Proiectele European Youth Together își propun să creeze rețele care promovează parteneriate transfrontaliere derulate în strânsă cooperare cu tineri din întreaga Europă (țările programului Erasmus +). Aceste rețele vor organiza schimburi, vor promova cursuri de formare (de exemplu pentru liderii de tineret) și vor permite tinerilor să înființeze proiecte comune prin activități fizice și/sau online.

Rețelele de tineri ar trebui să ia în considerare modalitățile de solidarizare și incluziune, care concurează cu provocările legate de abilitățile digitale și stilurile de viață ecologice.
Acțiunea urmărește să sprijine în mod specific:
✔Promovarea și dezvoltarea cooperării structurate transnaționale, online și offline, între diferite organizații de tineret, astfel încât să se construiască sau să se consolideze parteneriate axate pe solidaritate și participarea democratică incluzivă a tuturor;
✔Implementarea cadrelor și inițiativelor UE, cum ar fi recomandările specifice fiecărei țări din semestrul european, în măsura în care acestea se referă la domeniul tineretului;
✔Inițiative pentru a încuraja tinerii să participe la procesul democratic și la societate prin organizarea de cursuri de instruire, prezentarea punctelor comune între tinerii europeni și încurajarea discuțiilor și dezbaterilor privind legătura lor cu UE, valorile și fundamentele democratice ale acestuia, inclusiv prin furnizarea unei voci semnificative tinerilor cadrul procesului de recuperare Covid-19;
✔Participarea grupurilor de tineri subreprezentate (de exemplu, tineri vulnerabili și socio-economici defavorizați) în politică, organizații de tineret și alte organizații ale societății civile;
✔Noi modalități de a sprijini organizațiile de tineret în combaterea pandemiei Covid-19 și a consecințelor acesteia. În mod indicativ, aceasta ar putea include îmbunătățirea colaborării între organizațiile de tineret într-un context digital prin utilizarea metodelor relevante de învățare nonformală și a modelelor organizaționale, inclusiv moduri alternative de schimburi și ajutor reciproc.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile să participe la proiect?
Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de coordonator:
– ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene pentru tineret și Consiliile naționale pentru tineret) care lucrează în domeniul tineretului;
– Autoritățile publice la nivel local, regional sau național Organizația aplică în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să fie legal stabilită și localizată într-o țară a Programului Erasmus+.
Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de participant:
Orice organizație, publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care lucrează cu sau pentru tineri în afara setărilor formale stabilite într-o țară a programului Erasmus+: o organizație non-profit, asociație, ONG (inclusiv ONG-uri europene pentru tineret); un Consiliu național pentru tineret; o autoritate publică la nivel local, regional sau național; o instituție de învățământ sau cercetare; o fundație; companiile publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale) pot fi incluse. Prin urmare, în timp ce această acțiune vizează în principal organizații non-profit, organizațiile cu scop lucrativ pot fi implicate dacă se demonstrează o valoare adăugată clară pentru proiectul.

Numărul și profilul organizațiilor participante: minim 4 parteneri din cel puțin 4 țări ale programului Erasmus+

⏰ Termen limită pentru depunere aplicații: 24 iunie 2021

Mai multe detalii

Pin It on Pinterest

Share This