Vești bune pentru IMM-urile din Romania interesate de programul național cu finanțare nerambursabilă prin care își pot promova gratuit produsele proprii în cadrul a 8 Târguri Regionale pentru artizanat și meșteșuguri.

Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 12 octombrie 2015, ora 10.00.

Programul își propune să stimuleze dezvoltarea micii industrii din Romania și, în general, să protejeze meseriile care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate.

Pot beneficia de program: întreprinderi mici și mijlocii, respectiv societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile profesionale sau fundațiile.

Obiective specifice

Programul urmărește, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii si conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:
a) câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
c) creșterea vizibilității pe piața atât a meșteșugarilor, cat și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
d) îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
f) promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componenta de prelucrare manuala semnificativa.

Bugetul Programului pentru anul 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui OTIMMC, pentru organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri 2015 și pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanților.

Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice programului se pot suporta următoarele:
• editare/multiplicare de broșuri, materiale de promovare si prezentare,
• construcția unui site dedicat evenimentului,
• elementele de identitate vizuala,
• închiriere spatii,
• transmitere de invitații, cheltuieli de protocol,
• cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri,
• cheltuieli cu transportul beneficiarilor, precum și alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 1000 lei.

Se estimează participarea a minimum 200 de operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului.

Înscriere și termene-limită

Solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1) accesând site-ul www.aippimm.ro, începând cu data de 12 octombrie 2015.
Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcție de data organizării evenimentului. Aplicația nu mai permite înscrierea cu 3 zile înainte de demararea târgului organizat de fiecare Oficiu.

Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii online. Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obținut și cu datele corespunzătoare completate de către acesta.

Cei selectați vor transmite în maxim 7 zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC de care aparține solicitantul, Cererea-tip de participare la Târgul Regional pentru Artizanat și Meșteșuguri (Anexa nr. 2 la prezenta procedura), însoțită de documentele justificative.

Definiții
a) Produsele si serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanale – sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari și artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cat contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne cea mai substanțială componenta a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul ca:
– sunt produse fără restricții privind cantitatea și folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;
– natura speciala a produselor meșteșugărești și artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiționale, simbolice și semnificative din punct de vedere comunitar și religios;
– cuprind o arie largă de obiecte și activități, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele și ornamentele tradiționale, precum și ale creației populare din diferite genuri;
– produse și servicii cu valoare artistică, dar și utilitară, care păstrează specificul execuției manuale și tradiționale.
b) Produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii și meșterii populari, care păstrează caracterul autentic și specificul etnic și/sau cultural al unei anumite zone.

DOCUMENTATIE
Accesând puteți descărca documente utile:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2 

Pin It on Pinterest

Share This