Peste două treimi din populația Europei trăiește la oraș. Redresarea economică depinde așadar de capacitatea orașelor de a rezolva probleme precum șomajul, combaterea sărăciei sau utilizarea eficientă a resurselor. Pentru a răspunde acestor necesități, cel puțin 50% din resursele FEDR vor fi investite în zonele urbane.

Programul Urbact III, lansat la Bruxelles în data de 16 martie în prezența comisarului european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, își propune pentru perioada 2014 – 2020 să sprijine cooperarea și schimburile de experiență dintre orașe în ce privește cercetarea-inovarea, protecția mediului, crearea de locuri de muncă și incluziunea socială. Programul acoperă toate cele 28 de state membre, precum și două țări partenere, Norvegia și Elveția.

Pentru următorii 7 ani, programul beneficiază de o contribuție de peste 74 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

Programul are la bază patru obiective principale:
• îmbunătățirea capacității de punere în aplicare a politicilor;
• elaborarea politicilor;
• implementarea politicilor;
• consolidarea și schimbul de cunoștințe.
Mai multe detalii

Pagina de internet URBACT
http://www.urbact.eu/ 
Programul URBACT III
http://urbact.eu/sites/default/files/u_iii_op_adopted_12_december_2014.pdf 

Sursa
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This