Veți găsi în paginile materialului informații despre ce sunt fondurile europene, care e bugetul UE și care sunt finanțările mediului privat, cine le gestionează, de unde puteți afla mai multe informații sau servicii pentru IMM-uri, o serie de link-uri utile pentru informare rapidă, dar și pașii sau costurile aferente pentru cei ce vor să înființeze o firmă. 

 Vă lăsăm să răsfoiți broșura. Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți un e-mail la europedirect@adrcentru.ro

Ce sunt și cum sunt gestionate fondurile europene?

Instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate statelor membre ale Uniunii Europene au scopul de a reduce diferențele de dezvoltare socială și economică dintre acestea.

În vorbirea curentă sunt denumite fonduri europene, rambursabile sau nerambursabile, dar complexitatea acestor instrumente este mult mai mare, resursele fiind destinate dezvoltării mediului public, administrației locale sau centrale, a organizațiilor neguvernamentale, a oamenilor înșiși, dar și pentru – ceea ce ne-am propus noi să prezentăm – mediul de afaceri.

Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, găzduit de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, are ca scop îmbunătăţirea nivelului de informare al cetăţenilor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în privința drepturilor pe care  le au, a legislaţiei și activităţile instituţiilor europene, dar și a programelor de finanţare nerambursabilă. În esență, prezentăm toate oportunitățile sau măsurile întreprinse de Uniunea Europeană în beneficiul cetățeanului. Astfel, vă oferim răspunsuri la întrebări despre drepturile dumneavoastră în calitate de cetăţean al UE, despre fonduri europene, organizăm sau susținem evenimente regionale de informare cu privire la UE, punem la dispoziția celor interesași documente şi publicaţii ale UE și oferim alte informații utile. În prezenta broșură, găsiți informații utile despre oportunitățile de finanțare europeană existente, pași necesari pentru antreprenoriat, dar și link-uri utile pe care să le accesați mereu”, a spus Simion Crețu, director general ADR Centru.

Astfel, tema broșurii noastre este să detalieze oportunitățile de finanțare a unor idei de afaceri, sau a afacerilor deja existente. Finanțarea nerambursabilă constă în obținerea unei sume de bani ce se acordă unei firme private (obligatoriu SRL), sumă care nu se mai dă înapoi (adică nerambursabilă, altceva decât un credit, indiferent dacă acesta are dobândă sau nu). Condițiile de acordare a acestei sume sunt precizate în Contractul de finanțare, iar pentru a-și pune în practică ideea sau pentru a-și dezvolta afacerea (proces numit implementare), beneficiarul de fonduri – firma privată – contribuie cu o altă sumă (denumită co-finanțare). Această contribuție reprezintă un procent valoric din valoarea totală a Proiectului ce prezintă idea de afacere/dezvoltarea activității și este stabilit prin Ghidul Solicitantului – respectiv acel îndrumar care precizează cine poate cere fondurile, condițiile în care se acordă acestea, documentele necesare, activitățile ce se pot finanța și care sunt cheltuielile care se decontează din proiect, denumite Eligibile. Fondurile se solicită printr-o Cerere de finanțare (care reprezintă totalitatea documentației din cadrul proiectului pregătit de solicitant), care se depune la entitatea care va evalua acele proiecte (de exemplu ADR Centru pentru fondurile privind dezvoltarea de afaceri mediul urban din județele care compun Regiunea Centru).

Evaluarea cererilor de finanțare are mai multe etape, iar dacă proiectul trece de toate aceste etape (verificare conformitate administrativă, verificare eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, pre-contractare) se va semna contractul, iar Solicitantul de fonduri (firma privată) devine Beneficiar de finanțare, având drepturi și obligații specifice, menționate în contract. Este important de menționat că toate finanțările sunt menite să sprijine beneficiarii, deci aceștia sunt îndemnați și încurajați să folosească întâi resurse proprii pentru și atinge obiectivele. Asta înseamnă că, într-o perioadă bine stabilită, estimată inițial, toate activitățile și investițiile prevăzute în proiect trebuie realizate și trebuie atinși Indicatorii stabiliți în cererea de finanțare. Doar astfel beneficiarul dovedește că a utilizat corect fondurile publice pe care le-a obținut prin contract și deci poate obține Rambursarea sumelor eligibile.

GHID DE FINANȚARE EUROPEANĂ A IDEILOR ȘI AFACERILOR ROMÂNEȘTI,  pentru perioada 2021-2027

 

Pin It on Pinterest

Share This