Locuitorii statelor membre ale Uniunii Europene sunt invitați să își expună părerea cu privire la oportunitatea modificării prevederilor privind ora de vară, în cadrul unei consultări publice deschise până la data de 16 august 2018. 

Normele actuale existente la nivelul Uniunii, stipulate de Directiva 2000/84/CE, prevăd obligativitatea ca statele membre să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și la cea de iarnă în ultima duminică a lunii octombrie. Obiectivul legislației UE privind dispozițiile referitoare la ora de vară a fost să armonizeze calendarele naționale existente care erau divergente, asigurând astfel o abordare armonizată în cadrul pieței unice.

În urma cererilor primite din partea cetățenilor, a Parlamentului European, și a anumitor state membre ale UE, Comisia a decis că este necesară o analiză privind modul de funcționare al dispozițiilor actuale privind ora de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui modificate.

Astfel, Comisia dorește să afle care sunt punctele de vedere ale cetățenilor europeni, ale părților interesate și ale statelor membre privind dispozițiile în vigoare ale UE referitoare la ora de vară și cu privire la eventuale modificări ale acestora. Consultarea face parte dintr-o evaluare mai aprofundată a dispozițiilor europene relevante, pe care Comisia Europeană a lansat-o în urma rezoluției adoptate, în februarie 2018, de Parlamentul European.

 

Participarea la procesul de consultare publică

Cei interesați să participe la acest proces de consultare publică își pot exprima opiniile prin completarea unui chestionar online, disponibil la link-ul: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=RO.

Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze. Astfel, răspunsurile pot fi formulate și în limba română, chiar dacă este indicat să se răspundă în limba engleză. Completarea chestionarului poate fi făcută în mai multe etape, fiind posibilă întreruperea și reluarea completării, iar odată ce au fost transmise răspunsurile, se poate descărca o copie a acestora. De asemenea, pot fi încărcate și documente.

Contribuțiile primite vor fi publicate. Dacă respondentul nu este de acord cu publicarea informațiilor sale cu caracter personal, contribuția va fi publicată sub protecția anonimatului. Dacă este anexat un document, acesta poate fi publicat împreună cu răspunsul, fără a i se aduce vreo modificare.

 

Situația în statele UE

Majoritatea statelor membre ale UE au o lungă tradiție privind ora de vară, dintre care majoritatea datează deja din timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial sau de la criza petrolului din anii 1970. La momentul respectiv, dispozițiile referitoare la ora de vară aveau drept scop economia de energie. Cu toate acestea, au existat și alte motivații, cum ar fi siguranța rutieră, prelungirea timpului dedicat activităților recreative seara sau, pur și simplu, alinierea practicilor naționale la cele ale țărilor învecinate sau ale principalilor parteneri comerciali.

Având în vedere caracteristicile geografice ale țărilor membre, precum și poziția acestora, statele sunt grupate în trei zone cu fuse orare sau ore legale diferite. De asemenea, disponibilitatea luminii diurne variază în funcție de localizarea statelor, existând diferențe semnificative în ceea ce privește distribuția de lumină naturală pe timp de zi și de noapte între statele din partea de nord a continentului și statele sudice.

De-a lungul anilor, au fost realizate mai multe studii pentru a evalua dispozițiile UE privind ora de vară. De asemenea, Comisia primește periodic reacții din partea cetățenilor cu privire la ora de vară, care adesea se referă la ceea ce ei percep ca fiind efecte nefaste ale schimbării orei asupra sănătății (privarea de somn și alte consecințe negative). În același timp, există și care pledează în favoarea menținerii sistemului actual, deoarece consideră că acesta ar avea efecte pozitive.

 

Pașii următori

În luna februarie, a fost adoptată o rezoluție de către Parlamentul European, prin care se cere Comisiei să facă o evaluare aprofundată a directivei și, dacă este cazul, să prezinte o propunere în vederea revizuirii acesteia. În același timp, rezoluția a confirmat că este crucial să se păstreze un orar unitar în UE chiar și după încetarea schimbării orei de două ori pe an.

Ca răspuns la această rezoluție, Comisia Europeană s-a angajat să evalueze principalele două opțiuni de politică disponibile pentru a asigura un regim armonizat, respectiv menținerea dispozițiilor UE actuale privind ora de vară sau încetarea sistemului actual de schimbare a orei pe o bază semestrială în toate statele membre și interzicerea modificărilor periodice.

 

Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară este disponibilă la link-ul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0084

 

Propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (inclusiv expunerea de motive) este disponibilă la link-ul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52000PC0302

 

Pagina de ajutor pentru cei care vor completa chestionarul:

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/helpparticipants

 

 

Pin It on Pinterest

Share This