2015.

Autoritatea bugetară – Parlamentul și Consiliul – și-a luat angajamentul, săptămâna trecută, să urgenteze adoptarea acestor măsuri.

În cadrul reuniunii informale a șefilor de stat și de guvern din 23 septembrie 2015, statele membre au salutat propunerile Comisiei privind mobilizarea bugetului UE și s-au angajat să contribuie în egală măsură.

Comunicat de presa integral http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5729_ro.htm
Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/30092015_suplimentare_buget_gestionare_criza_refugiati_ro.htm

Concurs adresat jurnaliștilor

Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru a derulat în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2014 a doua ediție a concursului „Europa pe înţelesul cetăţenilor”. Concursul premiază jurnaliștii care redactează cele mai reușite știri, emisiuni radio sau TV, materiale de presă informative care abordează teme europene. 

Regulamentul concursului: pdfRegulament concurs jurnalisti.pdf


 

Au fost înscrise în concurs următoarele materiale de presă:

Secțiunea știri:

Secțiunea reportaj, documentar, interviu:

 

Juriul a fost format din următorii:
1. Nicos Fenișer, elev la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
2. Elena Vârdea, masterand, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
3. Groza Andreea, coordonatorul Centrului de informare Europe Direct Alba Iulia
4. Gabriela Mureșan, expert comunicare în cadrul Centrului de informare Europe Direct Alba Iulia
5. Mirela Groza, expert comunicare în cadrul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru


Criterii de evaluare utilizate de juriu au fost: dimensiunea europeană, capacitatea de a capta interesul publicului țintă, originalitate, calitatea conținutului şi a limbajului, obiectivitatea, gândirea independentă şi respectul pentru principiile de etică jurnalistică, resursele şi eforturile investite în pregătirea materialului de presă.

Câștigătorii concursului sunt următorii:

  • 123 pct. - Marele premiu - Mihaela Moraru - www.revistadealba.ro - Noii europarlamentari vor avea mai multă putere. Iată ce trebuie să știți înainte de a merge la vot
  • 118 pct. - Premiul secțiunii reportaj/documentar/interviu online - Ioana Albulescu - www.stirisireportajealba.ro  - La alegeri pe tocuri
  • 117 pct. - Premiul secțiunii reportaj/documentar/interviu presă scrisă Anca Dinică - Ziarul Unirea - Se apropie scrutinul pentru Parlamentul European. Actionează. Reacționează. Decide
  • 114 pct. - Premiul secțiunii reportaj/documentar/interviu radio - Dan Lungu - Radio Reîntregirea - Angela Filote în direct la Radio
  • 104 pct. - Premiul secțiunii reportaj/documentar/interviu TV - Cristina Crișan - Antena 1 Sibiu - Corina Crețu Europarlamentar
  • 106 pct. - Premiul secțiunii Știri - Cornel Gruian și Gina Obrejan - Pro TV - Investitie de 150 mil euro care a ajutat Alba Iulia sa isi recape-te faima si demnitatea din se-colul 18
  • 103 pct. - Mențiune secțiunea Știri - Cezar Firu - Radio Cluj - 7 ani de implementare a fondurilor nerambursabile Regio

Premiile au constat în obiecte promoționale personalizate:

I. Marele premiu – o tabletă.
II. Categoria reportaj, documentar, interviu: 3 premii formate din troller business și acumulator solar - pentru presa audio, presa video, presa scrisă, precum și un premiu pentru presa online (acordat de ADR Centru).
III. Categoria știri: premiu – un reportofon, mențiune – un acumulator solar.

Decernarea premiilor a avut loc în cadrul unui eveniment desfășurat marți, 9 decembrie 2014, la ora 11, în sala de conferințe a Hotelului Parc din Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 4.

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Navigând în continuare pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate. Mai multe detalii aici. Sunt de acord