ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Anunț selecție parteneri proiect POCU

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) și (8) din HG 93/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40 1 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 prin care autoritățile/instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri Europene prin intermediul canalelor media. 

RO: Municipiul Sebeș anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa Prioritara 6 - Educație și competențe, Apelul de proiecte nr. 11: Stagii de practica elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii. Toate informațiile necesare pentru participarea la selecție se găsesc pe pagina de internet a Municipiului Sebeș www.primariasebes.ro. Dosarele de candidatură se pot depune până la data de 25.11.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Piața Primăriei nr. 1, Sebeș, județul Alba. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG: Municipality of Sebeș announces a procedure for selection of partners to conclude a partnership agreement for implementing a project to be submitted under the Operational Programme Human Capital 2014 - 2020 (POCU), Priority Axis 6 - Education and Skills, call Project No. 11: Internships students in the agro-industry and services. All information required for participation in selection can be found on the website of the Municipality of Sebeș: www.primariasebes.ro. Each application can be submitted until 11.25.2016 at 10.00 at the headquarters of Sebeș City Hall, Town Hall Square no. 1 Sebeș, Alba county, Romania.

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Navigând în continuare pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate. Mai multe detalii aici. Sunt de acord