Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri va lansa în perioada următoare cinci programe finanțate din bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri. Dintre acestea cele mai importante sunt:

 

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Programul urmărește:

  • Îmbunătățirea performantelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanțare de la bugetul de stat;
  • stimularea auto-angajării și creșterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităților de afaceri;
  • dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
  • creșterea numărului de noi locuri de munca create în cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei naționale.

Prin Program se finanțează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Primesc finanțare microintreprinderile, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului la data înscrierii în Program.

Valoarea alocației financiare nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depăși suma de 50.000 lei/beneficiar.

Procedura de implementare a programului și anexele la aceasta sunt disponibile la:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/proiect-procedura-de-implementare-si-anexele-programului-na-355-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-n-r-ndul-femeilor-manager 

 

Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți

Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitata – Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean roman care dorește să iși deschidă o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalent in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanțare.

Procedurile de implementare sunt disponibile la:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/proiect-procedura-de-implementare-si-anexele-programului-pentru-stimularea-nfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan-355-i-n-afaceri

Alte programe lansate în partea a doua a anului sunt:

  • Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri
  • Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
  • Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Procedurile de implementare ale programelor sunt disponibile la: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/

Potrivit procedurilor din cadrul programelor menționate, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum șase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanți, depunere documente, verificare administrativa și de eligibilitate, semnare contracte de finanțare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plățile efectuându-se în perioada octombrie -15 decembrie.

 

Pin It on Pinterest

Share This